GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

XXIV Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Mk 8, 27-35
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał:
    „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

Być wiernym
   Dwa tysiące lat temu osobę Mesjasza rozumiano jako wyzwoliciela, oswobodziciela spod okupacji oraz władzy rzymskiej. On miał przywrócić utraconą wolność. Jego zwycięstwo miało być definitywne, niepodlegające wątpliwości. Jezus „naprawia” błędne ludzkie myślenie o roli i zadaniach Mesjasza. Wskazuje na krzyż, cierpienie i Jego śmierć. Jednak taki obraz dla uczniów był nie do przyjęcia. Dlatego Piotr „napomina” Jezusa, aby tak nie myślał, zaznaczając że nic z tych rzeczy nie może Go spotkać.
    Zbawca wskazuje, że to nie śmierć będzie kresem działania Mesjasza, ale Jego zmartwychwstanie. To jest ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, szatanem. On – Jezus Chrystus – jest Panem całego świata. Tak wygląda Boże myślenie o roli Mesjasza wobec świata i całej ludzkości.
    Trzeba nam również z takim ludzkim myśleniem o Jezusie–Mesjaszu zerwać. Dzisiaj mamy wiele sposobności, aby doświadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Ale tylko z krzyżem, na którym definitywnie „wykrzyczał” swoją miłość do każdego człowieka.
    Panie Jezu Chryste, spraw, abym zawsze był wierny, a także konsekwentny w życiu i działaniu.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.