GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Życie Kościoła

DIECEZJA GRODZIEŃSKA
Erygowana 13.04.1991 r.
I. PATRONOWIE DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ:

Matka Boża Ostrobramska - uroczystość - 16 listopada

Św. Maksymilian - święto - 14 sierpniaŚw. Kazimierz - święto - 4 marca
II. ORDYNARIUSZ DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
III. KURIA DIECEZJALNA
Ksiądz Antoni Gremza Ksiądz Antoni Chańko Ksiądz Prałat Michał Sopata


Ksiądz   Włodziemierz Hulaj

IV. WIKARIUSZE BISKUPI

Ksiądz   Jan Kuczyński


DEKANATY:

POSZCZEGÓLNE FORMY DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNEGO I ODPOWIEDZIALNI:

Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie – rektor ks. Józef Staniewski.
Duszpasterstwo rodzin – ks. Tadeusz Krysztopik.
Duszpasterstwo studentów i starszej młodzieży – ks. Antoni Gremza,
ks. Walery Bykowski.
Duszpasterstwo inteligencji(nauczycieli i wychowawców) – ks. Antoni Gremza.
Duszpasterstwo służby zdrowia – ks. Andrzej Radziewicz.
Duszpasterstwo specjalistyczne(dla osób głuchoniemych) – ks. Witalis Dobrołowicz,
ks. Walery Lisowski.
Duszpasterstwo pielgrzymkowe – ks. Andrzej Radziewicz.
Duszpasterstwo więźniów – o. Kazimierz Żylis SJ,
ks. Walery Bykowski.
Duszpasterstwo trzeźwości – ks. Aleksander Pietrowicz,
ks. Andrzej Wróblewski CSsR.
Duszpasterstwo kolejarzy – o. Stanisław Staniewski CSsR.
Wydawnictwo Diecezjalne – ks. Tadeusz Krysztopik.
Dwutygodnik diecezjalny „Słowo Życia” – ks. Paweł Sołobuda.
Diecezjalne Studio Telewizyjne – ks. Kazimierz Żylis SJ.
Wydział nauczania i wychowania katolickiego – o. Andrzej Szczupał SCsR.
Odpowiedzialny ds. Eucharystycznego Ruchu Młodych – ks. Andrzej Stopyra.
Dobroczynna organizacja „Caritas” – ks. Witalis Dobrołowicz.
Sąd I instancji dla diecezji grodzieńskiej – wikariusz sądowy ks. Cezary Mich.
Poradnia rodzinna – Ks. Paweł Sołobuda.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.