GRODNO
Wtorek,
31 stycznia
2023 roku
 

Nowa nowa świątynia

Życie Kościoła

Fotoreportaż
1994 r. - władze miasta pozwoliły na budowę kościoła.
14 lipca 1996 r. - wyświęcono krzyż i plac. Lipiec 1999 r. - rozpoczęła się budowa.
26 sierpnia 1999 r. - ustawiono 13 bloków fundamentu.
Październik 1999 r. - ukończono fundament.
W ciągu 4 lat wzniesiono ściany i dach.
Cała budowa trwała 11 lat, do 9 lipca 2010 r.
10 lipca 2010 r. - konsekracja świątyni przez ks. bpa. Aleksandra Kaszkiewicza
10 lipca br. ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonał konsekracji nowo wybudowanego kościoła pw. Świętej Rodziny w Lidzie. Jak zauważył hierarcha podczas uroczy stości, jest to jedyny kościół pod takim wezwaniem w całym naszym państwie. W uroczystościach wzięło udział mnóstwo wiernych z miasta oraz licznie przybyłych gości z całej diecezji. Na wyświęceniu świątyni, oprócz wiernych i duchowieństwa, byli obecni: przedstawiciele Lidzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Konsul Generalny RP w Grodnie wraz z pracownikami konsulatu, liczni goście z Polski.
Na początku uroczystości proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lidzie ks. Józef Hańczyc przypomniał zgromadzonym na placu przed kościołem wiernym najważniejsze daty z historii budowy świątyni. Po tej krótkiej wzmiance historycznej nastąpił uroczysty moment: ks. biskup zapukał symbolicznym kluczem do drzwi kościoła i otworzył świątynię. Drzwi boczne otworzyli pracownicy, którzy budowali kościół. Następnie ks. biskup pokropił wodą święconą ściany świątyni i zgromadzonych wiernych oraz okadził ołtarz, co oznaczało oczyszczenie świątyni. Przybyli na uroczystość wierni nie zmieścili się w nowej świątyni, i kilkaset osób modliło się na zewnątrz, prosząc w Litanii do Wszystkich Świętych, by dobry Bóg uświęcił ten kościół.
    Ks. biskup Aleksander wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże. Zwrócił uwagę na to, że wyświęcenie nowej świątyni, w której od dzisiaj zamieszka Jezus Chrystus, jest wydarzeniem bardzo wzruszającym i ważnym dla parafii, diecezji, państwa i całego Kościoła powszechnego. Hierarcha nawołał do fragmentu Ewangelii św. Jana mówiącego o obchodzeniu przez Żydów uroczystości poświęcenia świątyni. Jezus powiedział wtedy: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy» (J 10:27-30).
    – To Jezus jest naszym dobrym pasterzem – podkreślił ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz. – Jezus jest w nas i z nami. Jest w naszym świętym zgromadzeniu. Bo jak sam powiedział, «…gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18:19). Dlatego wy wszyscy jesteście świątynią Boga. Jezus jest bramą do wiecznego zbawienia. Czeka na nas.
    Pasterz diecezji zwrócił także uwagę na rolę rodziny w Kościele powszechnym: - Nasz Pan rozpoczął budowanie fundamentów kościoła w rodzinie w Nazarecie, gdzie się urodził i był posłuszny swojej Matce Maryi i przybranemu ojcu Józefowi. W rodzinie nauczył się pierwszym zasadom pobożności – modlitwie, uświęcaniu się przez pracę. Rodzice są głównymi wychowawcami swoich dzieci - zarówno w tym, co ludzkie, jak i w tym, co Boże. I ponoszą za to odpowiedzialność. Staranie się o dawanie dobrego przykładu jest ważnym zadaniem rodziców. Rodzina chrześcijańska zawsze potrafiła przekazać z pokolenia na pokolenie modlitwy proste i krótkie, łatwe do zrozumienia, które stanowią pierwszy krok do pobożności. Modlitwa jest bardzo ważna. Starajcie się, bracia i siostry, każdego dnia znaleźć czas, żeby pomodlić się razem, znaleźć czas na rozmowę z Panem. Jak pięknie, kiedy rodzina znajduje czas, żeby odmówić dziesiątek na różańcu.
    Jeszcze jednym z obrzędów konsekracji kościoła jest namaszczenie krzyżmem świętym ołtarza i zacheuszków – czterech wmurowanych w wewnętrzne ściany kościoła płytek z symbolicznym krzyżykiem. Ordynariusz diecezji ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonał namaszczenia, następnie zostały zapalone świece i światło elektryczne. Uroczystość upiększały śpiew i muzyka parafialnego zespołu młodzieżowego. Razem z nim wierni radośnie śpiewali pieśń dziękczynną «Chwała Bogu, wychwalajmy Pana, On radością obdaruje nas». Na zakończenie Mszy św. w tabernakulum został umieszczony Przenajświętszy Sakrament. Od teraz Jezus Chrystus na zawsze zamieszkał w tym miejscu.
    Zgromadzeni wierni złożyli dla nowej świątyni w darze: od parafii w Trokielach - obraz Matki Bożej Trokielskiej, od konsulatu RP w Grodnie - ornaty, od krewnych ks. proboszcza z Polski - chorągiew Jezusa Miłosiernego, od służby liturgicznej - pateny, od kolejarzy - obraz św. Katarzyny i dary pieniężne, od III Zakonu św. Franciszka - chorągiew św. Franciszka oraz dary pieniężne od rady kościelnej.
    Ks. Józef Hańczyc serdecznie podziękował wszystkim obecnym na tej doniosłej uroczystości i tym, którzy się przyczynili do budowy kościoła: księdzu biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi - skale, na której stoi Kościół diecezji, kapłanom i siostrom zakonnym, przedstawicielom Lidzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie wraz z pracownikami konsulatu, inżynierom Grodnograżdanprojektu, dyrektorom lidzkich organizacji i przedsiębiorstw, Związkowi Sybiraków i Towarzystwu Przyjaciół Grodna i Wilna z Białegostoku, budowlanym, fundatorom kościoła, księdzu wikariuszowi Jerzemu Biegańskiemu, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej oraz wszystkim parafianom.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  335

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.