GRODNO
Czwartek,
23 maja
2024 roku
 

XII Niedziela zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Mk 4, 35-41
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!”. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.

Zwrócić się do Jezusa
   Życie człowieka zawsze było i jest nadal pełne niebezpieczeństw. Zagrażają nam kataklizmy, choroby, wojny, a obecnie pandemia. Niekiedy wystarczy chwila i człowiek traci życie. Od wieków ludzie starali się uchronić przed niebezpieczeństwem. Mimo to pozostał w nas lęk o życie, a nawet wzmaga się jego siła.
    Wielu ludzi nie doświadcza bezpośredniego zagrożenia życia, ale przeżywają inne problemy: brak poszanowania godności ludzkiej, prawa i wartości moralnych, brak pracy… Zjawiska te rodzą w ludziach niepewność, załamują poczucie sensu życia i tworzą pustkę, w której coraz mocniej odzywa się zalęknione ludzkie serce.
    Dla wielu ludzi ten pełen chaosu świat jest dowodem na to, że Boga nie ma, albo że On nie interesuje się człowiekiem. Być może podobna myśl pojawiła się w głowach walczących z żywiołem uczniów Jezusa. Mimo bliskości Mistrza, poczuli się osamotnieni i pozostawieni samym sobie. Wybawieniem okazało się zwrócenie się wprost do Jezusa, który uświadomił im, że tym, co pokonuje lęk – jest wiara.
    Kto ufa Bogu, będzie zdolny przyjąć każde trudne doświadczenie. Wiara nie usuwa cierpienia i trudów, daje natomiast człowiekowi wolność i pewność, że nad wszystkim czuwa Bóg, który prowadzi człowieka ku pełni szczęścia.
   
   Panie Jezu Chryste, wzmacniaj moją wiarę, abym zawsze mógł się czuć wolny i pewny. Tylko z Twoją łaską mogę być szczęśliwy!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  223

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.