GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Wtorek, 13 listopada 2018 roku
«Modlitwa za zmarłych jest
najlepszą pomocą duchową,
jaką możemy dać ich duszom»
/ Papież Franciszek /

Życie Kościoła

Relacje ze zmarłymi. Wdzięczność dusz czyśćcowych

Życie Kościoła

Zagadnienie wdzięczności dusz czyścowych jest dla nas kolejną okazją do pokornego stanięcia w obliczu tajemnicy wiary w życie wieczne oraz obcowanie świętych. Świętych? Przecież dusze czyśćcowe nie są w Niebie? Tak, ale są już zbawione, chociaż jeszcze nie w pełni oczyszczone.
Z dawniejszych opracowań czy świadectw dotyczących czyśćca dowiadujemy się, że określenie „święte dusze czyśćcowe” stosowano dosyć często. Dawało ono jasną przesłankę wiernym, że skoro są święte, to można je prosić, aby wstawiały się przed Bogiem za żyjącymi. Obecnie miewamy co do te- go wątpliwości, ponieważ często spotykamy się z opinią, że zmarli cierpiący w czyśćcu mogą pomóc dopiero, gdy dzięki naszym modlitwom pójdą do Nieba. Tymczasem już z czyśćca mogą nas wspierać, a niewątpliwie, gdy osiągną Niebo, ich wstawiennictwo będzie jeszcze skuteczniejsze. „Módl się usilnie za mnie – przynaglała zmarła s. Gabriela swoją żyjącą współsiotrę – abym prędko znalazła się u celu tak wielkich i tak długo mnie dręczących pragnień! Będę ci bardziej użyteczna w Niebie niż tutaj” („Rękopis z czyśćca”).
 

Wirtualne „miasto umarłych”

Życie Kościoła

Stary grodzieński cmentarz, który pod względem swego znaczenia znajduje się w jednym szeregu z Cmentarzem na Rossie w Wilnie (Litwa), Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina), Powązkami w Warszawie (Polska), wkrótce stanie się w pełni cyfrowy. Darmową bazę danych ze zdjęciami grobów, ich współrzędnymi geograficznymi oraz informacją o zmarłych, dostępną online, tworzy Andrzej Burdzienkow.
Drogie hobby
    Andrzej Burdzienkow – przewodnik-tłumacz z Miń- ska. Jako pierwszy na Bia- łorusi rozpoczął tworzenie katalogu starożytnych grobów, podając dokładne współrzędne geograficzne. W ciągu kilku lat pracy udało mu się zgromadzić informację o 25 białoruskich nekropoliach. I robi to, by ludziom łatwiej było szukać zmarłych krewnych i budować swoją genealogię.
   

Na kogo zostawić dziecko po szkole?

Życie Kościoła

Świetlice przy parafiach diecezji grodzieńskiej 
odwiedza ponad 1000 dzieciWspółcześni rodzice dużo pracują, by zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość. Z tego powodu muszą nieraz zostawać w pracy do późnego wieczoru. Niestety, niewielu jest tych, których stać na usługi niani, nie każdy ma babcię lub dziadka, mieszkających obok. Na kogo zostawić małe dziecko po lekcjach, gdy obydwoje rodziców są przez cały dzień w pracy?
Świetlice w szkołach
    By rozwiązać problem organizacji czasu dla dzieci po lekcjach, niektóre szkoły proponują otwarcie świetlic (dla uczniów klas młodszych). Nie płaci się za spędzanie tam czasu, tylko za posiłki. W tych godzinach uczniowie mogą odrabiać zadanie domowe, czytać, malować, bawić się z kolegami i koleżankami. Dzieci pilnuje wychowawca. Nieraz w grupach są też organizowane wycieczki, spacery i inne atrakcyjne przedsięwzięcia.
   

„Pełni Ducha і posłani”

Życie Kościoła

Pod takim hasłem 21 października w Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Przez swoje modlitwy oraz ofiary materialne katolicy są powołani do wsparcia młodych i biednych parafii na terytoriach misyjnych. Jest to również czas okazywania wdzięczności za dar wiary oraz szczególnej pamięci o misjonarzach, których na całym świecie obecnie jest około 350 tysięcy. Trudzą się ogromnie, bez rozgłosu, stając się świadkami i głosicielami Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie Pan Bóg ich posłał.
Przekazywać wiarę aż po krańce ziemi
    W „czas misyjny” wprowadza nas Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, które w tym roku w sposób szczególny jest skierowane do młodych. Ojciec Święty zwraca w nim uwagę na to, że październik to kolejna okazja, by zostać uczniami-misjonarzami, coraz mocniej miłującymi Jezusa i Jego misje, aż po najdalsze krańce ziemi.
   

Pierwsza na Białorusi parafia św. Jana Pawła II

Życie Kościoła

22 października – liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
Парафія Касцёла Яна Паўла II  Р/р BY61AKBB30150879000114200000
ЦБУ №423 Філіял №413 ОАО «АСББеларусбанк» г. Ліда
г. Смаргонь, вул. Савецкая, 3, БІК АКBBY21413 УНН 500838347
плацёжнае прызначэнне: ахвяраваннеW 2012 roku biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz – „kierując się dobrem duchowym wiernych oraz rozwojem Kościoła Chrystusowego w diecezji grodzieńskiej” – wydał dekret o założeniu nowej parafii w Smorgoniach. Otrzymała ona tytuł Jana Pawła II. W ten sposób Kościół grodzieński postanowił wyrazić wdzięczność Bogu za słynnego Polaka, który jest czczony i kochany na tych terytoriach. Rok wcześniej Kościół ogłosił papieża Słowianina błogosławionym. Parafia Jana Pawła II jest pierwszą na Białorusi noszącą takie wezwanie.
    W 2013 roku dosłownie w ciągu 8 miesięcy została pobudowana kaplica. W 2014 roku poświęcono fundament pod budowę kościoła. Uroczyste wydarzenie odbyło się w pierwsze wspomnienie liturgiczne już oficjalnie głoszonego przez Kościół św. Jana Pawła II.
Empatyczni i inicjatywni parafianie
    Dziś kaplica codziennie jest wypełniona wiernymi. W niedziele w świątyni są odprawiane cztery Msze św., a w dni powszednie – dwie.
   

Strona 1 z 118:

Nasz Kalendarz

 

kalendar 2018 pl2s
Kalendarz «Słowo Życia»
na rok 2018

Kalendarz liturgiczny

green
Liturgia Słowa na dzisiaj:
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  49

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.