GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Październik 2019 – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Tradycje chrześciańskie

Z okazji 100. rocznicy opublikowania przez papieża Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud – dokumentu mającego rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego – Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jako motto przewodnie zostały obrane słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Misje to temat, który dotyczy wszystkich wiernych. Każdy z nas powinien rozbudzić w sercu pragnienie głoszenia Ewangelii oraz przekształcenia swojej wspólnoty w rzeczywistość misyjną i ewangelizacyjną, pamiętając, że misje są „umiłowaniem Jezusa, a jednocześnie miłością do Jego ludu”.
Owa przemiana ma się dokonać poprzez...
    • osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – dzięki Eucharystii, lekturze Słowa Bożego, modlitwie osobistej i wspólnotowej,
    • czerpanie ze świadectwa świętych misjonarzy, którzy ponieśli śmierć męczeńską,
    • pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
    • realizację miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes oraz chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.
   
    Mamy świadczyć o tym, że Bóg jest dobry, przede wszystkim własnym postępowaniem. Od tego zaczyna się każda mała i wielka misja. Warto pamiętać, że bycie misjonarzem oznacza troskę o bliźniego oraz obdarzanie ludzi nadzieją.
   
Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
    Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.