GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

28 marca 2010 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekselencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych łączonych z modlitwą życzeń: niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi i strzeże, a Maryja Panna ma w swojej nieustannej opiece; zdrowia na długie lata, życzliwości ludzkiej, niegasnącego zapału w pracy na rzecz Boga i ludzi i jej pięknych obfitych owoców, pogody ducha, ciszy w sercu, uśmiechu, radości i wszystkiego najlepszego.
Wierni Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji świąt Wielkiejnocy składamy serdeczne życzenia: niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy swą łaską i błogosławieństwem, a Maryja Panna prowadzi najpiękniejszymi drogami życia. Życzymy również Księdzu i Jego rodzicom dużo zdrowia, pogody ducha, pięknych owoców pracy. Dziękujemy wszystkim, kto niesie nam Słowo Boże.
Parafianie ze wsi Randziłowszczyna, Podwielikie, Skrundzie
◊◊◊
Czcigodnym ks. Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi i ks. Waleremu Bykowskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy składamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia, sił, życzliwości ludzkiej.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy składamy z głębi serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych, nieustającej opieki Matki Bożej, dużo zdrowia, życzliwości ludzkiej, pięknych owoców pracy duszpasterskiej.
Rodzina Matukiewiczów
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Zenonowi Romejce z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożej radości, aby towarzyszyła każdemu dniu posługi kapłańskiej, wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Niech dobry Bóg obdarzy nieustanną swą łaską i pokojem, a młyn Boży przerobi ziarno rzucone do ludzkich serc w chleb Ewangeliczny.
Parafianie z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnemu o. proboszczowi Bogusławowi Wojtowiczowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy darów Ducha Świętego, dużo siły, zdrowia oraz opieki Matki Bożej. Niech Twoja mądrość, dobroć i kłopot o ludzi będą wzorem dla nas wszystkich. Dziękujemy za ofiarną pracę w naszym kościele.
III Zakon św. Franciszka, komitet kościelny, młodzież i chór z Holszan
◊◊◊
Czcigodnemu proboszczowi Andrzejowi Łysemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jak również siostrom pracującym w naszym kościele przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, cierpliwości w pracy kapłańskiej, darów Ducha świętego. Dziękujemy za troskę o dzieci, młodzież i starszych ludzi, za mądre rady i staranną pracę na rzecz kościoła.
Komitet kościelny i parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Feliksowi Popielewiczowi i ks. Andrzejowi Rowbie z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy z serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, pięknych owoców pracy kapłańskiej, a także dużo zdrowia, wielu sił, wytrwałości, życzliwych i szczerych ludzi obok, dużo uśmiechów i pogody ducha.
Komitet parafialny i parafianie z Wiewiórki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Leonowi Liszykowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy moc serdecznych życzeń: błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, opieki jego Matki, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dużo sił w tak potrzebnej posłudze duszpasterskiej.
III Zakon św. Franciszka
◊◊◊
Czcigodnym ks. Janowi Rejszelowi i Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, dużo zdrowia i sił, satysfakcji z pracy, pogody ducha i plonów pracy kapłańskiej.
Parafianie ze wsi Skiersi par. Żołudek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Koleśnikowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy z serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, dużo zdrowia i pogody ducha.
Parafianie z Żodziszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. dziekanowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji świąt Wielkiejnocy składamy najserdeczniejsze życzenia: by Twoje posługiwanie, drogi Ojcze, na żniwie Bożym jeszcze więcej rodziło odważnych świadków prawdy. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię zdrowiem, radością oraz swą łaską i pokojem.
Z pamięcią i modlitwą parafianie z Zabłoci
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Olegowi Dulowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy wiązankę płynących z głębi serca życzeń: dużo zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Chrystusa Zmartwychwstałego – Pokoju, Radości i Nadziei - które napełnią serce, pomogą w przezwyciężaniu trudności i staną się źródłem świętości w dzisiejszym świecie.
Wdzięczni znajomi
◊◊◊
Czcigodnemu ks. redaktorowi Pawłowi Sołobudzie i całej redakcji „Słowa Życia” z okazji świąt Wielkanocy przesyłamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, zdrowia, pogody ducha, wszelkich łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny.
Parafianie z Ostryny, Putryszek i Iwja
◊◊◊
Wielebnemu ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy z całego serca dobrego zdrowia na długie lata, obfitych łask Bożych. Niech Bóg, któremu zaufałeś, do końca życia błogosławi w trudnej i odpowiedzialnej posłudze kapłańskiej, a Matka Boża okrywa matczynym płaszczem i pomaga zawsze i wszędzie. Dziękujemy za ogromny trud, cierpliwość, mądre rady i dobre, czułe serce.
Wdzięczni parafianie z Żemoslawla i Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Wiktorowi Subielowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, dużo sił w trudnych chwilach życia i wytrwania, spełnienia marzeń, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za oddaną służbę Bogu i ludziom, mądre rady, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas. Niech Bóg obdarzy Księdza wszystkimi darami, a Matka Boża otacza swą łaską i opieką.
Komitet kościelny i parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Gricce z okazji dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy i siostrom niepokalankom przesyłamy najpiękniejsze życzenia: niech dobry Bóg, któremu powierzyliście swoje życia, błogosławi w waszej posłudze, a Maryja Panna ma w nieustannej opiece. Wesołego Alleluja!
Wierni z par. Niepokalanego Poczęcia NMP ze Słonimia
◊◊◊
Czcigodnemu o. Kazimierzowi Murawie z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia, opieki Matki Bożej, życzliwych ludzi na drodze życia, radości, pokoju w duszy, satysfakcji z pracy kapłańskiej, spełnienia najskrytszych marzeń. Dziękujemy za wszystko, co Ksiądz robi dla naszej parafii, za dobry przykład prawdziwego kapłana.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Wielebnym ojcom: Stanisławowi Staniewskiemu, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Mazukowi, Wiktorowi Bochanowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego, hojnych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, radości. Serdecznie dziękujemy za gorliwą pracę w naszej parafii, za to, że rozpalacie ogień pobożności w sercach parafian. Niech dobry Bóg hojnie Ojcom wynagrodzi wysiłek i starania na niwie Pańskiej.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Olegowi Pietraszce z okazji świąt Wielkiejnocy pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia, zdrowia, sił na drodze kapłańskiej, radości i życzliwych ludzi dookoła. Niech dobry Bóg obdarza swymi łaskami, a Maryja Panna otula płaszczem matczynej opieki.
Wierni ze wsi Jewłaszy i wsi Ambilewcy
◊◊◊
Składamy wyrazy współczucia i żalu dla kl. Czesława i całej rodziny Ładyko z powodu odejścia do Boga kochanego Ojca. Niech Dobry Bóg otrze wszelkie łzy z waszego oblicza, gdyż wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego lepszego życia.
Wspólnota Seminaryjna.
◊◊◊
Czcigodnym ks. Tadeuszowi Kaczanowi i Wiktorowi Subielowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, ciepłych słonecznych dni, wszelkich obfitych darów i łask Bożych. Niech Matka Boża Ostrobramska zawsze okrywa swym płaszczem i opieką.
Z modlitwą rodzina Stanczyków
◊◊◊
Czcigodnym ks. Włodzimierzowi Hulajowi, Wiktorowi Gwazdowskiemu, Andrzejowi Kiewlukowi okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz siostrom Michalinie, Agacie, Danucie i Tatianie składamy połączone z modlitwą płynące z serca życzenia: mocnego zdrowia, dużo radości, mocy Ducha Świętego i owocnej pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Niech wasza mądrość, dobroć, skromność, kłopot o ludzi zawsze będą dla nas wzorem.
Komitet kościelny i parafianie z Lidy Fary
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Kozłowskiemu z okazji świąt Wielkiejnocy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia, wytrwałości w trudnej pracy kapłańskiej i opieki Matki Bożej. Niech dobry Bóg obdarzy swymi łaskami, a Matka Boża pomaga zawsze i we wszystkim.
Wierni wsi Malinowaja
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Aleksandrowi Bakłażcowi i rektorowi Janowi Bołtrukiewiczowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najpiękniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Maryi Panny na drodze kapłańskiej, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechów, pogody ducha i ciszy w sercu.
Wierni parafii pw. św. Michała Archanioła z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnym księżom: prałatowi Józefowi Trubowiczowi, proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu i Jerzemu Powajbie z okazji świąt Wielkiejnocy pragniemy złożyć najlepsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały opromienia blaskiem swojej chwały, abyście mogli jak najlepiej i najdłużej służyć naszej wspólnocie parafialnej. Z wyrazami wdzięczności i modlitwą
Wierni z parafii Grodno-Południowy, starsza młodzież i diakon Jerzy, kleryk Aleksander i kleryk Jerzy
◊◊◊
Czcigodnemu ojcu dziekanowi i proboszczowi Karolowi Barnasiowi oraz diakonowi Andrzejowi Kiewliczowi z okazji Dnia Kapłana oraz świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia prawdziwej radości, szczęścia i pokoju oraz wszelkich łask od Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa.
Franciszkański Zakon Świecki z Wielkich Ejsmontów
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy składamy serdeczne życzenia: niech droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, Matką Bożą uwielbiona, a Jezus Zmartwychwstały niech obdarza swymi łaskami, dobrym zdrowiem na długie lata życia, siłą i wytrwałością, by Ksiądz mógł pokonać wszelkie trudności na swej życiowej drodze. Serdecznie dziękujemy za dobre czułe serce, za szczerą, ofiarną i gorliwą pracę duszpasterską.
Wierni z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Krzysztofowi Janasiowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej na drodze kapłańskiej, niegasnącego zapału w pracy na rzecz Boga i ludzi i jej pięknych owoców, dużo zdrowia, uśmiechów, pogody ducha.
Parafianie ze wsi Stanielewicze
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Wiktorowi Wielewisowi, Andrzejowi Liszce, Tadeuszowi Krysztopikowi, który będzie obchodził urodziny, dk. Olegowi Kononowiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, łask Bożych, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej.
Wdzięczni parafianie z Grandzicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia na długie lata życia, opieki Matki Bożej na drodze kapłańskiej. Niech Zmartwychwstały Chrystus da siły w służbie Kościołowi i wiernym i wspomaga w chwilach radości i smutku.
Wdzięczni parafianie z Nowej Rudy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. diakonowi Jerzemu Marcinowiczowi z okazji świąt Wielkiejnocy pragniemy złożyć najlepsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze króluje w sercu i dodaje sił do zmierzenia ku kapłaństwu, a także wiele zapału, coraz to nowych pomysłów, gorliwości w głoszeniu Słowa Bożego. Z modlitwą i czekaniem na nowe pielgrzymki.
Uczestnicy pielgrzymek z Grodna do Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu o. Leonowi Witkowi OMI z pięknej okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: nieustannej opieki Maryi Niepokalanej, miłości i wszelkich łask Bożych, zdrowia na długie lata, uśmiechów, życzliwości ludzkiej, pogody ducha, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, ciszy w sercu.
Wierni ze wiosek Balla Kościelna i Sylwanowce, a także parafjanie z Bali Kościelnej i ze wsi Szembielewcy
◊◊◊
Czcigodnym księżom: prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Olegowi Dulowi, Jerzemu Bortaszewiczowi, Wiktorowi Hańce z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkanocy składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych na drodze kapłaństwa, zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i nieustannej opieki Maryi Panny.
III Zakon franciszkański z Wołkowyska
◊◊◊
Szanownemu ks. Ludwikowi Staniszewskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy z głębi serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych, zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, miłości Zmartwychwstałego Jezusa, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego i pięknych owoców pracy duszpasterskiej.
Wierni z Gniezna
◊◊◊
Czcigodnym ks. Pawłowi Astukiewiczowi i Kazimierzowi Lachowiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także siostrze Janinie przesyłamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, zdrowia, sił i wytrwałości, serdecznych ludzi obok.
Wierni z Indury i Żytorodzi
◊◊◊
Wielebnemu ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Dnia Kapłana, świąt Wielkiejnocy i Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, szczodrych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, mocnego zdrowia i dużo sił dla służby Bogu i ludziom, aby Ksiądz nadal był dla nas pięknym wzorem niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego.
II Zakon franciszkański i wierni z Sobotników.
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Kazimierzowi Jędrzejczakowi, Kazimierzowi Morawskiemu i Aleksandrowi Szemetowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiejnocy składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa, nieustannej opieki Matki Bożej, zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Dziękujemy ks. Wiktorowi Bochanowi za rekolekcje i piękne głoszenie Słowa Bożego, a wszystkim księżom – za ofiarną gorliwą pracę na rzecz Boga i ludzi.
Wierni z kaplicy Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Olegowi Żurawskiemu składamy wyrazy współczucia i żalu z powodu odejścia do Boga kochanej Mamy. Niech Matka Boża prowadzi ją do Nieba.
Wierni parafii Krupowo, rodzina Czajko

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.