GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

artykuły roździału
"Słowo Redaktora" >>
marcinowicz2020
Swoje pytania mogą Państwo przesyłać pod
adresem
: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4.
e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com

Mścibów. Sroga piękność

Historia i współczesność - Parafii i świątynie

Zwiedzając katolickie świątynie zachodniej części ziemi wołkowyskiej, zawsze masz wrażenie, że trafiasz do różnych krajów europejskich. Styl gotycki Gniezna – i raptem jesteś gdzieś w Europie Środkowej, majestatyczny neogotyk Szydłowic – i jakby znalazłeś się w Belgii lub Holandii, ale neoromański styl kościoła św. Jana Chrzciciela w Mścibowie pozostawia wrażenie, że znajdujesz się na srogich Wyspach Brytyjskich.

Więcej: Mścibów. Sroga piękność

 

„To, co nie zostało zniszczone w wyniku polityki władz rosyjskich, zostało zniszczone przez Sowietów”

Aktualności - Wywiad

Procesja wokół kościoła w Sołach, lata 70. XX wieku (archiwum prywatne L. Franiuk)Historyk Raisa Zieniuk opowiada, przez co Kościół katolicki musiał przejść na ziemiach białoruskich w XX wieku. Zakazy, represje, zamykanie kościołów i klasztorów, zesłania do obozów i fizyczne niszczenie katolików.
– Jaki był Kościół na terenie dzisiejszej Białorusi wkrótce przed ustanowieniem władzy radzieckiej? Jeśli mówimy o liczbie: osób duchownych, kościołów, klasztorów, zgromadzeń zakonnych, wiernych.
    – Aby właściwie zrozumieć stan Kościoła tuż przed rewolucją październikową, należy sięgnąć do XIX wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku Kościół znajdował się w dobrym stanie. Jednak w XIX wieku katoliccy wierzący i osoby duchowne byli aktywnymi uczestnikami wydarzeń społeczno-politycznych. I jeżeli udział w wojnie w 1812 roku po stronie Napoleona został wybaczony niektórym katolickim hierarchom, duchowieństwu i wiernym, to uczestniczenie w późniejszych wydarzeniach – nie. Po masowym udziale osób duchownych w powstaniu w latach 1830-1831 władze zamknęły połowę klasztorów. Po powstaniu w latach 1863-1864 przestały funkcjonować prawie wszystkie pozostałe klasztory, z wyjątkiem trzech: dwóch w Grodnie i jednego w Słonimiu. W tym czasie zamykano także kościoły. Dlatego na początku XX wieku z Kościoła na naszych terenach pozostała tylko niewielka część tego, co tu istniało 100 lat wcześniej.

Więcej: „To, co nie zostało zniszczone w wyniku polityki władz rosyjskich, zostało zniszczone przez Sowietów”

 

Nie da się nabyć i nie stracić

Aktualności - Wywiad

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na Białorusi przetrwało dwie wojny światowe i radzieckie czasy ateistyczne. Jednocześnie w najtrudniejszym okresie naszej historii udało się mu nawet skierować nowicjuszki z Grodna do Stanów Zjednoczonych, aby nakarmić duchowo amerykańskich wiernych. W 1990 roku klasztor wypełniła wielka fala powołań. I choć obecnie zgromadzenie na Białorusi nie jest takie duże, jak można się było spodziewać po zmianach okresu odwilży, to pozostaje ono najliczniejsze w kraju.
    O uznaniu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na naszych ziemiach, o jego wielkim rozkwicie i spowolnieniu tego procesu rozmawiamy z przełożoną prowincjalną białoruskiej prowincji nazaretanek Filoteą Cichanowicz CSFN.

Więcej: Nie da się nabyć i nie stracić

 

Motywy Starego Testamentu na znaczkach pocztowych

Historia i współczesność - Korzenie naszej wiary

„Gobelin Stworzenia” – blok poczty hiszpańskiej, wydany w 1980 r.Księga Rodzaju – pierwsza księga Biblii – rozpoczyna się opowieścią o stworzeniu świata. Opis tego procesu w Starym Testamencie jest tak przekonujący i piękny, że stał się inspiracją dla wielu autorów dzieł sztuki. Póżniej ich prace znalazły odzwierciedlenie w znaczkach pocztowych, wśród których, jak wiadomo, znajdują się tak interesujące i cenne okazy, że otrzymują należne miejsce w kolekcjach filatelistów za pieniądze nie mniejsze niż koszt samych arcydzieł sztuki światowej.
НNa przykład na bloku wydanym przez pocztę hiszpańską w 1980 roku znajduje się reprodukcja słynnego Gobelinu Stworzenia z XI wieku. Jest to niezwykle cenne i piękne dzieło sztuki przechowywane w katedrze hiszpańskiego miasta Werona. Wzór w kształcie koła pokazuje różne sceny stworzenia świata i człowieka. Zawiera również cytaty w języku łacińskim z Księgi Rodzaju.

Więcej: Motywy Starego Testamentu na znaczkach pocztowych

 

W grodzieńskiej katedrze odbył się akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Aktualności - Życie Kościoła

Biskup Kaszkiewicz w grodzieńskiej katedrze dokonuje aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w kościele katedralnym św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbyło się nabożeństwo, podczas którego dokonano aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Modlitewne spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, która w tym dniu była prowadzona przez przedstawicieli Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Grodzieńskiej.
    Następnie odbyła się Msza święta, którą celebrował biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha zachęcił wiernych do żarliwej modlitwy w intencji pokoju na całym świecie, a przede wszystkim na Ukrainie.

Więcej: W grodzieńskiej katedrze odbył się akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Kościół powszechny (36)

Aktualności - Warto wiedzieć


   † Słowacja. Na Słowacji zakończyły się III Europejskie Katolickie Dni Społeczne. Około 150 przedstawicieli Kościoła oraz polityków i naukowców z całej Europy dyskutowało nad wyzwaniami społecznymi i drogami odnowy naszego kontynentu. W kontekście katolickiej nauki społecznej omawiano wyzwania w takich dziedzinach jak rodzina i zmiany demograficzne oraz transformacja społeczno-ekologiczna. Pierwsze Europejskie Katolickie Dni Społeczne odbyły się w 2009 roku w Gdańsku. Gospodarzem drugiego spotkania był w 2014 roku Madryt.

Więcej: Kościół powszechny (36)

 

Czy myślisz o sobie dobrze?

Rozważania - Rozważania

Obudź się! Dlaczego chcesz być taki jak wszyscy inni? Mieć to, co każdy ma? Dlaczego jest to ważniejsze niż bycie sobą – tym, jakim zostałeś stworzony?
Na ulicach można zobaczyć tak wiele ludzi upadłych na duchu.
    Z zewnątrz – szara masa bez oznak życia: wygląd zewnętrzny odzwierciedla wewnętrzny stan osoby. I ja, i ty jesteśmy w tej szarej masie. Lecz jakimi chcemy w niej być: tymi, którzy niosą radość czy szarość – wybór należy do nas.
    Jak nie zlać się z tłumem? Jak iść swoją drogą? Jak poczuć smak życia i wyróżniać się błyszczącymi radością oczami i uśmiechem?

Więcej: Czy myślisz o sobie dobrze?

 

Katolickie Media Białorusi (28)

Aktualności - Prasa

catholicby2018 W Iwieńcu w klasztorze franciszkanów przy kościele św. Michała Archanioła odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży na temat „Wiem w kogo uwierzyłem”.
Chłopacy i dziewczęta, którzy przybyli z różnych miejsc Białorusi, mieli okazję zarówno wspólnie wzbogacić się duchowo, jak i spędzić czas na „pustyni”.
Osobnym punktem rekolekcji było zapoznanie młodych ludzi z krzyżem z kościoła św. Damiana. Ten krzyż jest ściśle związany ze św. Franciszkiem z Asyżu, gdyż to właśnie od modlitwy przed nim rozpoczęło się jego nawrócenie. Krzyż z kościoła św. Damiana to ikona, która przedstawia Jezusa triumfującego; ukrzyżowanego, ale żywego i uwielbionego.
Pod koniec spotkania chłopacy i dziewczęta zauważyli, że dzięki rekolekcjom mogli poczuć ulgę w tak trudnym czasie oraz po prostu odpocząć
duchowo i zregenerować siły.

Więcej: Katolickie Media Białorusi (28)

 

Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem

Aktualności - Słowo redaktora

Мodlitwa w intencji pokoju na świecie jest wezwaniem stale aktualnym, które powinniśmy podejmować na co dzień. Wydaje się, że w chwili obecnej tej modlitwy potrzebuje cała Europa, a w szczególności Ukraina, w której jak powiedział ostatnio papież Franciszek „płyną rzeki krwi i łez”.
   Każda wojna jest tragedią ludzkości i giną w niej tysiące ludzi, a wielu z nich, po obu stronach, zostaje okaleczonych. Zapominamy o tym, że wszystkie nasze słowiańskie narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni.

Więcej: Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem

 

O pokoju

Aktualności - Życie Kościoła

„Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji, niż go zastała. Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła” (z encykliki Ojca Świętego Franciszka „Fratelli tutti”, 261).
„Ora Et Labora” – radził św. Benedykt. Co znaczy „Módl się i pracuj”. Pozostając przy pierwszym punkcie, należy wspomnieć, że modlitwa zawsze dodawała ludziom wewnętrznej siły i inspirowała do działania.

Więcej: O pokoju

 

Bóg potrzebował Maryi, i potrzebuje nas

Liturgia - Tradycje chrześciańskie

Uroczystośc Zwiastowania Pańskiego obchodzimy 25 marca.
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 30-31).
Dzień zwiastowania nie był jakimś przypadkowym dniem. Być może Maryja, będąc wtedy jeszcze bardzo młodą dziewczyną, została zaskoczona, że zostanie matką, lecz Boże plany przewyższają plany ludzkie.

Więcej: Bóg potrzebował Maryi, i potrzebuje nas

 

W grodzieńskim seminarium arcybiskup Staniewski ustanowił nowych lektorów

Aktualności - Życie Kościoła

Przyjęcie posługi lektoratu jest kolejnym krokiem na drodze do kapłaństwa Chrystusowego.
W I Niedzielę Wielkiego Postu metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski udzielił siedmiu studentom Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie posługi lektoratu.

Więcej: W grodzieńskim seminarium arcybiskup Staniewski ustanowił nowych lektorów

 

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Rozważania - Rozważania

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że istnieją „grzechy, które wołają o pomstę do nieba: krew Abla, grzech Sodomitów, narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie, skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty, niesprawiedliwość względem najemnika” (por. KKK 1867).
   
    W innym ujęciu tymi grzechami są:
    1. Rozmyślne zabójstwo.
    2. Grzech cielesny przeciw naturze.
    3. Uciskanie ludzi słabych i bezbronnych.
    4. Zatrzymanie zapłaty należnej za pracę.

Więcej: Grzechy wołające o pomstę do nieba

 

„Wszystkie stereotypy wynikają z braku wiedzy”. Rozmowa z nauczycielką MRP

Aktualności - Wywiad

Co młodzi ludzie powinni wiedzieć o swoim ciele?
С Przez wieki edukacja seksualna była przede wszystkim przywilejem rodziny. Dzisiaj społeczeństwo ma w tym procesie coraz większy wpływ. Dwa lata temu papież Franciszek powiedział, że edukację seksualną należy udzielać w szkołach, ale „obiektywną, bez kolonizacji ideologicznych”. Z Aleną Szymak, wieloletnią nauczycielką angielskiej metody rozpoznawania płodności, rozmawiamy o stanie wiedzy katolików w sferze seksualności, stereotypach, poszukiwaniu chrześcijańskiego spojrzenia i braku wiedzy Kościoła w tym zakresie, a także o znaczeniu edukacji seksualnej na Białorusi i sprawach, na które należy zwrócić uwagę młodzieży, rodzicom i duszpasterzom.

Więcej: „Wszystkie stereotypy wynikają z braku wiedzy”. Rozmowa z nauczycielką MRP

 

Kościół powszechny (35)

Aktualności - Warto wiedzieć


   † Watykan. Papież przekazał ukraińskim uchodźcom środki medyczne. Ciężarówka z pomocą humanitarną dotarła z Rzymu do Lwowa. Strzykawki, plastry, środki dezynfekujące i inne niezbędne rzeczy dostarczył do centrum zbiórki pomocy humanitarnej przy Ukraińskim Kościele Greckokatolickim pw. św. Zofii w Rzymie papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. W najbliższym czasie na Ukrainę trafią również leki i żywność z Watykanu. Urząd Dobroczynności Apostolskiej przekazał również środki finansowe na pomoc ofiarom wojny do swoich placówek dyplomatycznych w państwach, gdzie kierowani są uchodźcy.

Więcej: Kościół powszechny (35)

 

Strona 7 z 240:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.