GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

5 maja 2019 roku

Z głębi serca

МБ ФАЦІМСКАЯ

❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, wytrwałości, radości, Bożej pomocy we wszystkich trudach posługi duszpasterskiej, a także opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu, Aleksandrowi Mackiewiczowi, Olegowi Kononowiczowi, Andrzejowi Kowszukowi, Andrzejowi Honczarowi, Rusłanowi Mazanowi, Witalemu Dobrołowiczowi, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi oraz wszystkim Kapłanom i Siostrom diecezji grodzieńskiej, Rektorowi i Klerykom grodzieńskiego seminarium duchownego z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy szczęścia na każdy dzień, wielu życzliwych serc gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech Najwyższy Kapłan zawsze Wam błogosławi w działalności apostolskiej i będzie źródłem radości oraz spełnienia marzeń, a Maryja Panna nieustannie się Wami opiekuje.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin składam wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą codziennie podążasz, będzie szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie – mocne, a radość – niegasnąca. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Przełożona Generalna Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Irena Złotkowska
❧✿❧
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Imienin życzymy opieki Matki Bożej i darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twego życia, wzmacnia rozum i serce, by słowa wychodzące z Twych ust stawały się pokrzepieniem dla naszej wiary. Niech Ciało i Krew Zbawiciela mocno Cię złączą z Bogiem, a nasze gorące modlitwy będą wsparciem w realizacji Twych planów.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿❧
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom Proboszczowi Witalemu Cybulskiemu i Jerzemu Żegarynowi, wszystkim Kapłanom i Siostrom, którzy posługiwali w naszej parafii, z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia i sił na każdy dzień. Niech wiara, nadzieja i miłość nigdy nie zgasną w Waszych sercach, Jezus Chrystus obdarza łaskami i mocą, Maryja Panna otacza macierzyńską opieką, a Duch Święty oświeca drogę życiową. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary i pobożności, mądre słowa, skromność, troskę o ludzi i czułe serce.
Parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza we Wsielubiu
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Jurkiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy prawdziwej radości i pokoju. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Marianowi Chamieni z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, dużo sił, radości, pięknych owoców na niwie Bożej. Niech Pan Jezus obdarzy Cię swoim błogosławieństwem i miłością, a Maryja przytuli do serca.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Szydłowic
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi z okazji Urodzin i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych na długie lata. Niech Chrystus z miłością przytuli Cię do swego Serca za to, że głosisz Jego naukę i przebaczasz w Jego Imieniu. Dziękujemy za oddaną posługę Bogu i ludziom, za dobre serce, miłość i cierpliwość.
Parafianie z Mociewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych i Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Duch Święty zawsze oświeca Twoją drogę, zmartwychwstały Jezus obdarza mocnym zdrowiem i napełnia pokojem, a Matka Boża otacza macierzyńską miłością i opieką. Długich i szczęśliwych kapłańskich lat życia oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni z Mociewicz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo sił, cierpliwości, nieustannej nadziei, niegasnącego zapału do pracy, a nade wszystko – obfitych łask od zmartwychwstałego Chrystusa.
Parafianie z Zabłoci
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie wypełniony światłem, radością i nadzieją. Niech się realizują wszystkie plany, zmartwychwstały Chrystus hojnie błogosławi, a Najświętsza Matka prowadzi szczęśliwą drogą.
Byli parafianie z Zelwy: rodziny Trubiej i Romańczu
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielu łask Bożych, radości na każdy dzień posługi kapłańskiej, opieki Matki Najświętszej. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza Cię swoją miłością.
Byli parafianie z Nowijanki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi, Siostrom Marynie Sakacz, Augustynie Biełogrywej, Dorocie Biełogrywej i Aleksandrze Staszkiewicz z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo radości, hojnych łask Bożych i pokoju. Niech Najświętsza Maryja Panna przytula Was do swego serca i pomaga w trudnych chwilach życia.
Rodzina Douksza z Wiejszycz
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, błogosławieństwa i samych radosnych chwil. Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały będzie przewodnikiem na drodze życia, a Matka Najświętsza pociesza i obdarza pokojem.
Wierni z parafii Hołynka
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości na długie lata, hojnych łask i błogosławieństwa od zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny i wspaniałych owoców na Bożej niwie. Niech Jezus króluje w Twym sercu, dnie mijają szczęśliwie w otoczeniu dobrych i życzliwych ludzi, a światło Pana oświeca drogę życiową.
Byli parafianie z Rędzinowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Czesławowi Pawlukiewiczowi, Dymitrowi Popieniukowi, Andrzejowi Radziewiczowi oraz wszystkim Rekolekcjonistom, którzy służyli w naszej parafii, z okazji Wielkiego Czwartku składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy Chrystusowi za to, że włączył Was w swoje kapłaństwo, uczynił szafarzami Eucharystii i Bożego przebaczenia, sługami Ludu Nowego Przymierza. Niech Duch Pocieszyciel będzie z Wami poprzez święte swoje dary, a Maryja Panna pomoże odnowić i zachować pierwotną miłość do Boga i Kościoła, którą były napełnione Wasze serca w dniu święceń.
Parafianie z Rosi
❧✿❧
Czcigodny Księże Wiktorze Chańko! Z okazji Dnia Kapłana życzymy, abyś zawsze pozostawał wierny Chrystusowi. Niech On obdarza Cię potrzebnymi łaskami, abyś jeszcze pełniej realizował powołanie kapłańskie, a trud trwania przy Nim niech zostanie wynagrodzony radością Zmartwychwstania. Dziękujemy za to, że odkrywasz przed nami dar Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w życiu codziennym, oraz za każdy dzień, w którym przez Twoje ręce są udzielane sakramenty święte.
Przyjaciele
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Spirydonowi z okazji Dnia Kapłana z całego serca życzymy dużo sił, wytrwałości, pięknych owoców w pracy na niwie Pańskiej oraz najobfitszych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wielu łask, mocy i błogosławieństwa od zmartwychwstałego Pana oraz prawdziwej radości, szczęścia i pokoju.
Wierni z parafii Mścibów
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi, Jerzemu Martinowiczowi i Wiktorowi Sawickiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy zdrowia, pogody ducha, życzliwych ludzi obok, nieustannej radości na co dzień. Niech życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami.
Wierni z kaplicy Wincuki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych i Imienin życzymy zdrowia, sukcesów w posłudze duszpasterskiej, radości i wytrwałości na każdy dzień. Niech Bóg obdarza Cię potrzebnymi łaskami, Najświętsza Matka otacza swoją opieką, a Duch Święty oświeca drogę i wypełnia pokojem całe Twe życie.
Kółka Żywego Różańca ze wsi Sobotniki
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy hojnych łask Bożych, mocy Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Matki, sukcesów w pracy duszpasterskiej, dobrego zdrowia, szczerych i życzliwych ludzi na drodze życiowej. Niech każdy nowy dzień przynosi same dobre wieści, serca nie dotykają trwogi i smutek, a posługa przynosi satysfakcję.
Parafianie z Rędzinowszczyzny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech posługa duszpasterska będzie jaskrawa i owocna, a Jezus Zmartwychwstały mocno trzyma za rękę na drodze życia. Niech dobry Bóg błogosławi Ci i obdarza swą łaską, a Maryja nieustannie się Tobą opiekuje. Dziękujemy za światło Ducha Świętego, które poprzez Ciebie rozjaśnia nam Słowo Boże.
Kółko Różańcowe MB Anielskiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Biegańskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych oraz w dziękczynieniu za przeprowadzone w naszej parafii rekolekcje przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry i miłosierny Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza swą opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie udziela swych darów i wspiera w posłudze kapłańskiej.
Wierni z parafii Korobczyce
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Pawłowi Szańczukowi, Ignatowi Saniucie, Witalemu Czebotarowi, Stanisławowi Maciukiewiczowi, Pawłowi Urbanowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, Bożego błogosławieństwa, wytrwałości w niełatwej posłudze kapłańskiej, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej na co dzień i ludzkiej życzliwości. Niech zmartwychwstały Jezus Wami się opiekuje i wypełnia serce miłością, dodaje pewności i staje się źródłem pokoju i wyrozumiałości.
Wierni z parafii MB Szkaplerznej, w. Przewałka
❧✿❧
Czcigodni Ojcowie Proboszczu Andrzeju Agiel, Aleksandrze Machnacz oraz wszyscy Ojcowie Pijarzy! Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości w posłudze duszpasterskiej. Niech każdy Wasz dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce wypełniają miłość i nadzieja, w duszy zadomowi się pokój, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Niech Najświętsza Matka niestrudzenie modli się za Was.
Wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodni Księże Proboszczu Witalij Czurgan i Siostro Zofio Śmietanka! Z okazji Świąt Wielkanocnych z serca życzymy, by zmartwychwstały Jezus obdarzył Was mocnym zdrowiem, cierpliwością, wytrwałością, pogodą ducha i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech na drodze, którą wskazał Wam Pan, zawsze towarzyszą Jezus i Jego Matka, a żywy ogień Ducha Świętego, który płonie w Waszych sercach, nigdy nie osłabnie. Dziękujemy za szczere modlitwy, mądre kazania, uwagę, życzliwość i cierpliwość do nas.
Dzieci i młodzież, Kółko Żywego Różańca MB Trokielskiej oraz członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Przemienienia Pańskiego w Juraciszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Niech droga, na którą zaprosił Cię Chrystus, będzie szlakiem ku świętości. Kochaj Twe kapłaństwo, umiej w nim dostrzec ewangeliczny skarb, za który warto oddać wszystko. Życzymy też doświadczania Bożej miłości, radości, pokoju i obecności Trójcy Przenajświętszej w każdym momencie oraz nieustannej opieki Maryi Panny.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Prałatowi Józefowi Trubowiczowi, Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Zajko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Bóg wśród setek rąk wybrał Wasze, dał im błogosławieństwo, a słowom dał siłę ognia. Darzycie ludzi światłem, dobrem i nadzieją. Dziękujemy za cierpliwość, odpowiedzialność, miłość i szacunek do każdego z nas. Niech Matka Boża otula Was swoją miłością, a Jezus błogosławi Wasz trud kapłański.
Wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Arturowi Małafiejowi i Michałowi Łastowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych. Niech każdy dzień posługi duszpasterskiej będzie wypełniony radością i pokojem, a posługa na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, nadziei, sił do realizacji wszystkich planów. Jesteśmy wdzięczni Wam za ofiarną służbę, głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary i mądrości, otwarte serce i troskę o każdego z nas.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, Olegowi Janowiczowi i Siostrze Magdalenie Kułaj z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, by dobry Bóg był dla Was źródłem sił i radości w pełnionej posłudze, Duch Święty otaczał promieniami światła, a Maryja przytulała do swego serca. Dziękujemy za oddaną posługę, dobre serce, miłość i cierpliwość do nas. Niech zmartwychwstały Jezus wynagrodzi Wam za wszystkie modlitwy, mądre kazania i przykład pobożności.
Wierni z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Jerzemu Jodzikowi, Witalemu Cybulskiemu i Aleksandrowi Worobiowowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, szczęścia, długich lat życia, dobrych i czułych ludzi obok. Niech Pan nieustannie obdarza Was swoimi łaskami, a Najświętsza Matka przytula do swego serca w trudnych chwilach życia.
Byli parafianie z kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Jerzemu Sakowiczowi, Onufremu Olchowikowi i Leonardowi Aduszkiewiczowi, Braciom Sergiuszowi Kalucie, Włodzimierzowi Łopuchowi, Igorowi Filipinowi i Zbyszkowi Karpowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy pogody ducha i ciepła, dużo sił i wytrwałości do kroczenia niełatwą drogą kapłańską. Niech na tym szlaku zawsze towarzyszy Wam Jezus i Maryja, a żywy ogień Ducha Świętego płonący w Waszych sercach pomaga ludziom znaleźć drogę do wiary i Kościoła.
Wierni z Korelicz i Worony
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Cierebiejowi z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Imienin serdecznie życzymy opieki Najświętszej Matki i świętego Orędownika na każdy dzień życia, światła Ducha Świętego, wszystkich potrzebnych łask Bożych, mocnego zdrowia, sił, a także błogosławionego owocu na niwie duszpasterskiej. Szczęść Boże!
Wierni z Borun
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Łabanowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, pokoju w sercu oraz wszystkiego, co jest potrzebne do szczęścia. Niech dobry Bóg wynagrodzi za dobroć, a Matka Boża nieustannie się o Księdza troszczy.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Bieniakoń
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Olegowi Korolowowi, Józefowi Bogdziewiczowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu, Aleksandrowi Mietlickiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Aleksandrowi Pietrowiczowi oraz Ojcu Kazimierzowi Morawskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy zdrowia na długie lata. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarza Was obfitymi łaskami, codziennie pokrzepia miłością i nadzieją, a Matka Najświętsza nieustannie się Wami opiekuje.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnym Siostrom Marii Stasiewicz, Weronice Bliźniuk, Irene Barcewicz, Walentynie Kot, Mariannie Aleszczyk, Filotei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej i Klarze Wołczek z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech życie będzie wypełnione światłem i miłością, a Zbawiciel prowadzi piękną drogą, obdarza zdrowiem i cierpliwością.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Jerzemu Swisłockiemu, Jerzemu Martinowiczowi, Witoldowi Łozowickiemu, Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi, Siostrom Goretti Milenkiewicz, Eucharii Hulbój, Pauli Radziwiłko, Julicie Pietrowej i Serafimie Gapiejewej z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, sił, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was swoimi łaskami, miłością i pokojem.
Wierni z Teolina
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi oraz Kapłanom dekanatu Brzostowica Wielka z okazji Wielkiego Czwartku i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarzy swoimi łaskami, radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi i Eugeniuszowi Cichonowi oraz Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Wszechmogący dodaje mocy i zdrowia, Jezus Chrystus błogosławi każdy dzień, Matka Boża otula swą miłością i opieką, a Duch Święty obficie udziela swych darów.
Parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza w Putryszkach
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji Urodzin życzymy zdrowia, powodzenia w każdej sprawie, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otula Cię swym płaszczem i opiekuje się na co dzień.
Parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza w Putryszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy zdrowia na długie lata, szczęścia, radości, sukcesów w posłudze, wszelkich łask Bożych na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień będzie wypełniony ciepłem, ludzką życzliwością i pokojem, a zmartwychwstały Chrystus zawsze się Tobą opiekuje.
Parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, światła, natchnienia i sił w posłudze duszpasterskiej, a także Bożego błogosławieństwa. Niech wszystkie marzenia i plany się realizują, a obok będą życzliwi ludzie.
Byli parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Rusłanowi Mazanowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia i życzliwych ludzi obok. Niech wszystkie dobre zamiary się realizują, każdy dzień będzie napełniony Bożą radością i światłem, a Chrystus dodaje sił i cierpliwości.
Komitet Kościelny i parafianie z Ejsmontów Wielkich
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, radości na co dzień, błogosławieństwa Bożego, nieustannej opieki Maryi Panny i darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg zawsze Ci pomaga i obdarza swoimi łaskami. Dziękujemy za otwarte serce i ofiarną posługę na rzecz Boga i ludzi, a Twojej mamie – za wychowanie syna.
Komitet Kościelny i parafianie z Gieranion
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej. Niech święty Patron codziennie Ci pomaga w życiu i posłudze.
Komitet Kościelny i parafianie z Gieranion
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, pogody ducha, sił w posłudze duszpasterskiej. Niech Pan Bóg błogosławi każdy Twój dzień, Najświętsza Matka otacza swoją opieką zawsze i wszędzie, a Duch Święty hojnie obdarza swoimi łaskami.
Członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym ze wsi Dudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego zdrowia, radosnych dni, pogody ducha i hojnych owoców w każdej sprawie. Niech dobry Bóg nieustannie Ci błogosławi, Maryja Panna wyprasza u swego Syna potrzebne łaski, a święty Orędownik zawsze towarzyszy.
Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP, Dudy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Do Panny Maryi modlitwy wznosimy, Za każdy Twój dzień Jezusa prosimy: Niech będą miłość, pokój i zdrowie, By życie było ciekawe i dobre! Drogi szczęśliwej i sprawy udanej, By w domu matuchna zawsze czekała. Niech żadne trudności nie będą Ci straszne, Lecz z Bożą pomocą je zwalczaj odważnie!
Wierni z parafii Nowy Dwór, ul. Zareczna
❧✿❧
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Zujowi i Witoldowi Żelwetro z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości i niegasnącego zapału w sercu. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, zrozumienie, dobroć, a także gorliwą posługę w naszej parafii.
Wierni z parafii św. Kazimierza w Lipniszkach
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Dnia Kapłana przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem, żebyś mógł szczęśliwie pełnić swoją posługę i cieszyć wszystkich swoim uśmiechem.
Rodzina Steckiewiczów i Wasiljewych
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy podziękowania i najpiękniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstanie Pana sprawi, że w sercu każdego z nas obudzi się iskra, która rozbudzi ciepło duszy. Niech dobry Bóg towarzyszy Księdzu każdego dnia i strzeże przed wszelkim złem, a każdą trudność pomoże rozwiązać.
Parafianie z Korobczyc
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin życzymy dobrego zdrowia, mocy Bożej, pocieszenia w trudnych chwilach, wytrwałości w znoszeniu udręk tego świata oraz nieustającego zapału na obranej drodze posługi na rzecz Boga i ludzi.
Parafianie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, długich lat życia, mocnego zdrowia, radości, wiernych przyjaciół oraz ludzi o otwartej duszy i czułym sercu dokoła. Niech zmartwychwstały Chrystus zawsze króluje w Twoim sercu, dodaje sił, zapału i nowych pomysłów, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą.
Parafianie z Cudzieniszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy hojnych łask Bożych, zdrowia, pogody ducha, bogatych owoców w posłudze kapłańskiej. Niech Matka Boża każdego dnia otacza Cię płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Wierni z m. Mosty
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Jerzemu Grycko i Igorowi Anisimowowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask od zmartwychwstałego Jezusa, mocnego zdrowia i dużo sił na drodze kapłańskiej.
Wierni z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Pierwomajskaja i kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego we wsi Chodziłonie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze goszczą radość i pokój, a energia towarzyszy przez długie lata. Niech święty Patron opiekuje się Tobą, a Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka darzą bezgraniczną miłością i oświecają każdy dzień Twojego życia.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego, Dociszki
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi Eugeniuszowi Cichonowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego zdrowia na długie lata, sił, pogody ducha, nieustannej opieki Matki Najświętszej, szacunku, mocy i wytrwałości w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech zmartwychwstały Zbawiciel nieustannie obdarza Was swoimi łaskami, błogosławi na co dzień i wspiera na drodze duszpasterskiej.
Parafianie z kościoła pw. św. Rocha
❧✿❧
Szanownej Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji Urodzin i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, pogody ducha, optymizmu, pomyślności w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Chrystus Zmartwychwstały codziennie udziela Ci swojego błogosławieństwa. Parafianie z kościoła
pw. św. Rocha
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy potrzebnych łask Bożych, nieustannej opieki Maryi Panny, niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, zdrowia i pogody ducha.
Parafianie z Nowojelni
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia, sił, ludzkiej życzliwości, radości, pogody ducha oraz hojnych owoców na niwie Pana. Dziękujemy za to, że uczysz nas prawdziwej miłości do Kościoła i człowieka. Jesteśmy z Ciebie dumni, ogromnie szanujemy Twe wielkie oddanie Bogu. Niech miłosierny Ojciec wynagrodzi Ci za to.
Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy szczere życzenia złączone z modlitwą: potrzebnych łask od Wszechmocnego i opieki Maryi Panny na długie lata, pokoju, mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze na niwie Bożej, a także życzliwych ludzi obok.
Wierni parafii trokielskiej
❧✿❧
Czcigodnym Księżom Marianowi Chamieni, Piotrowi Wiśniewskiemu i Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, dużo sił, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej posługi. Niech dobry Bóg wynagrodzi i umocni, aby życie było wypełnione miłością, dobrocią i nadzieją.
Wierni ze wsi Subacze i Kosino
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego. Niech Jezus Zmartwychwstały pomaga w realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Jana, Walery, Weronika
❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Andrzejowi Agielowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie obsypuje swymi darami i wspiera w posłudze duszpasterskiej. Życzymy szczerych i życzliwych ludzi na drodze życiowej, radości i obfitych owoców w służbie Bogu i ludziom.
Wierni z parafii Lida-Industrialny
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z serca życzymy dużo radości i dobra, mocnego zdrowia, optymizmu, sukcesów w posłudze duszpasterskiej, Bożego błogosławieństwa, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Niech zmartwychwstały Chrystus przynosi odnowę duchową, napełnia pokojem i wiarą, daje siły do pokonywania trudności i możliwość z pewnością patrzeć w przyszłość. Dziękujemy za czułość, szczerość, życzliwość, wsparcie oraz za to, że zawsze się za nas modlisz.
Grupa Modlitewna MB Kongregackiej
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin życzymy, aby Pan Jezus obdarzał mocnym zdrowiem, radością, wytrwałością w posłudze kapłańskiej, Duch Święty zsyłał swe obfite łaski, Maryja przytulała do swego serca i udziela błogosławieństwa jako Matka Chrystusa.
Parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Grodno-Południowy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, wszelkich łask Bożych, dobrych i życzliwych parafian. Niech Jezus Chrystus Ci błogosławi, Duch Święty oświeca drogę kapłańską, a Najświętsza Maryja Panna zawsze będzie obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krzemienicy
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych ludzi obok, hojnych łask Bożych, dużo radości z posługi duszpasterskiej oraz samych szczęśliwych chwil. Niech Bóg zsyła na Ciebie swe dary, a Najświętsza Matka otacza swą macierzyńską miłością i opieką.
Wierni z kaplicy Wierdomicze
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Suszyńskiemu z okazji Imienin życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia, cierpliwości oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech obok zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a trud na niwie Pańskiej przynosi obfite owoce. .
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hermaniszek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich życzymy szczęścia i jak najwięcej radosnych chwil w ciągu całego życia. Niech miłosierny Bóg przez nasze modlitwy wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, mocą, wytrwałością, niegasnącym zapałem w szczerej i gorliwej służbie Jemu i ludziom. Niech Matka Boża otuli Cię swoim płaszczem, otoczy miłością i dobrocią, a Duch Święty oświeci drogę, którą kroczymy razem z Tobą. Dziękujemy za Słowo Boże, które pielęgnujesz w naszych sercach, za życzliwość, modlitwę i cierpliwość do nas.
Wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radosnych dni życia i pogody ducha. Niech miłosierny Bóg obdarza Cię łaską i pokojem, Matka Boża i święty Patron codziennie opiekują się Tobą, a Duch Święty rozjaśnia Twą drogę i zawsze będzie obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wasiliszek
❧✿❧
Czcigodnej Siostrze Mariannie Aleszczyk z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia na każdy dzień, radości i sił potrzebnych w służbie Panu, a także darów Ducha Świętego i nieustannej opieki świętego Patrona.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.