GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Na skrzyżowaniu

Dzien urodzin rybryki

Na skrzyżowaniu

Szczęść Boże!
   Witam czytelników „Na skrzyżowaniu” i zapraszam
do wspólnego świętowania 6. Urodzin młodzieżowej rubryki w gazecie „Słowo Życia”.
Zwykle w tak uroczystym dniu mówi się o przeżytych latach. Przypomnijmy sobie, od czego się wszystko zaczęło... W lutym 2011 roku został opublikowany pierwszy artykuł rubryki, pobłogosławiony na dalszy rozwój przez redaktora naczelnego ks. Pawła Sołobudę. Właśnie on został ojcem chrzestnym działu dla młodzieży, gdzie co miesiąc się spotykaliśmy dla refleksji nad wybranym tematem.Nie przez przypadek została też wybrana nazwa rubryki. Skrzyżowanie przypomina rozdroże, gdzie człowiek się zatrzymuje, aby się zdecydować, w którym kierunku iść dalej.
Na takim rozdrożu każdy z nas staje co dnia, gdy się zastanawia nad odpowiedzią bliźniemu, zrobieniem lub niezrobieniem czegoś itd. Krzyż jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem, znakiem Zmartwychwstałego Chrystusa.
 

Zbudować jedność z otaczającymi nas ludźmi

Na skrzyżowaniu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
    Witam czytelników młodzieżowej rubryki „Na skrzyżowaniu”. W dzisiejszym numerze porozważamy o jedności między ludźmi i wspólnocie naśladowców Chrystusa. Zastanowimy się, po co w stosunkach szukać punktu styczności i kiedy różnorodność jest szczególnym bogactwem. Naprzód z Bogiem!
   Наперад з Богам!

    Cytat z Biblii:
    „Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania” (2 Kor 5, 19)
    Śmierć na krzyżu Syna Bożego pogodziła człowieka ze Stworzycielem. Grzechy przestały być przeszkodą nie do pokonania na drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego, ponieważ Chrystus wziął je na Siebie, przybijając ludzkie występki gwoździami do drewna. Od tego momentu każdy wierzący jest powołany do niestrudzonego głoszenia tej prawdy innym, aby razem budować Boże Królestwo zarówno na ziemi, jak i na niebie.
   

Stać się bohaterem naszych czasów

Na skrzyżowaniu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
    Witam wszystkich czytelników rubryki młodzieżowej „Na skrzyżowaniu”. W dzisiejszym numerze pomyślimy o konfrontacji dobra i zła, uzbrojeniu wierzącego i czynach, na które on może być zdolny. Zastanowimy się, z powodu czego nie należy składać broni i dlaczego wstyd chować się za kamuflażem zwykłego człowieka.
   Naprzód z Bogiem!

    Cytat z Biblii:
    „Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10, 4–5).
   Wszystko, co cielesne – słabe, niedołężne. Prawdziwa siła jest w Duchu Świętym. Z Bogiem można zapomnieć o wszelkich trudnościach i pokonać każdą przeszkodę. Ale by żyć z taką odwagą, należy przede wszystkim dobrowolnie przyjąć tę prawdę. Na własne życzenie „poddać się w niewolę” Bożej miłości, aby stopniowo uwolnić się od skłonności do złego.
   

Dążyć do porozumienia

Na skrzyżowaniu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
    Witam wszystkich czytelników rubryki młodzieżowej „Na skrzyżowaniu”. W dzisiejszym numerze zastanowimy się nad siłą jedności, bliskością przekonań i tak niezbędnym kompromisem. Zastanowimy się nad tym, dlaczego trudno jest być solidarnym i gdzie szukać porozumienia.
   Naprzód z Bogiem!

    Cytat z Biblii:
    „Każdy człowiek niech będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia” (Jk 1, 19)
   W Biblii wyraźnie się podkreśla, że ludzie mogą wiele mówić, ale nie słyszeć się nawzajem. Tam też jest podpowiedź: trzeba bardziej słuchać, myśleć i dopiero później się wypowiadać. Ważne jest, aby mieć szczere i czułe serce. Wtedy są znacznie większe szanse na osiągnięcie z innymi porozumienia, które polega na serdeczności.
   

Dostrzec prawdę

Na skrzyżowaniu

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
    Witam wszystkich czytelników rubryki młodzieżowej „Na skrzyżowaniu”. W dzisiejszym numerze pomyślimy o normach etycznych, racji, którą każdy ma swoją, i kulturze konsumpcji. Zastanowimy się nad tym, dlaczego nie jest wstyd zadawać pytania i po co analizować rzeczywistość.
   Naprzód z Bogiem!

    Cytat z Biblii:
    „Bóg jest prawdą” (Jr 10, 10)
    Prawda posiada wyjątkowy duch, który nazywano duchem prawdy. Jest on także znany jako Duch Święty, który stanowi z Ojcem i Synem jedną i niepodzielną Istotę Bożą. Prawda jest czymś wiecznym i nieskończonym. Wraz z tym nie ma niczego, co nie byłoby przejawem Boga – Prawdy Najwyższej.
   

Strona 1 z 14:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.