GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Z głębi serca

10 lutego 2019 roku

Z głębi serca

СВ. ВАЛЯНЦІН

❧✿☙
Kochanemu Synowi Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. W naszych modlitwach prosimy miłosiernego Boga, aby wynagrodził Ci mocnym zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem do szczerej i ofiarnej posługi kapłańskiej. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Duch Święty obdarza swymi obfitymi darami.
Mama i ojciec
 

27 stycznia 2019 roku

Z głębi serca

АХВЯРАВАННЕ ПАНА

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji 5. rocznicy sakry biskupiej z całego serca życzymy pogody ducha, radości, sił, mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w realizacji wszystkich planów i zamiarów, życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi na każdy dzień życia, Maryja obdarza swoją miłością i opieką, a Anioł Stróż strzeże od wszelkiego zła.
Redakcja „Słowa Życia”
   

13 stycznia 2019 roku

Z głębi serca

CHRZEST PAŃSKI

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, czcigodnym Kapłanom Kazimierzowi Żylisowi, Waleremu Bykowskiemu, Jerzemu Konopielce, Dymitrowi Lewczykowi, Andrzejowi Honczarowi, Antoniemu Gremzie, Jerzemu Martinowiczowi, a także zespołowi redakcyjnemu „Słowa Życia” z całego serca składamy najczulsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku. Życzymy mocnego zdrowia duszy i ciała, długich i pogodnych lat życia, mądrości, cierpliwości, pokory, przebaczenia, wyrozumiałości i zrozumienia, pokoju, Miłości Chrystusowej w Waszych dobrych i otwartych sercach, powodzenia, szczęścia i radości, harmonii wewnętrznej, wytrwałości i mocy w walce z pokusami, wszelkich łask od Boga Ojca i Ducha Świętego, opieki Maryi Panny i świętych Patronów. Z serca Wam dziękujemy za sakramenty św., Waszą miłość, prowadzenie duchowe, rady, upomnienia, troskę o nasze zbawienie, za niełatwy trud na Niwie Pańskiej dla ratowania każdej zbłąkanej duszy!
Z darem modlitwy Dymitr Zotow wraz z towarzyszami z IK-11 w Wołkowysku
   

30 grudnia 2018 roku

Z głębi serca

СВЯТАЯ СЯМ'Я

❧✿☙
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Olegowi Janowiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Siostrze Magdalenie Kułaj oraz Zakrystianowi Sergiuszowi Kikiliczowi z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Was swoimi łaskami i codziennie błogosławi, Maryja Panna stale się opiekuje, a światło Ducha Świętego nigdy nie gaśnie w Waszych sercach. Życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, cierpliwości, długich lat życia. Dziękujemy za dobroć serca oraz za to, że uczycie nas miłości do Boga i bliźniego.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
   

16 grudnia 2018 roku

Z głębi serca

boze narodzenie

❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowii Józefowi Staniewskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, obdarza Was swoimi darami, zdrowiem, radością, pogodą ducha, a także dobrocią i życzliwością ludzkich serc.
Redakcja „Słowa Życia”
   

2 grudnia 2018 roku

Z głębi serca

immaculata

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Witekowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, dużo sił i cierpliwości, radości i optymizmu na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Woronowa
   

4 listopada 2018 roku

Z głębi serca

 
chr krola

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości na co dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona, wszelkich łask Bożych oraz sił do pełnienia codziennych obowiązków duszpasterskich.
Mieszkańcy wsi Gołowieńczyce
   

4 listopada 2018 roku

Z głębi serca

 
ostrobramska

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi z okazji Imienin i Urodzin składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech każdy dzień będzie napełniony szczęściem i radością. Dziękujemy za przykład pobożności, dobre serce oraz za to, że jesteś z nami.
Wierni ze wsi Wincuki
   

21 października 2018 roku

Z głębi serca

 
wszyscy swieci blogoslawieni

❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Pawle Zwierzyński! Z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich szczerze dziękujemy Ci za to, że niesiesz nam radość Ewangelii. Trwaj w Chrystusie i żyj w jedności z Nim! Jesteśmy wdzięczni Bogu, Twojej rodzinie oraz wszystkim, którzy stali u źródeł Twego powołania, za to, że mamy takiego kapłana. Cieszymy się, że jesteś z nami. Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię mocnym zdrowiem i niewyczerpalnym natchnieniem, światło Chrystusa niech oświetla drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najlepszym szlakiem do świętości i z troską przytula do swego macierzyńskiego serca.
Z modlitwą i szacunkiem ruch apostolski „Margaretka”, Żywa Koronka Miłosierdzia oraz wierni z kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach i kaplicy w Woronie
   

Strona 10 z 35:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.