Szukajmy tego, co nas łączy: skończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 |  Алеся Бяленік  |  Życie Kościoła
Kapłani przekazują sobie znak pokojuGłówne nabożeństwo ekumeniczne w naszej diecezji odbyło się 24 stycznia w katedrze grodzieńskiej. We wspólnym nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Kościołów rzymsko- i greckokatolickiego oraz Cerkwi prawosławnej i luterańskiej. O jedność chrześcijan wierni grodzieńscy wraz z wiernymi całego świata modlili się w ciągu tygodnia: od 18 do 25 stycznia.
Nabożeństwo rozpoczęło się od uroczystej procesji z krzyżem, kadzidłem i Ewangelią jako symbolem żywego prawdziwego Jezusa Chrystusa przebywającego wśród wiernych.

   Na rozpoczęcie nabożeństwa ks. bp Aleksander Kaszkiewicz przywitał wszystkich obecnych:

   - Jako uczniowie Chrystusa gromadzimy się, aby wspólnie modlić się o jedność chrześcijan. Przez sakrament chrztu otrzymaliśmy życie w Chrystusie. W tym roku modlitwa o jedność chrześcijan przebiegała pod hasłem "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa". [...] Niechaj te słowa będą dla nas decydujące na drodze do wzajemnej chrześcijańskiej solidarności.
   Podczas liturgii słowa Bożego brzmiały czytania w językach polskim i rosyjskim, a fragment Ewangelii – w języku białoruskim.

   Następnie do wiernych zwrócili się przedstawiciele różnych wyznań. Ojciec Aleksander, przedstawiciel władyki Artiemija, biskupa wołkowysko-grodzieńskiej diecezji prawosławnej, przypomniał szczególnie trudne dla miejscowych terenów czasy, kiedy liczni wierni i kapłani przebywali za kratami w więzieniach i łagrach:
   - Dla tych wiernych był to czas nie podziału, a jedności, kiedy znikało wszelkie niedopowiedzenie bądź bojaźń wzajemna. Temu strasznemu reżimowi można było stawiać opór tylko razem.
   O. Aleksander przypomniał słowa metropolity Antoniego Surażskiego, który mówił o tym, że chrześcijanie odkupieni są drogą ceną - krwią Chrystusa. Świat ich nie przyjmował, nie przyjmuje i nie będzie przyjmował. Dlatego przeciwstawić się złu w świecie można tylko wspólnie:- Są takie punkty styczności i problemy, które rozwiązać możemy tylko wspólnymi staraniami – powiedział o. Aleksander.

   Pastor Wspólnoty ewangelicko-luterańskiej Włodzimierz Tatarnikow przytoczył słowa Jana Pawła II o tym, że Kościół powinien prosić o przebaczenie i modlić się ze wszystkimi wyznaniami i religiami:
   - Ponieważ światem powinna kierować Miłość w jedynej wspólnej modlitwie. [...] Dlatego, kiedy modlimy się do Boga, myślmy o tym, co nas łączy, a nie dzieli.

   Na zakończenie nabożeństwa ksiądz biskup wygłosił homilię, w której zaznaczył:
   - Cieszę się, że tu ponownie trwa wspólna modlitwa o naszą jedność i zwracają się do siebie przedstawiciele braterskich wyznań chrześcijańskich. Szczególnie dziś, kiedy chrześcijaństwo stoi przed niebezpieczeństwem kryzysu duchowego i jest zaniepokojone losem człowieczeństwa, chcemy być razem i budować te mosty, które będą sprzyjać przeciwstawieniu się wielkiemu złu i amoralności. Modlitwa o jedność chrześcijan jako dar Ducha Świętego przywołuje nas do spojrzenia w oczy, przyznając, że przeszkodą w zawarciu pokoju między nami zawsze będzie grzech podziału i uprzedzenia. Dlatego właśnie poprzez modlitwę i słowo Boże można uświadomić jednakowe dla wszystkich chrześcijan prawdy o naszym powołaniu. [...] Niechaj Bóg pomoże wszystkim chrześcijanom w poszukiwaniu i odnalezieniu tego, co nas łączy, a nie dzieli, aby połączyć wszystkich na wieki wieczne.
   Po homilii wszyscy obecni zaśpiewali pieśń "Gdzie miłość wzajemna i dobroć". Potem w różnych językach brzmiały specjalne modlitwy-prośby: za Kościół powszechny; za pasterzy naszych wspólnot kościelnych; za zgodę wszystkich narodów ziemi; za chorych i cierpiących; za umierających; za wszystkich chrześcijan.
   Po modlitwie rozpoczął się obrzęd przekazywania sobie znaku pokoju. Wszyscy obecni wspólnie zaśpiewali modlitwę "Ojcze nasz" w języku białoruskim i przekazali sobie znak pokoju.
  
   Na zakończenie nabożeństwa odbył się obrzęd światła: każdy miał możliwość zapalenia świecy od Paschału na znak tego, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem nas wszystkich.
   Ksiądz biskup podziękował gościom i obecnym wiernym za dar wspólnej modlitwy i zachęcił do codziennej modlitwy o jedność chrześcijan. Wszyscy wierni otrzymali pasterskie błogosławieństwo.

   Już w ciągu 45 lat każdego roku od 18 do 25 stycznia na całym świecie obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego inicjatorem jest Kościół katolicki. W tym roku teksty do tzw. tygodnia ekumenicznego po raz pierwszy przygotowali chrześcijanie Polski. Hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan były słowa z I Listu do Koryntian: "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa". W Grodnie nabożeństwo o jedność chrześcijan odbyło się już po raz drugi.
#

Słowo Życia:  gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej; rok założenia 1997.
Założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka; Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Adres: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4, tel. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redaktor naczelny ks. Jerzy Marcinowicz. Red. techniczny Jerzy Ławysz
Wersja Internetowa: Alexander Ławysz, Andrzej Miskiewicz

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top