GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

Szukajmy mądrości życia

Słowo redaktora

 Wiara, wrażliwość, szczerość, wstydliwość, czystość dla wielu dziś w ogóle nie mają znaczenia. Współczesny człowiek jest stale narażony na pokusy atrakcyjnego świata, nieustannie toczy bój z wewnętrznym pragnieniem władzy, niepodważalnością własnego zdania, pychą, chciwością... Jego sumienie jest mocno zniekształcone, a czasami nawet zupełnie zagłuszone. Jednak nieustanne dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb przysłania prawdziwy obraz Boga i oddala od Niego! Każda osoba bez względu na płeć, majętność, wykształcenie jest narażona na upadki i przegrane, które czasami dostrzega dopiero po upływie wielu lat.
Wśród różnorakich kryzysów XXI wieku najbardziej dotkliwy wydaje się kryzys rozumu i mądrości, bez których, niestety, wszelkie ludzkie wysiłki idą na marne. Piękny przykład wierności, wytrwałości i przeciwstawiania się mocom zła pozostawił nam św. Kazimierz Królewicz, patron diecezji grodzieńskiej. Mimo młodego wieku (odszedł do wieczności, mając 26 lat) udało mu się w pełni zaufać Bogu i oddać się pod kierownictwo Ducha Świętego. Wytrwale szukał mądrości i miłości Chrystusowej w modlitwie, a wytężona praca nad sobą doprowadziła go do uformowania imponująco silnej woli i bohaterskiej cnoty. Swoim życiem królewicz udowodnił, że żadne dobra tego świata nie mogą zapewnić prawdziwego szczęścia, którym jest wspólnota z Bogiem.
    Mimo że zmieniają się moda, kultura i tradycje, postawa, św. Kazimierza jest nadal wspaniałym wzorem dla młodzieży, kuszonej i zwodzonej różnorodnymi propozycjami współczesnej cywilizacji. Jego mądrość, czystość obyczajów, sprawiedliwość, szczerość, umiłowanie prawdy, miłość bliźniego, ofiarność i poświęcenie w służbie najuboższym oraz miłosierdzie świadczone na różne sposoby są cnotami, do których powinien dążyć każdy człowiek.
   
   Drodzy Czytelnicy!
    Na szczęście mamy dziś wolny dostęp do źródeł informacji. Uczmy się to dobrze wykorzystywać, szukajmy prawdziwej mądrości. Pragnijmy co dnia stawać się uczestnikami cnót, wartości i dóbr, którym przyświeca św. Kazimierz. Brońmy wyznawanych wartości i walczmy o wielkie ideały!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.