GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

Słowo dla Życia

Słowo dla Życia (133)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Gdy kobieta zdaje sobie sprawę, że jest w ciąży, każdego dnia uczy się żyć w oczekiwaniu, że zobaczy spojrzenie tego dziecka, które przyjdzie na świat... Także my musimy żyć w oczekiwaniu na to, że będziemy widzieli Pana, że spotkamy Go. Nie jest to łatwe, ale można się tego nauczyć. Najpierw trzeba mieć serce pokorne. Tylko ubogi umie czekać. Kto jest już pełen siebie i swoich posiadłości, nie potrafi pokładać swojej ufności w nikim oprócz siebie. Czymś, co bardzo chwyta mnie za serce, jest pewne wyrażenie św. Pawła skierowane do Tesaloniczan. Napełnia ono pewnością nadziei: „W ten sposób na zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4, 17).
    To coś pięknego: wszystko mija, ale po śmierci osiągniemy życie wieczne z Bogiem. Ta sama nadzieja znacznie wcześniej sprawiła, że Hiob zawołał: „Ja wiem: Wybawca mój żyje. (...) To właśnie ja sam Go zobaczę, moje oczy Go ujrzą” (Hi 19, 25. 27). I w ten sposób na zawsze będziemy z Panem.
    Czy w to wierzycie?
        
Fragment przemówienia podczas audiencji ogólnej w Watykanie, 01.02.2017  
 

Słowo dla Życia (132)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Chrześcijanie leniwi to chrześcijanie, którzy nie chcą iść do przodu, nie walczą o to, by świat się zmieniał, nie dążą do nowego – do rzeczy, które służyłyby wszystkim. Stanęli w miejscu, znalazłszy w Kościele dobry „parking”. I mam na myśli wiernych świeckich, księży, biskupów... Wszystkich. Bo jednak są chrześcijanie, którzy się zatrzymali. Kościół niby chroni ich życie. Idą do przodu, ale ze wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami. Ci chrześcijanie, którzy się zatrzymali, przypominają mi o tym, co mówili dziadkowie, kiedy byłem dzieckiem: „Uważaj, bo woda, która stoi i nie płynie, pierwsza się zepsuje”.
        
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. 17.01.2017 
   

Słowo dla Życia (131)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Prawdziwym światłem jest światło Pana albo lepiej – Pan sam nim jest. Nie oślepia, ale towarzyszy i daje niepowtarzalną radość. To światło jest dla wszystkich i wszystkich powołuje. U progu każdego dnia możemy przyjąć to wyzwanie: „Powstań i świeć” (por. Iz 60, 1), idź między wieloma spadającymi gwiazdami na świecie za jaśniejącą gwiazdą Jezusa. Podążając za nią, będziemy radośni, tak jak Mędrcy, bo gdzie jest Bóg, tam jest radość.
    Ten, kto pragnie prawdziwego światła, powinien przekraczać samego siebie i szukać. Nie można się zamknąć w sobie, bezczynnie czekać i patrzeć na to, co się dzieje wokół; trzeba się zaangażować całkowicie. Życie chrześcijanina to ciągła wędrówka pośród nadziei i poszukiwania; to droga, którą podobnie jak Mędrcy, trzeba kroczyć nawet wtedy, gdy gwiazda na chwilę zniknie nam z oczu.
        
Fragment rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”, 06.01.2017 
   

Słowo dla Życia (130)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Fragment Ewangelii (Mt 1, 18–24) ukazuje nam dwie osoby, które bardziej niż inni zostały zaangażowane w tajemnicę Miłości: Maryję i Jej męża Józefa. Oni, którzy jako pierwsi przyjęli Jezusa przez wiarę, wprowadzają ludzi w uroczystość Bożego Narodzenia. Maryja pomaga stanąć w postawie gotowości na przyjęcie Syna Bożego w naszym życiu konkretnym, w naszym ciele. Józef zachęca, aby zawsze szukać woli Boga i wypełniać ją z pełnym zaufaniem.
    „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, zostanie Mu dane imię Emmanuel, co znaczy Bóg z nami” (Mt 1, 23). Niech to orędzie nadziei, które realizuje się w okresie Narodzenia Pańskiego, prowadzi do spełnienia także nasze oczekiwania na Boga: w nas samych, w całym Kościele, oraz w wielu małych, którymi świat pogardza, ale Bóg kocha.
   
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 18.12.2016 
   

Słowo dla Życia (129)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Wraz z narodzeniem Jezusa w Betlejem Bóg zamieszkał wśród nas, by wyzwolić z więzów egoizmu, grzechu, rozpusty, podstępów szatana: poszukiwania przyjemności i sukcesu za wszelką cenę, bogactwa i władzy kosztem najsłabszych.
    Uroczystość Narodzenia Pana to nie tylko dzień wielkiej radości zewnętrznej, ale przede wszystkim wydarzenie religijne, przed którym konieczne jest przygotowanie duchowe. W czasie Adwentu będziemy kierować się wezwaniem Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3, 3). Czynimy to, gdy badamy nasze postępowanie, zastanawiamy się nad własnymi uczynkami, aby pozbyć się grzesznych postaw, które nie są od Pana.
    Niech Maryja Panna pomoże nam godnie przygotować się do spotkania z ową „zawsze większą Miłością”, która w noc Bożego Narodzenia stała się malutką jak ziarenko, które spadło na ziemię, na nowo odkrywając ludziom Królestwo Boże.
        
Fragment przemówienia przed modlitwą „Anioł Pański”, 04.12.2016  †
   

Słowo dla Życia (128)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Należy słuchać Słowo Boże i rozumieć, czego ono naucza. Jedną z najważniejszych dróg, która w tym pomaga, jest katechizacja. Dzięki niej głoszenie wiary wychodzi nam naprzeciw w konkretności życia osobistego i społecznego. Wraz z tym istnieje inna, także ważna droga. Polega na tym, aby żyć wiarą, na ile to jest możliwe.
    Nie róbmy z wiary abstrakcyjnej teorii, która mnoży wątpliwości. Dążmy do jej praktykowania poprzez służenie braciom, szczególnie potrzebującym. Wtedy liczne formy wątpień znikną, gdyż poczujemy obecność Boga i prawdę Ewangelii w miłości, która bez jakiejkolwiek naszej zasługi mieszka wewnątrz, a którą dzielimy się z innymi.
        
Fragment przemówienia podczas audiencji generalnej w Watykanie, 23.11.2016  †
   

Słowo dla Życia (127)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Zmartwychwstanie to nie tylko fakt powstania z umarłych, lecz także nowy rodzaj życia, którego doświadczamy już dzisiaj. Zmartwychwstanie jest podstawą chrześcijańskiej wiary i nadziei. Gdyby nie było żadnych odniesień do życia wiecznego, chrześcijaństwo byłoby jedynie etyką i filozofią. Lecz przesłanie wiary pochodzi z nieba. Ogłosił go Pan, więc wychodzi za granice tego świata. Wiara w zmartwychwstanie ma podstawowe znaczenie, żeby każdy akt miłości chrześcijańskiej nie miał charakteru efemeryczności i celu samego w sobie, lecz stawał się nasieniem, które ma kwitnąć w Bożym ogrodzie i przynosić owoc życia wiecznego.
        
Fragment przemówienia podczas audiencji generalnej w Watykanie, 9.11.2016  †
   

Słowo dla Życia (126)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Dzień dzisiejszy jest czasem misji i odwagi. Odwagi, aby umocnić chwiejne kroki, odzyskać smak spalania siebie dla Ewangelii, zaufania w siłę, którą misja niesie ze sobą. Jest to czas odwagi, chociaż jej posiadanie nie oznacza gwarancji sukcesu. Ona jest nam potrzebna do walki, niekoniecznie aby zwyciężyć; aby głosić, choć niekoniecznie nawracać. Potrzebna jest nam odwaga, aby być alternatywą dla świata, nie stając się polemicznymi czy agresywnymi. Aby otworzyć się na wszystkich, nie umniejszając jednak nigdy absolutności i wyjątkowości Chrystusa, jedynego Zbawiciela wszystkich. Aby oprzeć się niedowiarstwu, nie stając się jednak aroganckimi.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 23.10.2016   †
   

Słowo dla Życia (125)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Uczynki miłosierdzia rozbudzają w nas potrzebę i zdolność do czynienia wiary żywą i czynną przez miłość. Jestem przekonany, że przez te proste codzienne czynności możemy dokonać prawdziwej rewolucji kulturowej, tak jak to było w przeszłości. O ilu świętych pamiętamy dziś nadal, nie ze względu na dokonane przez nich wielkie dzieła, ale ze względu na miłość, jaką potrafili przekazywać! Uczynki miłosierdzia są rysami Oblicza Jezusa Chrystusa, który troszczy się o swoich braci najmniejszych, aby każdemu zanieść czułość i bliskość Boga. Niech Duch Święty rozpali w nas pragnienie, by żyć tym stylem życia. Nauczmy się na nowo na pamięć uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, prosząc Pana, aby nam pomógł je realizować każdego dnia.
        
Fragment przemówienia podczas Audiencji Generalnej Ojca Świętego, 12.10.2016  †
   

Strona 10 z 24:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.