GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata

Rozważania

Listopad wprowadza nas w tajemnicę Nazaretu, przybliżając ją poprzez pryzmat Założycielki Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
    12 listopada 1842r. w Roszkowej Woli niedaleko Warszawy urodziła się Franciszka Siedliska – późniejsza Matka Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Od wczesnego dzieciństwa była rozkochana w Bogu i jedynie w Nim widziała źródło, cel i wypełnienie swego życia. Zapragnęła życia poświęconego wyłącznie Boskiemu Oblubieńcowi, ale poślubić Go i rozpocząć życie zakonne mogła z woli kierownika duchowego dopiero w wieku trzydziestu lat! Zostaje poświęcona Chrystusowi, oddana całkowicie na Jego służbę.
    Młoda Franciszka rozgląda się i wczuwa w potrzeby świata, Kościoła i Ojczyzny. Dostrzega ubogie, chore, osierocone dzieci. Wołanie o pomoc słyszy się wszędzie. Dlatego też w tym czasie powstają liczne zgromadzenia zakonne w celu ogarnięcia swoją modlitwą i konkretną pomocą wszystkich dzieci Kościoła.
Franciszka natomiast zatrzymuje swój wzrok na rodzinie. Rozumie, jak wielkim skarbem społeczeństwa są rodziny zdrowe, szczęśliwe i jednocześnie widzi, ile zagrożeń na nie czyha! Kontemplując tajemnicę życia Świętej Rodziny i coraz bardziej uwrażliwiając się na wołanie zagrożonych rodzin, rozpoznaje Boży zamysł. W 1973 roku zakłada Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, charyzmatem i misją którego będzie „szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród siebie i innych, zwłaszcza w rodzinach”.
    Na Białorusi Siostry Nazaretanki pracują w 8 miejscowościach: Grodno, Nowogródek, Lida, Mińsk, Mołodeczno, Smorgoń, Budsław, Iwieniec. Apostołują przeważnie poprzez katechizację, pracę przy parafiach. Wierne jednak głównemu celowi, organizują spotkania i rekolekcje dla całych rodzin, prowadzą Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny. Jednocześnie duchowo ogarniają wszystkie rodziny swoją codzienną modlitwą. Szczególnie w listopadzie powierzamy Bogu i Świętej Rodzinie wszystkie wasze intencje w nowennie do naszej Błogosławionej Założycielki – Matki Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
    Podobnie jak za czasów naszej Matki Założycielki, również dzisiaj rodziny są bardzo zagrożone rozbiciem, zdradą, różnego rodzaju patologiami. A przecież wiadomo: jaka jest rodzina, takie będzie państwo, taki będzie cały świat. Dlatego tak istotne jest mocne zakorzenienie w Bogu, by nie „wypalić się”, by nie zmęczyć się w kochaniu współmałżonka i dzieci, by nie zniechęcić się w służbie. Błogosławiona Franciszka Siedliska do końca życia, mimo ciężkiej choroby, nie ustawała w głoszeniu Bożej Miłości słowem i czynem. Ofiarnie służyła Siostrom i każdej potrzebującej pomocy osobie. Siły i moc czerpała w Bogu! Ona uwierzyła w Jego Miłość, przyjęła ją i nią się dzieliła. Powinniśmy uczynić to samo! Bóg nas kocha! Przecież mówi do nas: „Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję” (Iz 43,4). Zanurzmy się więc w oceanie Bożej Miłości, a swoje rodziny powierzajmy wstawiennictwu Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, łącząc się w krótkim modlitewnym zawołaniu z Siostrami Nazaretankami: „Jezu, Maryjo, Józefie Święty, opiekujcie się nami!”

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.