GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

List pasterski Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi na VII Krajowy Dzień „Caritas” (Fragmenty)

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia.
Każdego roku od siedmiu już lat obchodzimy Krajowy Dzień „Caritas”. Dzień ten zawsze jest obchodzony w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Wielki Post kieruje nasze myśli i spojrzenia w stronę wydarzeń Wielkiego Tygodnia, a więc Męki i Śmierci Pana Jezusa, każe nam również myśleć o marności i przemijaniu tego świata i wszystkiego, co jest w nim materialne.
    [...] Dzisiaj, również i na Białorusi, Kościół Katolicki nie zaprzestaje wyciągać pomocną dłoń do tych najbardziej potrzebujących, organizując wielorakie akcje i powołując do życia mające temu służyć organizacje.
    Jedną z takich organizacji w ramach Kościoła na Białorusi jest „Caritas”, który od wielu już lat organizuje pomoc najbardziej potrzebującym w naszym kraju i nie tylko. Ostatnie tragiczne wydarzenia na Haiti skłoniły Kościół do zbiórek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi. Dziś wszystkim Wam wyrażamy ogromną wdzięczność za ogromne zaangażowanie w tę formę pomocy.
„Caritas” co roku organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin, wspomaga je w wyposażeniu szkolnym, a także organizuje pomoc materialną. Poszczególne „Caritas” diecezjalne docierają do ubogich rodzin, wspomagając je na każdej płaszczyźnie życia i w ten sposób choć w niewielkiej części przyczyniają się do walki z biedą. Poprzez swoją działalność, różnego rodzaju projekty na szczeblu diecezjalnym i krajowym «Caritas» stara się walczyć również z skutkami ubóstwa, takimi jak alkoholizm, narkomania i przestępczość.
    „Caritas” co roku organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin, wspomaga je w wyposażeniu szkolnym, a także organizuje pomoc materialną. Poszczególne „Caritas” diecezjalne docierają do ubogich rodzin, wspomagając je na każdej płaszczyźnie życia i w ten sposób choć w niewielkiej części przyczyniają się do walki z biedą. Poprzez swoją działalność, różnego rodzaju projekty na szczeblu diecezjalnym i krajowym «Caritas» stara się walczyć również z skutkami ubóstwa, takimi jak alkoholizm, narkomania i przestępczość.
    [...] Siostry i bracia! Żadna akcja podejmowana w ramach Kościoła Katolickiego, w szczególności w «Caritas», nie miałaby szansy powodzenia, gdyby nie pomoc dobrych ludzi z zagranicy oraz Wasza ofiarność. Dlatego też zachęcamy Was dzisiaj do bycia hojnym w ofiarach, które będą zbierane we wszystkich kościołach na rzecz walki z biedą istniejącą w naszym społeczeństwie. To prawda, że nie zwalczymy ubóstwa do końca, ale mamy również świadomość, że w ten sposób jakaś część naszego społeczeństwa będzie mogła żyć bardziej godnie, bezpieczniej i szczęśliwiej, niż do tej pory.
    Bóg, który ukazał się Mojżeszowi, Bóg Abrahama, Izaaka i Bóg Jakuba jest początkiem i końcem wszystkiego. Jak niegdyś posłał Mojżesza, tak dziś posyła nas czynić dla człowieka „ziemię żyzną i przestronną, ziemię, która opływa w mleko i miód”. Niech Jezus Chrystus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”, wspomaga Was w każdym podejmowanym kroku dla dobra pojedynczego człowieka i całego społeczeństwa.
    Z serca Wam wszystkim błogosławimy!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.