GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

artykuły roździału
"Słowo Redaktora" >>
marcinowicz2020
Swoje pytania mogą Państwo przesyłać pod
adresem
: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4.
e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com

Witebsk. Chrystus czeka w nowej świątyni

Aktualności - Życie Kościoła

10 października br. w ramach obchodów 10-lecia utworzenia diecezji witebskiej byliśmy świadkami konsekracji kościoła pw. Jezusa Miłosiernego w Witebsku. Jest to pierwsza świątynia katolicka, zbudowana w tym mieście od 125 lat.

22 października 2000 roku dla wiernych witebskiej parafii pw. Jezusa Miłosiernego w kościele pw. św. Barbary została odprawiona pierwsza Msza św. 3 grudnia tegoż roku odbyła pierwsza Msza św. w nowej kaplicy, którą 25 grudnia poświęcił ksiądz biskup Władysław Blin. 12 września 2004 roku ordynariusz diecezji witebskiej poświęcił plac pod budowę, a w połowie października władze miasta wydały pozwolenie na budowę nowej świątyni. Wraz z nią powstało Centrum pastoralne, które ma służyć budowaniu wspólnoty kościelnej i rozwojowi życia parafialnego.

Więcej: Witebsk. Chrystus czeka w nowej świątyni

 

Radość parafian w Berdówce

Aktualności - Życie Kościoła

3 października 2009 r. w sobotnie popołudnie wierni parafii Berdówka k. Lidy od godzin porannych oczekiwali na przybycie ks. biskupa Aleksandra, kapłanów i gości z sąsiednich parafii. Przez 8 ostatnich lat wierni na czele ze swoim ks. proboszczem Jerzym Swisłockim skrzętnie prowadzili budowę nowej świątyni. Nastał więc dzień, w którym uroczyste poświęcenie nowego kościoła miało zapoczątkować kolejny etap dziejów parafii w Berdówce.
Radość wiernych nie miała granic . Parafianie berdowscy z dumą patrzyli na własną świątynię. Jej gmach, mimo swej skromnej sylwetki architekturnej, przyciąga wzrok przechodniów i podróżujących przez gościniec samochodem. Położony nad jeziorem w nowej części Berdówki, kościół rzeczywiście stał się ozdobą terenu. Zgrabna wieża wraz z gmachem jednej nawy podłużnej i dobudowanymi we frontonie zakrystiami tworzą jeden obiekt sakralny, który odtąd można uważać za wizytówkę wsi.

Więcej: Radość parafian w Berdówce

 

Nowo wybudowana świątynia w Suboczach

Aktualności - Życie Kościoła

  4 października 2009 r. ordynariusz diecezji grodzieńskiej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił nowo wybudowaną świątynię w Suboczach (dek. Wołkowysk). W tym dniu Kościół nie mógł pomieścić wszystkich wiernych, pragnących w czasie pierwszej Mszy św. podziękować Panu Bogu za otrzymany dar posiadania własnej świątyni.
Na początku lat 90-tych, kiedy został odzyskany kościół parafialny w Szydlowiczach, mieszkańcy Subocz przychodzili na Mszę św. do niego. Po kilku latach dzięki zaangażowaniu ks. Mariana Chamieni CSMA Subocze stały się filią parafii, a Mszę św. były odprawiane w wydzielonej części miejscowego sklepu.

Więcej: Nowo wybudowana świątynia w Suboczach

 

Śladami Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II

Duc In Altum - Gazeta seminaryjna

W tym roku przypada 30-ta rocznica pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, jego Ojczyzny. Podczas wizyty w Polsce w dniach 2-10 czerwca 1979 roku Sługa Boży odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ.
W dniach 10-13 września, przed rozpoczęciem nowego, 2009-2010, roku nauki, wszystkie 6 roczników naszego Seminarium na czele z wicerektorem ks.Romanem, prefektem ks.Michałem i o.Zenonem, który jest naszym ojcem duchownym, były uczestnikami pielgrzymki „Śladami Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II”. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili niektóre najbardziej znaczące miejsca w Polsce, związane z życiem i służbą pasterską Jana Pawła II. Większość z tych miejsc Papież odwiedził podczas swej pierwszej pielgrzymki na Ojczyznę. Mieliśmy więc możliwość zwiedzić Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki, Kraków, Wadowice, Oświęcim i Częstochowę.

Więcej: Śladami Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II

 

Kapłaństwo wczoraj i dziś.

Duc In Altum - Gazeta seminaryjna

Jak wielką rzeczą jest poznawać, kochać i służyć Bogu! Na tym świecie nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. Wszystko inne jest stratą czasu. Działać mamy jedynie dla Boga, składając nasze dzieła w Jego ręce.
Św. Jan Maria Vianney
Chrystus Pan wybrał Apostołów, którym dał posłannictwo i których uczynił kontynuatorami swego dzieła. Pierwszeństwo wśród nich przyznał św. Piotrowi. A tym samym dał fundament ustroju Kościoła, z góry, ze swojej woli, zakreślił ramy jego organizacji, która w ten sposób ma charakter nadprzyrodzony, czyli innymi słowami mówiąc, pochodzi od samego Pana Boga.

    Z woli Bożej więc istnieje w Kościele rozróżnienie pomiędzy klerem i wiernymi, kierującymi i kierowanymi. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i ustanowiłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16) - powiedział Chrystus Pan. Otrzymawszy misję od samego Chrystusa, apostołowie dobrali sobie potem Macieja i diakonów, dali misję Barnabie, Pawłowi i innym swoim następcom. 

Więcej: Kapłaństwo wczoraj i dziś.

 

Jestem darem dla innych

Duc In Altum - Gazeta seminaryjna

Kącik ministranta
Witam was, drodzy ministranci, na łamach naszej gazety, pozdrawiam wszystkich i każdego z osobna. Każdego z nas Bóg obdarzył różnymi zdolnościami. I nie jest przypadkiem, że urodziliśmy się w tym, a nie innym kraju; w tym, a nie innym pokoleniu. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam was do wspólnej refleksji.
    Każdy z nas otrzymał od Stwórcy niezwykły prezent: On dał nam życie, ciało i duszę. Chciał, żebyśmy zaistnieli, choć ludzkość i świat spokojnie poradziliby bez nas. „Ty utkałeś mnie w łonie mej matki, dziękuje Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” – mówi autor biblijny w Ps 139. Wszechmocny dał każdemu człowiekowi życie i postawił na naszej drodze tylu różnych ludzi. Oni żyją dla mnie, a ja - dla nich. 

Więcej: Jestem darem dla innych

 

Kalendarz Seminaryjny

Duc In Altum - Gazeta seminaryjna

Kalendarz Seminaryjny
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowni czytelnicy gazety „Słowo Życia” i wszyscy przyjaciele Wyższego Semianrium Duchownego w Grodnie!
Z radością przedstawiamy kolejny kalendarz seminaryjny, tematyka którego została poświęcona jubileuszowi 20-lecia naszej Alma Mater. W tym kalendarzu pragniemy pokazać i przybliżyć życie naszej wspólnoty, zapoznać z Rektorami Seminarium, jak również podać w skrócie historię naszej uczelni.
    Dziękujemy wszystkim, którzy, nabywając nasz kalendarz i tym samym wnosząc „cegiełkę” na podtrzymanie tej inicjatywy, będą planowali kolejny rok razem z kalendarzem.

Nasz kontakt: 230025 Grodno, ul. Paryskiej Komunny 1, tel. 77- 02- 34
 

Uzależnienie od... Boga?

Rozważania - Rozważania

We współczesnym świecie mnóstwo ludzi cierpi na różnego rodzaju uzależnienia: alkohol, narkotyki, telewizja, komputer, jedzenie, inni ludzie. A czy jest możliwe uzależnienie od...Boga?
Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak rozumiemy uzależnienie.

    Żeby zrozumieć uzależnienie, należy zbadać jego pochodzenie. Niektórzy badacze uważają, ze uzależnienie wiąże się z wrodzonymi skłonnościami niektórych ludzi, czyli człowiek nie nabywa go w trakcie życia, lecz się już rodzi z biologiczną predyspozycją do uzależnienia. Zgodzić się z tym – znaczy obarczyć winą wyłącznie ludzką naturę, której, jak wiadomo, nie da się zmienić. Wniosek stronników tej pozycji jest taki, iż człowiek nie niesie odpowiedzialności moralnej za wrodzony mankament natury, więc nie jest zobowiązany (nie ma sensu) spróbować zmienić to, czego zmienić nie może. Człowiek więc winien poddać się uzależnieniu, ponieważ jest wobec niego (jak części natury) bezwładny. Nie trzeba większego rozumu, żeby zrozumieć, że rozważania takiego typu prowadzą do absurdu i sprzyjają moralnej degradacji człowieka. Chociaż należy zauważyć, że rzeczywiście u potomstwa uzależnionych rodziców, trujących swój organizm pewnymi środkami chemicznymi, występują pewne biologiczne (fizjologiczne) skutki. Lecz skutek uzależnienia nie jest przyczyną, tylko skutkiem!

Więcej: Uzależnienie od... Boga?

 

Białystok – miasto Miłosierdzia

Kontakt zwrotny - Listy Czytelników

W dniach 26-28 września 2009 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku odbył się III Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia Bożego, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć.
Należę do parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie, pracuję jako nauczycielka języka polskiego w szkole nr 13. Wraz z grupą parafian na czele z siostrą Józefą Sikorą ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla pojechałam do Białegostoku na spotkanie modlitewne. Rok temu byliśmy z grupą parafian na uroczystości Beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. On stał się naszym orędownikiem i opiekunem od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest naszym ziomkiem, ponieważ urodził się we wsi Juszewszczyzna, zwanej też Nowosadami, w rejonie oszmiańskim.
    Po kilku miesiącach po beatyfikacji dowiedzieliśmy się, że w naszej parafii będą relikwie błogosławionego ks. Michała. Cieszyliśmy się ogromnie, że będziemy mieli relikwie bł. Apostoła Miłosierdzia – spowiednika siostry Faustyny. To właśnie ksiądz Michał namawiał siostrę Faustynę do tego, by uwiecznić wizerunek Chrystusa, i w 1934 r. przyprowadził ją do malarza Eugeniusza Kazimirowskiego w Wilnie.

Więcej: Białystok – miasto Miłosierdzia

 

Czy Kościół akceptuje związki niesakramentalne?

Kontakt zwrotny - Pytania i odpowiedzi

 Ks. Andrej Radziewicz  Małżeństwem niesakramentalnym według Kościoła katolickiego jest związek kobiety i mężczyzny, którzy żyją ze sobą na sposób małżeński, ale nie są związani sakramentalnym związkiem małżeńskim. To są ludzie ochrzczeni, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej, chociażby tego w wielu wypadkach chcieli. Przeszkodą dla nich jest to, że już uprzednio zawarli sakramentalny związek małżeński w Kościele, rozwiedli się, a następnie zawarli z inną osobą związek cywilny. Żyjąc w takim stanie,często tęsknią za spowiedzią i Komunią świętą, czasem oskarżając Kościół, że jest dla nich zbyt surowy.
   Wczuwając się w sytuację tych ludzi, na pewno nie można tu mówić o winie Kościoła. Nie może On, i to trzeba jasno powiedzieć, zrezygnować z wartości zbawczych i powierzonej sobie przez Chrystusa misji.
    W planie Bożym małżeństwo jest nierozerwalne. Jezus w swoim nauczaniu, przeciwstawiając się tendencjom rozwodowym, odwołując się do planu Stwórcy, stwierdza: „To, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6) i objawia, że więź małżeńska jest znakiem wiernej i wiecznej jedności Boga z ludzkością. Natomiast związek, który nie jest prawdziwym małżeństwem, Jezus nazywa bardzo ostro „nierządem”: „Każdy kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo” (Mt 5, 35). Św Paweł apostoł mówi: „Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem” ( 1Kor 7, 10-11). Kościół więc, będąc wierny misji Chrystusowej, nie ma upoważnienia, aby wobec małżeństw, które się rozeszły, wypowiedzieć „rozwiedzieni” albo „skończone”. W żadnym wypadku nie może uznać drugiego związku za prawomocny.
   Mimo tego, że wielu członków Kościoła sprzeniewierza się zobowiązaniu podjętemu w sakramencie małżeństwa, to jednak Kościół nie odrzuca rozwiedzionych i nie uważa ich za ostatecznyh wyrzutków. Co więcej, pochyla się nad nimi z miłością zatroskanej matki. Papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”, kierując swoje nauczanie do żyjących w małżeństwach niesakramentalnych, napisał: „aby nie czuli się odłączeni od Kościoła, skoro mogą – owszem, jako ochrzczeni powinni – uczestniczyć w jego życiu” (FC 84). Zwracając się do tych wszystkich, którzy trwają w związkach nesakramentalnych i nie mogą nic temu zaradzić, nie mają żadnej możliwości naprawienia swojej sytuacji życiowej, chcę powiedzieć, by nie odwracali się od Pana Boga, by starali się być blisko Niego. Starajcie się być bardziej gorliwymi w wierze i czynieniu dobra, zwłaszcza, że nie jesteście wykluczeni z Kościoła. Słuchajcie Słowa Bożego, uczęszczajcie na Mszę św., wytrwale się módlcie. Proście o Boże miłosierdzie, albowiem ten dostąpi miłosierdzia, kto o nie zabiega.
    My zaś wszyscy jako wspólnota kościelna winniśmy okazywać tym ludziom zatroskaną miłość i duchowe wsparcie. Jan Paweł II w przytoczonym wyżej dokumencie nam jako wspólnocie kościelnej daje zadanie w odniesieniu do małżeństw niesakramentalnych: „Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei”.

Więcej: Czy Kościół akceptuje związki niesakramentalne?

 

Tylko dla dorosłych!

Odpoczynek ze Słowem - Kącik dziecięcy

Dla doświadczonych, wpływowych, oszczędnych, zaspokojonych, zadowolonych, nieugiętych, nieubłaganych, zakłopotanych, mądrych, realistów, racjonalnych, bezbłędnych...Dla dorosłych, którzy mówią co innego, niż myślą, a robią jeszcze inaczej. Dla dorosłych, którzy żyją tak, niby piszą brudnopis, zaś pełnowartościowe życie będą mieli dopiero „jutro”. Dla dorosłych, którzy już oduczyli się być szczęśliwi, oduczyli się widzieć prawdziwy stan rzeczy i zamienili prawdziwe wartości pustymi cyframi na papierze.
„Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: «Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?» Oni spytają was: «Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec?» Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym: «Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu» - nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: «Widziałem dom za sto tysięcy złotych». Wtedy krzykną: «Jaki to piękny dom!» ... „Naprawdę, dziwni są ludzie ci dorośli!”
Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Więcej: Tylko dla dorosłych!

 

Wyroby z jesiennych liści

Odpoczynek ze Słowem - Chwila twórczości

Jesień jest jedną z najbardziej malowniczych por roku. Mamy w tym czasie niezliczoną ilość możliwości realizacji swoich zdolności w wyrobach z naturalnych materiałów – w naszym przypadku z pięknych jesiennych liści.

SOWA

   Weź karton, narysuj kontur sowy i akuratnie go wytnij. Przygotuj elementy dla oczu (2, żółty i czarny), łapek (2 czerwone) i jeden czerwony trójkąt dla dziobu.
  1. Na kontur, zaczynając od dołu, naklej suche listki, pilnując kolejności żółtego i brązowego odcienia.
  2. Po zakończeniu „opierzenia” sowy naklej łapki ponad liściem.
  3. Naklej najpierw żółte krążki dla oczu, a na nich – czarne. Oczy są gotowe.
  4. Wybierz listki podłużnej formy (2 szt.) i naklej nad konturem – będą to uszki sowy!
  5. Trójkąt będzie dziobem. Nakleić go należy pośrodku, między oczyma.
RAMKA

   Weź karton, przygotuj 2 kwadraty. Jeden z nich będzie mniejszy. Właśnie w nim pośrodku akuratnie wytnij okienko. Weź zdjęcie, które ci się najbardziej podoba, umieść pomiędzy przygotowanymi kwadratami i sklej. Powierzchnię oklej liściem. Ramka gotowa! 
JESIENNY ALBUM DO ZDJĘĆ

    Na okładkę albumu do zdjęć naklej różnokolorowe liście. Oprawę oklej korą brzozową. Potem zalakieruj powierzchnię.

Życzymy twórczych sukcesów!
 

Strona 240 z 240:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.