GRODNO
Poniedziałek,
22 lipca
2024 roku
 

Motywy Starego Testamentu na znaczkach pocztowych

Korzenie naszej wiary

„Gobelin Stworzenia” – blok poczty hiszpańskiej, wydany w 1980 r.Księga Rodzaju – pierwsza księga Biblii – rozpoczyna się opowieścią o stworzeniu świata. Opis tego procesu w Starym Testamencie jest tak przekonujący i piękny, że stał się inspiracją dla wielu autorów dzieł sztuki. Póżniej ich prace znalazły odzwierciedlenie w znaczkach pocztowych, wśród których, jak wiadomo, znajdują się tak interesujące i cenne okazy, że otrzymują należne miejsce w kolekcjach filatelistów za pieniądze nie mniejsze niż koszt samych arcydzieł sztuki światowej.
НNa przykład na bloku wydanym przez pocztę hiszpańską w 1980 roku znajduje się reprodukcja słynnego Gobelinu Stworzenia z XI wieku. Jest to niezwykle cenne i piękne dzieło sztuki przechowywane w katedrze hiszpańskiego miasta Werona. Wzór w kształcie koła pokazuje różne sceny stworzenia świata i człowieka. Zawiera również cytaty w języku łacińskim z Księgi Rodzaju.
Koło w środku przedstawia wizerunek Boga Stwórcy. Wokół niego znajduje się napis: „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość” (Rdz 1, 3). Nad centralnym kołem (wg. wskazówek zegara na 11 godzinę) najciemniejszy sektor poświęcony jest „ciemności nad otchłanią” przed początkiem Stworzenia. Następny sektor (wg. wskazówek zegara na 12 godzinę) przedstawia Ducha Bożego nad wodami. Po jego prawej stronie jest stworzenie świata. Symetryczne sektory wzdłuż „równika”: „niechaj powstanie sklepienie” i „oddzielił wody”. Największy dolny sektor to stworzenie istot wodnych i ptaków. Po jego bokach jest stworzenie zwierząt i ludzi oraz stworzenie kobiety. Autorzy Gobelinu wyrazili nie tylko fascynację dziełem stworzenia świata, ale także podkreślili jego harmonię. Dzięki poczcie Gobelin Stworzenia stał się bardziej znany, wywołując poczucie uświadomienia wielkości wydarzenia. „Stworzenie świata” – izraelskie znaczki pocztowe, wydane w 1965 r.    Istnieje wiele znaczków pocztowych, które bardzo kolorowo i symbolicznie przekazują treść pierwszych stron Biblii, choć nie są dziełami sztuki światowej.
    Na przykład proces tworzenia świata ilustruje sześć znaczków pocztowych poczty Izraela. Na każdym znaczku pocztowym w stylizowanej formie wyświetlany jest każdy kolejny dzień stworzenia świata. Pod znaczkami pocztowymi znajdują się zawieszki z tekstowym oznaczeniem dnia powstania w języku hebrajskim i francuskim. Stworzenie świata duchowego (anielskiego) i materii pierwszej. Niebo i woda (podział wód). Ląd i morze (ograniczenie wód); roślinność. Słońce, księżyc i gwiazdy (do zmiany dnia i nocy). Ryby i ptaki (aby wypełnić wody i niebo). Zwierzęta (aby wypełnić ziemię). Mężczyzna i kobieta (aby dbać o ziemię i komunikować się z Bogiem). „Stworzenie świata albo sześć dni tworzenia wszechświata” – arkusz znaczków pocztowych, który 
nie został wydany przez białoruską pocztę w 2017 r.
    Motywy religijne są również nieodłącznie związane z pocztą białoruską. Warto jednak zauważyć fascynujący moment, gdy w 2017 roku opracowano, ale nie przyjęto do druku Biełpocztą arkusz znaczków pocztowych poświęcony 500. rocznicy tłumaczenia Biblii Skoryny i 500. rocznicy białoruskiego druku książek. W rezultacie arkusz znaczków pocztowych na podstawie ryciny z Biblii Skoryny z 1519 roku zatytułowany „Stworzenie świata albo sześć dni tworzenia wszechświata” został opublikowany w formie naklejek przez Międzynarodowe Stowarzy- szenie Społeczne „Związek Białorusinów Świata «Baćkoušĉyna»”oraz Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w Nowym Jorku.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  163

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.