GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

Królowa Szkaplerza Świętego

Życie Kościoła

Królowa Szkaplerza Świętego

Падчас каранацыйных урачыстасцяў         W dniach 14 i 15 lipca niewielka wioska Gudohaj znajdująca się na trasie z Oszmiany do Ostrowca w Diecezji Grodzieńskiej stała się jakby duchową stolicą, do której z różnych zakątków naszej diecezji oraz sąsiednich diecezji na Białorusi i Litwie przybyło ok. 10 tys. wiernych, aby oddać hołd Najświętszej Maryi Pannie w Jej cudownym obrazie Matki Bożej Szkaplernej w Gudohaju. Ten hołd wierni na czele ze swoimi arcypasterzami wyrazili w ukoronowaniu  Matki Bożej Szkaplernej papieskimi koronami pobłogosławionymi 13 października 2003 roku przez Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II.
    Duchowym przygotowaniem do tych pięknych uroczystości była dziewięciotygodniowa nowenna, która została rozpoczęta 19 maja przez ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, a później kontynuowana pod przewodnictwem biskupów naszego kraju i wybranych kapłanów. W czasie tej nowenny każdy mógł przedstawiać swoje modlitwy i prośby, a także podziękowania za łaski wyświadczone u Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
    Uroczystość koronacyjna rozpoczęła się już w sobotę 14 lipca Nieszporami o Najświętszej Maryi Pannie oraz Mszą św., której przewodniczył generał oo. Karmelitów Bosych z Rzymu o. Luis Arostegui Gamboa. Po Mszy św. odbyło się czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wczesnym rankiem o godz. 6.00 wiernych zaczął gromadzić piękny śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. o godz. 9.00, można było zauważyć, jak z godziny na godzinę do Gudohaju zaczęły napływać rzesze wiernych, pragnących wypraszać potrzebne łaski dla siebie i swoich bliźnich u Tej od «Której nigdy nie słyszano aby opuściła tego, Kto się do Niej ucieka i u Niej ratunku szuka…». Można było zauważyć jak w długiej kolejce na kolanach starsi i dzieci szli do Maryi, aby w kolejny raz odczuć to Macierzyńskie ciepło, które jak ze źródła spływa na wiernych.
 Кардынал Казімір СВЁНТЭК вітае вернікаў  Вернікі на ўрачыстасці  Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч чытае гамілію
    Każdy pielgrzym mógł dobrze przygotować się do głównych uroczystości uczestnicząc w sakramencie Pokuty i Pojednania, o czym świadczyły długie kolejki przy konfesjonałach.
    Główna uroczystość koronacyjna rozpoczęła się o godz. 12.00  przyniesieniem przez braci karmelitów ikony Matki Bożej Gudohajskiej z kościoła parafialnego do specjalnie wyeksponowanego miejsca na ołtarzu polowym. Mszy św. przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Świątek z Pińska, który i dokonał obrzędu koronacji ikony Matki Bożej. Na początku uroczystej Mszy św. ks. Kardynał odczytał dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego związanego z koronacją.  Wszystkich obecnych pielgrzymów i gości uroczystości przywitał ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz. W uroczystościach koronacyjnych wzięli udział: ks. abp Marcin Vidowić -  Nuncjusz Apostolski z Mińska, ks. bp Antoni Dziemianko z Minska, ks. bp Władysław Blin z Witebska, ks. bp Kazimierz Wielikosielec z Pińska, ks. abp Metroplita Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy, generał oo. Karmelitów o. Luis Arostegui Gamboa z Rzymu, ojcowie prowincjałowie zakonu karmelitańskiego o. Marian Stankiewicz z Warszawy i o. Albert Wach z Krakowa, przedstawiciel Wizytatora Apostolskiego dla greko-katolików na Białorusi – o. Andrzej Krot, Matka Generalna Zakonu Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus – s. Faustyna Górowska, siostry prowincjalne sióstr karmelitanek, rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych w Grodnie i Pińsku, ks. Józef Staniewski i Jan Salamon, księża i ojcowie zakonni z różnych diecezji Białorusi, Litwy i Polski, klerycy, siostry zakonne z różnych zakonów i zgromadzeń oraz około 10 tys. wiernych przybyłych na tę uroczystość. Podczas Mszy św. ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz wygłosił okolicznościowe kazania w językach białoruskim, polskim i litewskim. Ksiądz Arcybiskup w swoim kazaniu dał swoje osobiste świadectwo związane z kościołem i obrazem Matki Bożej Gudohajskiej, że mianowicie w tym kościele w Gudohajach 25 lipca 1989 roku uroczyście zostało ogłoszone, że Sługa Boży papież Jan Paweł II mianował jego pierwszym biskupem dla katolików na Białorusi. Powiedział, ze koronacja jest dla nas potwierdzeniem naszej czci i miłości do Maryi, a również przypomnieniem o naszej chrześcijańskiej tożsamości: «Zmienia się Mińsk, Moskwa, zmieniają się nasze miasta i wioski, ale to nie wszystko. Trzeba aby się zmienił człowiek, trzeba aby stał na nowe tory - tory Ewangelii, aby oparł swe życie na Bożym Prawie… Z jednej strony widzimy rozkwit duchowości, a z drugiej strony widzimy jak wiele trudu trzeba włożyć w zmaganiu się z siłami zła, które przychodzą w nasze życie. Widzimy ile trudu musi włożyć dzisiejszy człowiek,  aby siły ciemności nie pokonały nas w tej walce. Człowiek zaczyna stawiać siebie na miejsce Boga. Zaczyna sam ustanawiać moralne prawo, które w swoich skutkach staje się zawsze dramatyczne». W kazaniu często przerywanym oklaskami można było zauważyć na ile słowa abp Tadeusza Kondrusiewicza dotykały dzisiejszych problemów naszego społeczeństwa, często przykrytych powłoką piękna ulic i gmachów naszych miast i wiosek.
    Po homilii ks. kard. Kazimierz Świątek odmówił modlitwę i przy dźwięku fanfar umieścił koronę nad wizerunkiem Matki Bożej. Podczas modlitwy wiernych można było zauważyć wielonarodowościowy charakter naszej diecezji, można było usłyszeć modlitwy w języku polskim, litewskim i białoruskim. Podczas Liturgii Eucharystycznej modlitwy kapłanów i wiernych złączyły się wspólnie w uwielbieniu Boga za dzieła Jego miłości i za dar Matki Bożej w Historii Zbawienia i historii każdego człowieka jako Orędowniczki i Przewodniczki w każdym momencie naszego życia.
    Przed końcowym błogosławieństwem o. Arkadiusz Kulacha OCD współorganizator uroczystości koronacyjnych odczytał Przesłanie Nuncjusza Apostolskiego do 13 pielgrzymki wiernych obrządku bizantyjskiego na Białorusi, następnie Nuncjusz  abp Marcin Vidowić w swoim przemówieniu nawiązał do  modlitwy o jedność w Kościele: «Zostaliśmy powołani do nieustannej modlitwy o jedność i jesteśmy zobowiązani do konkretnej  pracy zgodnie z nią. Nie mogą nas nie dotyczyć słowa i treść modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa. «Abyśmy stanowili jedno» (J 17, 21). Jedność Kościoła, to jest zadanie, któremu powinniśmy sprostać codziennie. Ukazuje ona na ile jesteśmy autentycznymi uczniami Chrystusa…» . Ks. Nuncjusz pozdrowił również zebranych wiernych w języku polskim, litewskim i białoruskim. W końcowym przemówieniu ks. kard. Kazimierz Świątek podziękował Panu Bogu za możliwość dokonania kolejnej koronacji obrazu Matki Bożej. Jak stwierdził, jest to już druga koronacja obrazu Najświętszej Maryi Panny w diecezji grodzieńskiej, ostatnim koronowanym obrazem był obraz Matki Bożej Kongregackiej w 2005 r. w Grodnie. Swoje przemówienia wygłosili również przedstawiciele władz  państwowych.
   Uroczystym błogosławieństwem ks. kard. Kazimierza Świątka zakończyła się Msza św., a o godz. 18.00 uwieńczeniem uroczystości koronacyjnych łaskami słynącego obrazu Panny Szkaplernej w Gudohaju odbyły się Nieszpory  ku czci Matki Bożej.
    Jednak na pewno nic tak nie będzie zdobiło skroni Maryi Panny, jak nasze serca gotowe służyć Bogu i pełnić Jego Wolę powtarzając słowa Jej Fiat: «Niech się stanie Wola Twoja» .

 

Кардынал бярэ Карону Кардынал ускладае Карону Апладысменты каранаванаму Абразу
Шматлікія вернікі перад абразом Маці Божай Эўхарыстыю здзяйсняе ксёндз кардынал

Цудадзейны абраз Маці Божай Шкаплернай у Гудагаі
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplernej

    O najchwalebniejsza Dziewico Matko i Królowo Szkaplerza św., w tym św. znaku wyrażasz swoją miłość względem dzieci noszących go. Obiecałaś opiekę, pomoc w niebezpieczeństwach za życia, matczyną obecność w godzinę śmierci i rychłe wyzwolenie z czyśćca.
    Dopomóż mi tak żyć, aby Szkaplerz św., który noszę stał się dla mnie znakiem zbawienia, ochroną przed grzechem i zachętą do pobożnego życia na ziemi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.