GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

24 lutego 2019 roku

Z głębi serca

СВ. КАЗІМІР

❧✿☙
Szanownej Siostrze Eucharii Hulbój z okazji Imienin życzymy zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, a także realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech Cię zawsze otaczają promienie Bożego miłosierdzia, łaska Pana i opieka Matki Najświętszej.
Rodzina Kościuszków
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji Imienin składamy z serca płynące życzenia: wszelkich łask od Jezusa Chrystusa, dobrego zdrowia na długie lata, wielu radosnych dni, pogody ducha i ciszy w sercu. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron otulają Cię swoją opieką, a Anioł Stróż zawsze chroni przed złem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Adamowicz i Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Romanowi Jałowczykowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Życzymy także mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech każdy dzień życia będzie oświetlony promieniami miłosierdzia Bożego.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Romanowi Cieślakowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Duch Święty oświeca swym światłem drogę, którą wybrałeś, dobry Bóg obdarowuje swymi łaskami, a Maryja Panna ma w swojej opiece. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Porzecza
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony błogosławieństwem Bożym i napełniony Jego łaskami. Niech Duch Święty nieustannie zsyła swe dary, Matka Boża otula miłością, a święty Patron stale się opiekuje. Bądź cierpliwy, dobry i zawsze ufaj Panu.
Wierni parafianie z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Aleksandrze Staszkiewicz z okazji Urodzin z serca życzymy zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i bezgranicznej radości na co dzień. Niech Matka Boża otula Cię swym płaszczem i nieustannie się Tobą opiekuje.
Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Liszykowi z okazji Imienin i Urodzin życzymy Bożego błogosławieństwa, długich lat życia, zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, obfitych darów Chrystusa, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, radości i nadziei. Szczęść Boże!
Wierni parafianie z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Gordziejczykowi z okazji Urodzin życzymy radości, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Maryja otula Cię miłością i opieką oraz wyprasza u swego Syna potrzebne łaski. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary, ofiarną posługę i życzliwość.
Wierni z parafii Narodzenia NMP w Kiemieliszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Zajko z okazji Urodzin serdecznie życzymy dobroci, radości, zdrowia, wiernych przyjaciół oraz otwartych ludzi obok. Niech Twe lata stają się powodem do radości, wszystko, o czym żałujesz, zostanie zapomniane, a wszystko, o czym marzysz, się realizuje. Bądź wiernym świadkiem Chrystusa i nigdy nie wycofuj się mimo przeszkód w życiu. Niech płomyk Ducha Świętego pomaga Ci z modlitwą iść drogą kapłaństwa.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, dużo zdrowia, cierpliwości, radości oraz dobrych ludzi obok.
Wierni ze wsi Ostasza
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sinickiemu z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, niegasnącej miłości i wiary oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg Ci błogosławi i wynagradza za niestrudzoną pracę i modlitwę.
Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Fiedotowowi z okazji Urodzin przesyłamy szczere życzenia. Niech Twoją drogę oświeca Matka Najświętsza, dobry Jezus trzyma Cię przy swoim sercu i obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie hojny na swe dary. Życzymy również zdrowia, pogody ducha i radości. Jesteśmy wdzięczni Panu za Twoje dobre serce i modlitwę.
Legion Maryi i grupa modlitewna Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia, pomyślności, radości, wytrwałości na drodze kapłańskiej, życzliwych ludzi obok, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Najświętszej Matki Bożej. Niech święty Patron strzeże Cię od wszelkich nieszczęść i niepowodzenia.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Gniezna
❧✿☙
Czcigodny Ojcze Romanie Cieślak! Dziękując Bogu za dar Twojego życia i obecności wśród nas, z okazji Urodzin i Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wielu łask Bożych, radości z pełnionej posługi duszpasterskiej i sił do realizacji każdego zamiaru. Modlimy się, by Pan nieustannie obdarzał Cię błogosławieństwem i pokojem, abyś jak najowocniej służył budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, prowadząc nas drogą do świętości.
Parafianie z Porzecza
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Imienin z całego serca życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, radości i optymizmu, nieustannej opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech święty Patron troskliwie się Tobą opiekuje, a miłosierny Bóg w obfitości obdarza wszelkimi łaskami.
Mieszkańcy wsi Szembielowce
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, dużo sił, cierpliwości, radości i optymizmu na każdy dzień.
Rodzina Bondziusz, wieś Mońkowce
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Romanowi Cieślakowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze kapłańskiej, życzliwych ludzi obok i obfitych darów Ducha Świętego. Niech miłosierny Jezus obdarzy Cię pokojem i błogosławi na dalsze lata, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości. Dziękujemy za Twoje modlitwy, życzliwość, uśmiech i dobre serce.
Teresa, Helena, Alina z parafii Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, sił i wytrwałości w pracy, ludzkiej życzliwości, Bożego błogosławieństwa i opieki świętego Patrona. Niech Pan obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Byli parafianie ze wsi Nowijanka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Liszykowi z okazji Imienin i Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, Bożej dobroci, radości w sercu z każdej chwili posługi duszpasterskiej, mocnej i niezachwianej wiary. Niech Matka Boża otacza Cię swoją miłością i towarzyszy na drodze do Chrystusa, a święty Patron opiekuje się każdego dnia. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Leonowi Liszykowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask od Pana, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych planów, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech każdy dzień Twej posługi duszpasterskiej będzie wypełniony radością i pokojem, a posługa na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce.
Kółko Różańcowe św. Józefa z parafii Wołpa
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Antoniemu Gremzie, Andrzejowi Kowszukowi i Jerzemu Jasiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy dużo radości, pogody ducha, sił i cierpliwości w codziennej posłudze. Niech Pan Wam błogosławi, Matka Boża strzeże i wspiera, a Duch Święty dodaje sił i wytrwałości na wybranej drodze.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.