GRODNO
Poniedziałek,
22 lipca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Powinniśmy nosić brzemiona jeden drugiego, okazywać wzajemne wsparcie i solidarność

Słowo Pasterskie

Katoliccy biskupi Białorusi
Mińsk, 25 listopada 2020 r.
Katoliccy biskupi Białorusi skierowali Apel do wiernych i ludzi dobrej woli w związku z napiętą sytuacją w kraju.
Nasza ojczyzna Białoruś już czwarty miesiąc przebywa w stanie niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego, który, niestety, się pogłębia. Przemoc nie ustaje, wciąż przelewa się krew, społeczeństwo jest podzielone. Wszystko to nie rokuje naszej ojczyźnie szczęśliwej przyszłości, gdyż, jak mówił Chrystus, dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się (por. Mt 12, 25). Trudno uwierzyć, że coś takiego dzieje się w naszym miłującym pokój kraju, znanym ze swojej tolerancji i zgody panującej między ludźmi różnych wyznań i narodowości.
 

Drodzy Czytelnicy! Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

winszowanieChrystus zmartwychwstał! Alleluja!
    W Święta Zmartwychwstania Pańskiego z odnowioną wiarą i głęboką wdzięcznością pochylamy się nad niepojętą tajemnicą nieskończonej Bożej miłości.
    Z miłości do nas Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, wziął na siebie grzechy całego świata, aby wszystkich nas, przybranych dzieci Bożych, raz na zawsze pojednać z Ojcem, bogatym w łaskę i miłosierdzie, a przez to otworzyć drogę do życia wiecznego.
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). Ten hymn radości i uwielbienia śpiewały zastępy anielskie w okolicach Betlejem w noc Bożego Narodzenia. Dziś te same słowa rozbrzmiewają na ustach i w głębi serc wyznawców Chrystusa na całym świecie.
   
    W Święta Narodzenia Pańskiego chwalimy i wysławiamy Boga, który w swej nieskończonej miłości do rodzaju ludzkiego dokonał czegoś zdumiewającego: w Osobie swego Syna Jezusa Chrystusa stał się prawdziwym Człowiekiem, Emmanuelem – Bogiem z nami. Odwieczne Słowo Ojca Niebieskiego „stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

zmartwychwstalyDrodzy Diecezjanie!
Po dniach ciemności, męce i śmierci na krzyżu oraz złożeniu w grobie Chrystus powstał, jaśniejąc blaskiem chwały. Zmartwychwstał! Żyje!
    Najpierw ukazał się niewiastom, Piotrowi, apostołom.
    A „gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia” (Łk 24, 41), Jezus zapewnił ich, że to On, na ich oczach spożywając posiłek, który Mu podali (por. Łk 24, 42-43).
    Jednak najbardziej poruszające dla apostołów było chyba owo spotkanie wieczorem pierwszego dnia tygodnia tam, gdzie przebywali za zamkniętymi drzwiami z obawy przed Żydami.
    Zbawiciel przyszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
    „Pokój wam!” (por. J 20, 19-20).
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

biskup2Drodzy Czytelnicy „Słowa Życia”!
Wśród przeróżnych spraw dzisiejszego świata Pan Bóg daje nam okazję, byśmy wszyscy na chwilę przystanęli i zatopili się w radosnej zadumie nad sensem stworzenia. Powodem ku temu jest narodzenie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, który – posłany na świat w postaci małego dziecka – dokonał największego dzieła w historii ludzkości.
Wchodząc po raz kolejny w przeżywanie radości Świąt Bożego Narodzenia, chciejmy, autentycznie wpatrując się w Chrystusa, na nowo szukać sensu swojego życia: nie w wielkich sprawach tego świata lub codziennym zabieganiu, lecz w ufnym zanurzeniu się w obecności Boga i Jego pokornym przebywaniu wśród nas w osobie nowonarodzonego Dziecięcia.
 

Strona 2 z 17:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  163

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.