GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

bishops„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” ” (J 11, 25-26).

   

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

kaszkiewicz„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”
    (J 1, 14)
Wpatrując się w ubogi betlejemski żłóbek, po raz kolejny trwam razem z Wami w radosnym zadziwieniu, że Wszechmogący Bóg staje się dzieckiem i właśnie takim daje się nam poznać. Przychodzi na ten świat jako słaby, bezbronny, potrzebujący opieki Bóg – Człowiek. Przychodzi konkretnie do nas, chce być przez nas przyjęty i zamieszkać wśród nas (por. J 1,14).
   

Życzenia Wielkanocne księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza do wiernych diecezji Grodzieńskiej

Słowo Pasterskie

biskup2Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Każdego roku w Wielkanocny poranek z wielką nadzieją oczekujemy na te słowa, które zwiastują nam wielką radość, iż Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!
    Chrystus jest pośród nas bez względu na to, co przeżywamy: czy radość, czy smutek. On zawsze jest blisko. Dlatego niech w miejsce lęku i strachu, w miejsce ciemności i niepewności, które ogarnęły ostatnio nasze życie, wejdzie dziś radosna wieść: „Pan Zmartwychwstał i jest z nami”.
   

FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO KONFERENCJI KATOLICKICH BISKUPÓW BIAŁORUSI NА DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2021

Słowo Pasterskie

[…] Liturgia wprowadza nas w zakamarki serca Maryi, w którym ukryte zostały przeżycia związane ze Zwiastowaniem Anielskim. Wypowiedziane przez Nią „fiat” potwierdza gotowość człowieka do przyjęcia obietnicy Boga związanej z Nowym Przymierzem, objawionym i potwierdzonym przyjściem Jezusa Chrystusa na świat, by i w ten sposób człowiek mógł poznać Boga.
   

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

Aleksander Kaszkiewicz,
Biskup Grodzieński
W Tajemnicy Wcielenia Pan Bóg ukazuje nam swą czułą miłość, uniżając się do ludzkiej małości, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Niech bezmiar tej Bożej miłości napełnia serca wdzięcznym zdumieniem, bezgraniczną radością i dziecięcą ufnością. Niech zrodzi w nas gorące pragnienie dzielenia się miłością z każdym, kogo spotkamy na naszej drodze życia.
    Życzę Wam wszystkim pełnych radości, pokoju ducha, nadziei i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości wszelkich łask w Nowym 2021 Roku Pańskim!
Z pasterskim błogosławieństwem

   
   

Powinniśmy nosić brzemiona jeden drugiego, okazywać wzajemne wsparcie i solidarność

Słowo Pasterskie

Katoliccy biskupi Białorusi
Mińsk, 25 listopada 2020 r.
Katoliccy biskupi Białorusi skierowali Apel do wiernych i ludzi dobrej woli w związku z napiętą sytuacją w kraju.
Nasza ojczyzna Białoruś już czwarty miesiąc przebywa w stanie niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego, który, niestety, się pogłębia. Przemoc nie ustaje, wciąż przelewa się krew, społeczeństwo jest podzielone. Wszystko to nie rokuje naszej ojczyźnie szczęśliwej przyszłości, gdyż, jak mówił Chrystus, dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się (por. Mt 12, 25). Trudno uwierzyć, że coś takiego dzieje się w naszym miłującym pokój kraju, znanym ze swojej tolerancji i zgody panującej między ludźmi różnych wyznań i narodowości.
   

Drodzy Czytelnicy! Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

winszowanieChrystus zmartwychwstał! Alleluja!
    W Święta Zmartwychwstania Pańskiego z odnowioną wiarą i głęboką wdzięcznością pochylamy się nad niepojętą tajemnicą nieskończonej Bożej miłości.
    Z miłości do nas Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, wziął na siebie grzechy całego świata, aby wszystkich nas, przybranych dzieci Bożych, raz na zawsze pojednać z Ojcem, bogatym w łaskę i miłosierdzie, a przez to otworzyć drogę do życia wiecznego.
   

Strona 1 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.