GRODNO
Środa,
24 lipca
2024 roku
 

artykuły roździału
"Słowo Redaktora" >>
marcinowicz2020
Swoje pytania mogą Państwo przesyłać pod
adresem
: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4.
e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com

To nasz, miesztuński!

Kontakt zwrotny - Listy Czytelników

Ks. kanonik Jan Rejszel z kapłanami podczas poświęcenia krzyża przydrożnego we wsi Miesztuny
Ks. kanonik Jan Rejszel z kapłanami podczas poświęcenia krzyża przydrożnego we wsi Miesztuny
Każdy człowiek ma swoje korzenie. I gdziekolwiek rzuci go los, sercem na pewno wraca do miejsc, w których stawiał pierwsze kroki i skąd poszedł w świat.

Więcej: To nasz, miesztuński!

 

Kościół powszechny (40)

Aktualności - Warto wiedzieć


   † Polska.  W Warszawie kilka tysięcy osób przeszło z Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Plac Zamkowy w pokutnej procesji różańcowej za Polskę. Uczestnicy chcieli w ten sposób zadośćuczynić Bogu za grzech aborcji i modlić się o pokój w Polsce i na Ukrainie. Celem pielgrzymki było znajdujące się kilkaset metrów od Placu Zamkowego inne jezuickie sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Wymarsz procesji poprzedziła Msza św. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, której przewodniczył jego kustosz, jezuita ojciec Waldemar Borzyszkowski, a homilię wygłosił rektor Sanktuarium MB Łaskawej ojciec Wiesław Kulisz.

Więcej: Kościół powszechny (40)

 

Apostoł języka białoruskiego

Historia i współczesność - Korzenie naszej wiary

Wspominamy ks. Michała Szałkiewicza w setną rocznicę mianowania go proboszczem w Trokielach.
Wspominamy ks. Michała Szałkiewicza w setną rocznicę mianowania go proboszczem w Trokielach.
Święty Ojcze! Ponad milion Białorusinów katolików w Polsce, jako część 12-milionowego narodu białoruskiego, wkraczając na ścieżkę odrodzenia kulturowego i politycznego, szybko dąży do przodu. [...] Ta stagnacja, ta przeróbka tego, co jest nam bliskie na cudze otrząsa jakimś przerażeniem śmierci każdą choć trochę świadomą białoruską duszę”.

Więcej: Apostoł języka białoruskiego

 

„Inwestycja w człowieka się opłaca” – z o. Ćwieczkowskim o sukcesie Wakacji z Bogiem

Aktualności - Wywiad

Wakacje z Bogiem w Żodzinie. Zdjęcie z archiwum parafii
Wakacje z Bogiem w Żodzinie. Zdjęcie z archiwum parafii
W ciągu 30 lat istnienia tej inicjatywy przez obozy parafialne przeszły dziesiątki, a może nawet setki tysięcy dzieci. Każdego roku wielu młodszych uczniów bierze udział w tych wydarzeniach na całej Białorusi. Pomimo długiej historii akcje nie tracą na znaczeniu. O przyczynach popularności projektu rozmawiamy z marianinem z Żodzina i byłym dyrektorem Centrum Duszpasterskiego przy Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi.

Więcej: „Inwestycja w człowieka się opłaca” – z o. Ćwieczkowskim o sukcesie Wakacji z Bogiem

 

Poddajmy się działaniu Ducha Świętego

Liturgia - Tradycje chrześciańskie

wnieboswt
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – dzień narodzin Kościoła, świętej wspólnoty, gdzie wszyscy jesteśmy „zrodzeni” dla życia wiecznego.

   Do wielu starych ludzkich nawyków w ostatnich latach doszedł nowy – nieustanne przeskakiwanie po kanałach telewizyjnych, stronach internetowych i różnych wiadomościach w telefonie. Coraz trudniej jest człowiekowi skupić uwagę na całym filmie lub programie, coraz trudniej jest przeczytać całą książkę, a nawet dłuższy artykuł, zwłaszcza gdy wymaga to przemyślenia. Coraz trudniej jest też wysłuchać kogoś do końca i podjąć zdecydowaną, ostateczną decyzję życiową. Lepiej jest nie myśleć i czekać.

Więcej: Poddajmy się działaniu Ducha Świętego

 

Umiejętność trwania w wyborze swojej drogi

Aktualności - Słowo redaktora

Dobiega końca kolejny rok szkolny i katechetyczny. Wielu młodych ludzi, którzy zostali ubogaceni siedmiorakim darem Ducha Świętego w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej, stanie przed wyborem drogi życiowej.
    Rozeznanie własnego miejsca w świecie jest trudne i wymagające. Zawiera zdolność do podejmowania decyzji i w ostateczności pociąga za sobą odpowiedzialność oraz umiejętność trwania w wyborze. Niekiedy dotyczy całego przyszłego życia. Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy będzie tym, kim być powinien, czyli inaczej mówiąc, będzie w miejscu, do którego Bóg go przeznaczył i mądrze wyposażył.

Więcej: Umiejętność trwania w wyborze swojej drogi

 

Ważne jest, aby mieć praktyczne podejście i pozostać człowiekiem

Aktualności - Wywiad

budslawska1
Siostra Czesława Nowicka podczas uroczystości św. Józefa

We wrześniu 2018 roku w Mińsku rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Chrześcijańskim Centrum Socjalnym „Dobroczynna Misja Dobrego Samarytanina pod opieką św. Urszuli Ledóchowskiej”. O współczesnej katechezie, wyzwaniach stojących przed Kościołem w zakresie katechezy oraz o nauczaniu w Centrum rozmawialiśmy z dyrektorką Misji i Centrum siostrą Czesławą Nowicką USJK.
    Oferta edukacyjna Centrum jest bardzo obszerna i oprócz katechezy obejmuje wiele różnorodnych zajęć, także dla dzieci i młodzieży z osobliwościami rozwoju.

Więcej: Ważne jest, aby mieć praktyczne podejście i pozostać człowiekiem

 

Maryja jest Matką Życia

Aktualności - Słowo redaktora

Matka Boża zawsze żyła w bliskości z Panem. Od pierwszych chwil Jej istnienia było w Niej obecne to intensywne i wszechogarniające poruszenie, nieustannie przybierające na sile, które Ją wprowadzało do serca Boga, podtrzymywało Ją w łączności z Nim we wszystkich Jej zamiarach i pragnieniach, wszystkich myślach i uczuciach. Maryja stale przebywa w obecności Bożej, ponieważ całkowicie oddała się Bogu, nie zostawiając nic dla siebie.
    Tego miłosnego poruszenia, którego sama doświadczała, całym sercem i duszą pragnie dla nas. Ponieważ Maryja jest Matką, Matką Życia, a Życiem jest Jej Syn. Nie pozbawiajmy Jej radości przekazania nam tego Życia w pełni, we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy, bez zwłoki, już teraz, tym bardziej, że mamy ku temu szczególną okazję.

Więcej: Maryja jest Matką Życia

 

Dojrzewanie z Maryją

Rozważania - Rozważania

Jakoś tak się złożyło, że z kultem Maryi zapoznałam się już w wieku dorosłym, chociaż moja rodzina była bardzo wierząca, a prababcia w moich wspomnieniach i nawet na zdjęciach z mojego dzieciństwa zawsze była z różańcem w ręku. Pamiętam, gdy byłam nastolatką, wszyscy przyjaciele i młodzież z kościoła wybierali się do Trokiel i poszłam razem z nimi, by nie zostać samej. W ten sposób te 18 kilometrów było pierwszym krokiem w mojej relacji z Bogurodzicą.

Więcej: Dojrzewanie z Maryją

 

„Włoscy konserwatorzy byliby zaskoczeni pracą, którą wykonali nasi specjaliści”

Aktualności - Wywiad

budslawska1
Rozważamy na temat aktualnego stanu cudotwórczego obrazu
Miesiąc temu budsławski obraz Matki Bożej przeszedł kolejną renowację. Rozmawialiśmy z kolekcjonerem Igorem Surmaczewskim o aktualnym stanie dzieła, jego historii, tajemnicy historycznej i dzisiejszej popularności. „Gdy osobiście myślę o katolikach, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl, jest Matka Boża Budsławska” – mówi rozmówca.

Więcej: „Włoscy konserwatorzy byliby zaskoczeni pracą, którą wykonali nasi specjaliści”

 

Z Katolickich Mediów Białorusi (29)

Aktualności - Prasa

catholicby2018Odszedł do wieczności Stanisław Szuszkiewicz – znany białoruski uczony, działacz polityczny i społeczny, który doprowadził do powrotu katolickich świątyń wiernym. Wśród nich jest kościół katedralny Imienia Najświętszej Maryi Panny oraz kościół świętych Szymona i Heleny (czerwony kościół) w Mińsku.
    Był synem białoruskiego pisarza Stanisława Szuszkiewicza, represjonowanego przez władze sowieckie. Zajmował się naukami fizyczno-matematycznymi i fizyką jądrową. Był deputowanym ludowym ZSRR i BSRR. 18 października 1991 roku Stanisław Szuszkiewicz został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej i został faktycznie pierwszym przywódcą niepodległej Białorusi, która w tym czasie była republiką parlamentarną.
    Stanisław odszedł do życia wiecznego 3 maja w Mińsku mając 87 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Więcej: Z Katolickich Mediów Białorusi (29)

 

Metody rozpoznawania płodności: dialog dwóch kochających serc

Rozważania - Экалогія сужэнства

kochanie1
Życie w zgodzie ze sobą i planem Stwórcy jest radością na całe życie, która zwielokrotnia miłość, zaufanie i szacunek.

Pracując z rodzinami i młodymi parami, często spotykam się z nieświadomością i niechęcią do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Jednak pewne doświadczenie i wiedza pomagają spojrzeć inaczej na siebie i współmałżonka, spojrzeć prawdziwie i z miłością. Jednym z ważnych aspektów życia rodzinnego w prawdzie przed sobą nawzajem są metody rozpoznawania płodności.
    Metody rozpoznawania płodności to nie tylko fizjologia i przestrzeganie zasad. Jest to styl życia, który otwiera pewne horyzonty relacji dla małżonków, prowadzi do wzajemnego poznania siebie nawzajem i pełnego wzajemnego zaufania. Dialog jest tym, co powstaje w rodzinach, które podążają ścieżką życia zgodnie z naturą.

Więcej: Metody rozpoznawania płodności: dialog dwóch kochających serc

 

Czy wierzyć w to, że jeśli weźmiesz ślub w maju, będziesz „męczył się” przez całe życie?

Kontakt zwrotny - Pytania i odpowiedzi

mlodziez_przemyska

Wierzenie ludowe ma swoje korzenie w kulturze celtyckiej. Starożytni Celtowie na początku maja obchodzili święto Beltaine, podczas którego zawierały się tak zwane „próbne małżeństwa”. Małżonkowie mogli rozwiązać taki związek bez żadnych konsekwencji, stąd też opinia, że małżeństwa majowe są nietrwałe. .

Więcej: Czy wierzyć w to, że jeśli weźmiesz ślub w maju, będziesz „męczył się” przez całe życie?

 

Królowa odzyskuje swą moc, czyli o kulcie Matki Bożej Białynickiej

Aktualności - Wywiad

oltarz„Białoruska Częstochowa”. Taką zaszczytną nazwę nosi małe miasteczko Białynicze na Wschodzie naszego kraju. W odległym XIII wieku Matka Boża wybrała to miejsce na swoją cześć, a dzięki cudotwórczemu obrazowi Jej kult był niezwykle silny w swoim czasie.

Więcej: Królowa odzyskuje swą moc, czyli o kulcie Matki Bożej Białynickiej

 

Miłość – jaka ona jest?

Rozważania - Rozważania

jezus

Bycie człowiekiem oznacza bycie w relacji, bycie w interakcji z kimś. Inaczej, bardziej dociekliwie, „interakcja” – to kontakt, połączenie, dostosowanie, skoordynowana praca. Już od samego rana zaczynamy kontaktować się z innymi ludźmi: z rodziną, przechodniami, kolegami, przyjaciółmi – słowami, spojrzeniem lub kontaktem cielesnym, na przykład obejmując kogoś. Bł. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych”.

Więcej: Miłość – jaka ona jest?

 

Strona 4 z 240:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  161

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.