GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię

Słowo Pasterskie

99-ty i 100-ny wyświęceni kapłani dla diecezji grodzieńskiej- Ks. Oleg Kuderko (od lewej) – par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Lida-Słobódka i ks. Antoni Adamowicz – par. pw. Św. Trójcy, Zabłoć
Posługa diakońska to służba ludziom. Służbę tę będziecie sprawować jako diakoni, a później jako kapłani. Bądźcie wierni modlitwie brewiarzowej.
    Niech Matka Boża Ostrobramska uczy Was wszystkich tej ważnej prawdy, że bez adoracji Jezusa Chrystusa wasza posługa będzie pusta, że nie przyniesie ona ludziom, do których ostaniecie posłani, tylu łask, ile powinna przynosić. Jeśli chcecie owocnie pracować dla duchowego dobra ludu Bożego, jeśli chcecie cieszyć się dobrymi i prawdziwymi owocami waszego posługiwania, pamiętajcie zawsze o osobistej modlitwie. Pamiętajcie o adoracji Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie: to będzie wielkie i nieprzerwane źródło Bożych łask, Bożego Miłosierdzia dla Was i dla powierzonych waszej opiece ludzi.

    Dziękujcie Jezusowi za wszelkie dobra, które Was spotkają. Do Niego przychodźcie także w chwilach trudnych, a nie odejdziecie bez wsparcia i Jego pociechy. Nie szukajcie gdzie indziej źródła mądrości, przecież On jest Jedynym i Najwyższym Pasterzem, a my jesteśmy jedynie Jego sługami.
    Nie uważajcie, że wy sami będziecie jedynymi sprawcami dobra, które przez was będzie się działo: to przecież On, Jezus, oddał swoje życie za nas wszystkich na krzyżu, aby nas zbawić. Nie bójcie się, że kiedyś zostaniecie sami, zdani na własną samotność: przecież On zawsze jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, i tylko wystarczy przyjść do Niego, a On zawsze na nas czeka. Czerwone wiatełko wiecznej lampki zawsze, w dzień i w nocy, wskazuje, dokąd możemy się udać, by nie być samotni. Nie szukajcie jedynego źródła pociechy, bo będzie ono zawodne. Chrystus nikogo nie zawiódł i nikogo nie zawiedzie. Tego uczy nas Matka Miłosierdzia, która sama w obrazie Ostrobramskim adoruje Chrystusa, a z Jej adoracji płynie dla nas strumyk Bożego Miłosierdzia.
    Drodzy kandydaci do święceń diakonatu, drodzy diakoni, którzy dzisiaj przyjmujecie święcenia prezbiteratu, niech nauka Matki Miłosierdzia, adorującej Chrystusa w Ostrobramskim wizerunku, głęboko zapadnie w nasze serca i niech w nich pozostanie na zawsze.

Dk. Jerzy Jodzik – par. pw. św. Kosmy i Damiana, Ostrowiec
Dk.Oleg Kononowicz– par. pw. św. Rocha, Grandzicze
Dk. Jerzy Marcinowicz– par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
Dk. Rusłan Mazan – par. pw. Nawiedzenia NMP, Mikielewszczyzna
Dk.Andrzej Pyszyński – par. pw. św. Trójcy, Zabłoć
Dk. Władysław Surwiło – par. pw. Matki Bożej Różańcowej, Soły

Święcenia 1997 r. Grodno

Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz wraz z ks. Józefem Staniewskim i ks. Józefem Hańczycem, pierwszymi kapłanami dla diecezji grodzieńskiej z WSD w Grodnie
Podczas uroczystości pierwszych święceń kapłańskich absolwentów naszego Seminarium w Katedrze grodzieńskiej

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.