GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

Abyś i teraz o nas nie zapomniała

Życie Kościoła

Minęło 5 lat z dnia uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Kongregackiej w Grodnie.
Obraz ten niepodzielnie wiąże się z Grodnem i jest dla naszego miasta niezwykle ważny. Wznoszą ku niemu modlitwy młodzież studencka i szkolna z prośbą o pomyślną naukę i powodzenie na egzaminach, modlą się przy nim wierni, prosząc o łaski dla siebie i swoich rodzin. O tym, że Matka wszystkich wysłucha, pocieszy w cierpieniu i ukoi ból, świadczą liczne wota znajdujące się tuż przy obrazie. Wchodząc do bazyliki katedralnej, każdy kieruje najpierw swe kroki do Niej- pocieszycielki strapionych, naszej łaskawej Matki. Nie wyobrażamy już naszej świątyni bez tego małego, ale ogromnie ważnego dla nas wszystkich obrazu. Tylko czy wszyscy znamy jego historię?
    Otóż jej początki sięgają pierwszej połowy XVII wieku, kiedy to z Rzymu została sprowadzona kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Później przekazano ją młodzieży kongregacji mariańskiej kolegium jezuickiego w Grodnie. 5 sierpnia 1664 r. obraz został uroczyście przeniesiony do drewnianego jezuickiego kościoła pw. św. App. Piotra i Pawła. Od tego czasu Matka Boża Śnieżna została patronką kongregacji mariańskiej w Grodnie, a jej obraz nazywano zamiennie „Kongregackim” lub „Studenckim”, ponieważ Matka Boża w tym obrazie została szczególną zastępczynią studentów naszego miasta. W tej roli jest czczona i dzisiaj.
Wskutek licznych cudów, które się działy za wstawiennictwem MB Kongregackiej, wierni z Grodna i okolic zaczęli się ubiegać do Niej jak do swojej Patronki. W 1686 r. Komisja Kościelna do zbadania cudowności obrazu NMP potwierdziła liczne uzdrowienia, a biskup wileński Jerzy Białłozor potwierdził swoim podpisem opisane w protokołach Komisji wydarzenia. W 1917 r. zostało ustawione święto Najświętszej Maryi Panny Kongregackiej, które zaczęto obchodzić 5 sierpnia. W 1918 r. ku czci NMP Kongregackiej zatwierdzono specjalną modlitwę. 4 marca 2003 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II zezwoliła na koronację obrazu papieskimi koronami, której dokonano 28 sierpnia 2005 r. na wzgórzu pobernardyńskim. Na tej doniosłej uroczystości było obecnych 2 kardynałów, 3 arcybiskupów i 8 biskupów, wielu kapłanów, zakonników i zakonnic, tysiące wiernych. Kult MB Kongregackiej zaczął się szerzyć właśnie po koronacji obrazu. Zwiększyła się liczba wiernych, którzy ubiegają się pod jej opiekę.

    Na temat szerzenia się kultu NMP Kongregackiej rozmawiałem z proboszczem bazyliki katedralnej księdzem Janem Kuczyńskim

    ks. Jan Kuczyński Księże Janie, czy kult MB Kongregackiej szerzy się wśród wiernych miasta?
    - W ciągu tych pięciu lat po koronacji obrazu NMP Kongregackiej jej kult się szerzy i powiększa w szczególny sposób. Zwiększyła się liczba wiernych, którzy przychodzą z modlitwą do ołtarza MB Kongregackiej. Niestety, wcześniej MB Kongregacka nie była tak mocno znana w tym cudownym obrazie. Był tylko wąski krąg modlitewny ubiegających się do Bogarodzicy. Dzięki koronacji stała się bardziej znana, ponieważ ta uroczystość była wielkim wydarzeniem dla miasta, i jej odgłos dotarł nie tylko do poszczególnych parafii i całego miasta, lecz i diecezji, państwa i świata.
    Od trzech lat w każdą sobotę w bazylice katedralnej przy ołtarzu MB Kongregackiej odprawia się Msza św. i nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Na Mszę św. zbiera się około 200 osób. Jest to wielki znak, ponieważ zwykła Msza św. w dzień powszedni zbiera 50-100 osób. To jaskrawie świadczy o tym, iż ludzie czczą kult MB Kongregackiej. Ta Msza św. jest zbiorowa, czyli składkowa: każdy może podać osobistą intencję. Od lat w każdą sobotę przed Mszą św. błagamy MB Kongregacką o zdrowie, czytamy intencje.
    Czy obraz MB Kongregackiej stał się miejscem kultu dla wiernych również z innych krajów?
    - Pomodlić się przed obrazem przyjeżdżają także z innych państw. Ostatnio była grupa z Wilna, czasem przyjeżdżają z Polski. Niektórzy przysyłają listy z prośbą, by wysłać im obrazek MB Kongregackiej, ponieważ gdzieś w czasopiśmie przeczytali o naszej świątyni. Echo poszło poza granice Białorusi. Do MB Kongregackiej przyjeżdżają też grupy z Białorusi, nie tak często, ale bywają.
    Czy pielgrzymki będą jedną z form uciekania się pod opiekę MB Kongregackiej?
    - Na razie pielgrzymek do obrazu nie ma, ponieważ zbyt trudno jest zorganizować pielgrzymkę w warunkach wielkiego miasta. Trzeba także wiele starań, by dostać pozwolenie od państwa.
   W jaki sposób młodzież uczestniczy w nabożeństwach ku czci MB Kongregackiej?
    - Wiemy, że Matka Boża Kongregacka jest patronką studentów. Jednak większość młodzieży tylko dwa razy w roku, podczas sesji egzaminacyjnych, uczestniczy w modlitwie przed obrazem. Widać to w podawanych intencjach podczas sobotnich Mszy Świętych. Tylko jeden z dziesięciu przychodzi częściej.
    Młodzież modli się indywidualnie. Niestety, nie ma grup modlitewnych, ale ich zorganizowanie jest zaplanowane.
    Jak będzie wyglądała tegoroczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Kongregackiej?
    - Duchowe przygotowanie do uroczystości rozpocznie się 4 sierpnia Mszą św. o godz. 19.00. Następnie odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która będzie trwać przez całą noc i następny dzień. 5 sierpnia o godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św.
    Całodobowe czuwanie w święto MB Kongregackiej praktykujemy od czterech lat po koronacji. Każdy wierzący może uciec się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny w tym cudownym obrazie.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.