GRODNO
Środa,
07 czerwca
2023 roku
 

29 Listopada 2009 roku

Z głębi serca

◊◊◊
J.E.Ks.Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi składamy wyrazy serdecznej wdzięczności za wspólną modlitwę podczas wizyty na uroczystość naszego patrona św. Huberta; wizyty, która rozpaliła ognisko wiary, ociepliła nasze oziębłe dusze głoszeniem Słowa Bożego. Dziękujemy za taką uwagę do nas, że nie zostaliśmy się na przydrożu. Niech Bóg Biskupowi błogosławi, a Matka Boża pomaga zawsze i wszędzie. Zdrowia, długich lat życia, życzliwości ludzkiej.
Wdzięczni parafianie kaplicy św. Huberta wsi Bakszty
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Zajce z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił i błogosławieństwa Bożego , opieki Matki Najświętszej na dalszą drogę posługi kapłańskiej.
   Dziękujemy za ofiarną pracę, dobre serce, które wysłucha każdego i zrozumie. Niech zawsze obok Księdza będą serdeczni i szczerzy ludzie.
Kółko różańcowe Matki Bożej Nieustannej Pomocy z Repli
◊◊◊
Zdzisławowi Jałgowskiemu, współpracownikowi rodziny salezjańskiej, z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: dużo radosnych dni, szczęścia, mocnego zdrowia, sukcesów w realizacji planów życiowych. Niech dobry Bóg błogosławi Ci za pracę, a Święta Maryja chroni przed niepowodzeniem i biedą.
Komitet kościelny, współpracownicy - salezjanie
◊◊◊
Diakonowi Jerzemu Jodzikowi z okazji wyświęceń na diakona przesyłamy serdeczne życzenia: dużo zdrowia, wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.
Wierni parafii św. St. Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Z okazji Dnia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, organistce p.Irenie Żuk przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej, zdrowia, serdeczności ludzkiej. Niech Duch Święty pomaga piękną grą i śpiewem sławić imię Pana.
Ks. proboszcz i wierni parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji pięknego jubileuszu 30-lecia przesyłamy serdeczne życzenia wielu pogodnych i radosnych dni życia w łasce Bożej, codziennej opieki i wstawiennictwa św. Kapłana z Ars. Dziękujemy za dobre serce, które zawsze wysłucha, zrozumie i przyjdzie z pomocą. A przykład Księdza wiary, służenia Bogu i ludziom, szczerości i ofiarności będą z nami, w naszej pamięci.
Z szacunkiem, wdzięcznością i modlitwą Szkoła Średnia w Kiemieliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Leonowi Ładyszowi z okazji dnia św. Patrona składamy serdeczne życzenia: Bóg niech kapłaństwem dni Twoje otoczy, Całą przyszłość w raj ziemski zamieni. Świat będzie wciąż młody, uroczy, A ludzka przyszłość życie opromieni.
    Tylko piękną, szlachetną, wspaniałą drogę niech Ci wskaże Bóg. Zdrowia, radości, potrzebnych łask Bożych oraz opieki Matki Miłosierdzia i św. Patrona.
Członkowie chóru parafii Wojstom
◊◊◊
Czcigodnemu o. Andrzejowi Szałkiewiczowi, asystentowi narodowego FZS, z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i św. Franciszka.
W imieniu całej franciszkańskiej rodziny świeckiej - Rada Narodo
◊◊◊
Czcigodnemu ks. profesorowi Jerzemu Powajbie z okazji obrony pracy doktorskiej przesyłamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej na drodze kapłańskiej. Niech zawsze obok Ciebie będą życzliwi ludzie.
Wujek, ciocia i bracia Aleksy,
Jan, Paweł i Piotr z parafii św. Rodziny, Lida
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Stopyrze z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich potrzebnych łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej na każdy dzień posługi kapłańskiej, darów Ducha Świętego, życzliwych ludzi dookoła, zdrowia i długich lat życia.
Kleryk Jerzy i wdzięczni parafianie
◊◊◊
Najukochańszej siostrze Eligii Arceniuk ze zgromadzenia Sióstr Bożego Miłosierdzia z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, łask Bożych, opieki Matki Bożego Miłosierdzia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wielu dobrych i radosnych chwil w życiu, a także niegasnącego zapału ducha na każdy dzień pracy.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Łazarewiczowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia na długie lata, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej, błogosławieństwa Bożego, opieki świętego Patrona i Matki Bożej Graużyskiej na każdy dzień życia kapłańskiego. Dziękujemy za staranie i ofiarną pracę przy budowie naszej świątyni, za dobre serce, które zawsze wysłucha każdego i zrozumie, za służbę Bogu i ludziom. Niech zawsze obok Księdza będą życzliwi ludzie.
Komitet kościelny i wdzięczni parafianie z Graużyszek
◊◊◊
Szanownej Joannie Sienkiewicz z okazji pięknego Jubileuszu 80-lecia przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych na dalszej drodze życiowej, opieki Matki Bożej, zdrowia, pogody ducha, radości z bliskich, ciepła rodzinnego.
Rodzina i najbliżsi
◊◊◊
Diakonowi Jerzemu Marcinowiczowi z okazji święceń kapłańskich składamy najlepsze życzenia na lata posługi w realizacji misji kapłańskiej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i trud podczas organizacji naszych pielgrzymek. Księże Diakonie, bądź zawsze taki energiczny i nie trać swego zapału. Pamiętamy o Tobie w modlitwie i życzymy wytrwałości na niełatwej drodze kapłaństwa.
Uczestnicy pielgrzymek Grodno-Roś
◊◊◊
Kochanej mamusi Helenie z okazji Urodzin składamy bukiet najpiękniejszych życzeń: obfitych łask od Jezusa Chrystusa, nieustannej opieki Maryi Panny, miłości bliźnich i życzliwości ludzkiej, mocnego zdrowia na długie lata, Bożego błogosławieństwa na każdą chwilę w życiu.
Córka Grażyna z mężem, Patrycja, Marcin, Stanisława
wa

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  208

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.