GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

24 października 2021 roku

Z głębi serca

1 listopada. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Staniewskiemu
z okazji mianowania na arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Ojciec darzy szczególnymi łaskami, Jezus Chrystus będzie Wzorem i Przewodnikiem na każdej drodze, Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża w nadzwyczajne charyzmaty, a w sercu Matki Najświętszej niech Ekscelencja zawsze znajduje ukojenie jako Jej ukochany syn.
Apostolat „Margaretka” diecezji grodzieńskiej
❧✿❧
Jego Ekscelencji
Księdzu Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona. Niech każdy dzień Ekscelencji będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego i napełniony Jego miłością.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Tadeuszowi Krisztopikowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszelkich planów i zamiarów, wytrwałości, siły, dobrych ludzi obok, niegasnącego zapału w pracy oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia.
Redakcja „Słowo Życia”
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Bezlapowiczowi
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi na każdy dzień, Duch Święty niech udziela hojnych darów, a Matka Najświętsza nieustannie ma Ciebie w swojej opiece, abyś zawsze w dobrym zdrowiu pełnił wolę Bożą.
Wdzięczni wierni kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Antoniemu Porzeckiemu
z okazji 20. rocznicy kapłaństwa życzymy mocnego zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Niech Ci zawsze słońce świeci, a na ustach uśmiech leci.
Franciszkański Zakon Świeckich, Rycerstwo Niepokalanej oraz krąg adoracji
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji imienin życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Bóg Wszechmogący otacza Cię łaskami i błogosławi każdego dnia, Duch Święty niech oświęca drogę kapłańską i obdarza swoimi darami, Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą, a Anioł Stróż zawsze będzie blisko. Życzymy również dobrego zdrowia, długich lat życia, życzliwych ludzi obok, radości i obfitych owoców na niwie Pańskiej.
Parafianie kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Cezaremu Michowi
z okazji urodzin życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i świętego Józefa oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Z modlitwą parafianie ze Skidla
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Cezaremu Michowi
z okazji urodzin składam najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem na długie lata i dodaje sił, byś nadal podążał Jego drogą. Niech Chrystus, któremu zaufałeś, będzie przy Tobie, umacnia i strzeże, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece.
Pani Weronika z parafii św. Józefa Rzemieślnika w Skidlu
❧✿❧
Szanownemu Panu Prezesowi
Tadeuszowi Żukowskiemu
z okazji imienin życzymy szczęśliwych lat życia, pomyślności w pracy i w życiu codziennym oraz spełnienia marzeń. Niech Matka Boża i święty patron wypraszają dla Ciebie dary pokoju, radości i wszelkiego dobra na każdy dzień. Szczęść Boże!
Z modlitwą pracownicy katedry grodzieńskiej oraz Pelagia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Tadeuszowi Krisztopikowi
z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie, łaski Boże niech spływają na Ciebie nieustannie, a święty patron zawsze ma w swojej opiece. Czerp radość z każdej chwili, ciesz się swoją posługą i zawsze uśmiechaj się do siebie i ludzi obok. Szczęść Boże!
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿❧
Czcigodny Księże
Wiesławie Dąbrowski!
Z okazji urodzin przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech święty patron nieustannie modli się za Ciebie przed tronem Bożym, Duch Święty oświęca swoim światłem każdy dzień Twojej posługi duszpasterskiej, a Matka Boża otacza troskliwie swoją opieką! Życzymy długiego życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, radosnych i szczęśliwych dni oraz tylko życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Panu Bogu za lata spędzone z Tobą i zawsze z wdzięcznością pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach i sercach oraz kochamy Cię!
Z szacunkiem i wdzięcznością Komitet kościelny oraz wierni parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Bezlapowiczowi
z okazji urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, optymizmu, niegasnącego zapału w realizacji planów, pogody ducha i prawdziwej radości z pełnienia posługi kapłańskiej. Życzymy, by każdy dzień był wypełniony wiarą, nadzieją, miłością i dobrocią. Niech Bóg miłosierny obdarza swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza zawsze ma w swojej świętej opiece.
Wierni parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Tadeuszowi Krisztopikowi
z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Ducha Świętego, siły, wytrwałości i niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. Niech każdy dzień będzie napełniony miłością Wszechmocnego, a wykonywana praca przynosi radość i błogosławione owoce. Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje.
Parafianie kaplicy Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Pan Bóg obdarza swoimi łaskami i pokojem, napełnia radością, a patron święty niech Ciebie zawsze ochrania, abyś szczęśliwie służył Panu Bogu i parafianom.
Komitet Kościelny oraz wierni parafii Gieraniony i kaplicy Suraż

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.