GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (8)

Prasa

catholicby2018 portal internetowy
Kościoła na Białorusi

    W kaplicy ośrodka duszpasterskiego parafii grekokatolickiej św. Józefa w Mińsku odbyło się międzywyznaniowe spotkanie duchowe mężczyzn. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia modlitwy o Jedność Chrześcijan. Na czele spotkania stanął o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski Kościoła grekokatolickiego na Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli grekokatolicy, rzymsko-katolicy i wierni prawosławni.
    Między innymi spotkanie poświęcone było modlitwie za Białoruś. W atmosferze prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa składano szczere prośby za nasz kraj: o zakończenie kryzysu społeczno-politycznego i pandemii Covid-19. Na zakończenie spotkania uczestnicy wspólnie zaśpiewali „Mahutny Boża” – duchowy hymn Białorusi.

viesnikczasopismo religijne
    Gdy mijają święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, w głowie pojawia się duża lista marzeń, które przygotowaliśmy do spełnienia w bieżącym roku. Jednak według statystyk 24% osób, które stworzyły wielkie plany na życie w nowym roku, rezygnuje z ich realizacji już w pierwszych tygodniach stycznia. Aby temu zapobiec, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.
    Mniej śnić, a więcej działać. Podzielić cele na mniejsze zadania. Zaplanować konkretnie: krok po kroku rozpisać osiągnięcie tego, do czego się dąży. Przygotować się na komplikacje i nie obwiniać się, jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli. Podzielić się swoimi planami z bliskimi. Znaleźć wewnętrzną równowagę, aby mieć czas na wysiłek i odpoczynek.
   
radio vaticana redakcja białoruska
   Według motu proprio papieża Franciszka „Spiritus Domini” kobiety oficjalnie uzyskały dostęp do posługi lektoratu i akolitatu. Od kilkunastu lat kobiety czytają Słowo Boże podczas nabożeństw liturgicznych, jednak posługę taką pełnią bez „prawdziwego mandatu instytucjonalnego” w drodze odstępstwa od tego, co ustalił papież Paweł VI, który w 1972 roku zachował dostęp do lektoratu i akolitatu wyłącznie dla mężczyzn.
    Papież Franciszek przypomniał jednak słowa św. Jana Pawła II, że „Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom”. Z kolei dostęp wiernych obu płci do posług lektoratu i akolitatu sprawi, że udział wszystkich wiernych w działalności ewangelizacyjnej będzie bardziej owocny.
   
grodnensis  portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

27 stycznia obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia w 1945 roku wyzwolono jeden z najgorszych obozów koncentracyjnych II wojny światowej – Auschwitz-Birkenau, do którego wywieziono także dużą liczbę grodzieńskich Żydów (z 29 tysięcy ocalało tylko około 200 osób).
    Do Grodna uczcić pamiątkową datę wraz z przedstawicielami społeczności żydowskiej przybyli m.in. i przedstawiciele duchowieństwa. Spotkanie odbyło się przy wejściu do dawnego getta. W imieniu Kościoła katolickiego obecny był wicekanclerz kurii w Grodnie ks. kanonik Antoni Gremza.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  225

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.