GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

2019 rok: co obchodzimy?

Jubileusz

25-lecie oficjalnej rejestracji Diecezjalnej Organizacji Charytatywnej „Caritas”, a także 20-lecie zmiany w rejestracji „Caritas” na stowarzyszenie dobroczynne, które dziś działa na terytorium diecezji grodzieńskiej

Nowy 2019 rok będzie wypełniony jubileuszami i rocznicami. W sposób szczególny uczcimy orędowników diecezji grodzieńskiej: św. Kazimierza, królewicza, w 535. rocznicę jego śmierci oraz 415. rocznicę kanonizacji, a także św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika, w 125. rocznicę jego urodzin. Jakie inne ważne rocznice będą w tym roku dla diecezjan wyjątkowe?
W swej działalności „Caritas” szczególną uwagę poświęca dzieciom, sierotom, niepełnosprawnym, ubogim, emerytom, rodzinom wielodzietnym i niepełnym, a także znajdującym się w trudnej sytuacji, nie zależnie od ich przynależności religijnej, politycznej, rasowej czy narodowej. Dyrektorem organizacji jest ks. dr Roman Raczko.

   10-lecie Diecezjalnego Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca З Zadaniem członków wspólnoty jest życie w świadomości powołania do świętości oraz pomoc zmarłym, potrzebującym oczyszczenia. Uczestni- cy apostolstwa codziennie ofiarują za dusze w czyśćcu Mszę św., Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odpusty, jałmużnę, dobre uczynki i swoje cierpienia. Obecnie do wspólnoty diecezji grodzieńskiej należy ponad 5 tys. osób.
    Opiekę nad nimi sprawuje ks. Michał Łastowski.
   
   25-lecie Diecezjalnego Duszpasterstwa Kolejarzy Najstarsze duszpasterstwo diecezji grodzieńskiej powstało w 1994 roku w Porzeczu. Stamtąd wywodził się odcinek pierwszej linii kolejowej, po- wstałej na ziemi białoruskiej. Stopniowo centrum wspólnoty przeniosło się do Grodna. Właśnie tutaj obecnie znajduje się znaczna część wspólnoty na czele z duszpasterzem o. Edwardem Petelczycem CSsR.
   
    10-lecie Diecezjalnego Stowarzyszenia Świętej Rodziny z Nazaretu
Stowarzyszenie jest gałęzią Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanek) dla świeckich, którzy dążą do szerzenia charyzmatu Nazaretu – ideału Świętej Rodziny. Do wspólnoty należą wierni, którzy pragną życiem naśladować Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa, uczyć się od nich pokory, miłości i przebaczenia.
   
    25-lecie Diecezjalnego Sądu Kościelnego w Grodnie
W latach 1994-2009 strefa działalności tej placówki rozprzestrzeniała się nie tylko na Białoruś, lecz także na europejską część Rosji, Syberię i Kazachstan. Następnie jurysdykcja sądu została zawężona do terytorium diecezji. Oficjałem Sądu Kościelnego Diecezji Grodzieńskiej jest ks. kanonik Cezary Mich.
   
    contate dominoPo raz pierwszy chór wystąpił w marcu 1999 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie. Dziś chórzyści dają koncerty zarówno w diecezji, jak i poza granicami Białorusi. Zespół muzyczny na czele z kierownikiem Henrykiem Dawidowiczem wykonuje utwory w języku polskim, łacińskim i białoruskim. Są to pieśni na różne okresy liturgiczne, a także dzieła słynnych kompozytorów. 255-lecie powstania i poświęcenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gudagaju oraz 5. rocznica ogłoszenia go Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej210-lecie wzniesienia kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Trokielach, 25-lecie ogłoszenia go Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin oraz 10-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Trokielskiej
Jubileusze świątyń oraz rocznice powstania katolickich parafii:
   
    . 490-lecie założenia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Naczy;
    . 110-lecie powstania i 25-lecie konsekracji kościoła pw. św. Jerzego w Osowie (dekanat Raduń);
    . 490-lecie wzniesienia kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Gieranonach (dekanat Iwie);
    . 480-leciezałożenia parafii św. Jana Chrzciciela w Mostach Prawych (dekanat Mosty);
    . 430-lecie powstania parafii i 85-lecie wzniesienia kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sołach;
    . 80-lecie powstania kościoła pw. Najświętszej Trójcy w Wojstomie (dekanat Smorgonie);
    . 410-lecie powstania parafii Matki Bożej Szkaplerznej oraz 100-lecie wzniesienia kościoła pw. św. ap. Judy Tadeusza w Przewałce;
    . 25-leciewzniesienia kościoła Chrystusa Króla w Jeziorach;
    . 15-lecie wzniesienia i konsekracji kościoła pw. Józefa Rzemieślnika w Skidlu (dekanat Grodno-Wschód);
    . 410-lecie powstania parafii św. Michała Archanioła w Białogrudzie;
    . 25-lecie założenia parafii Miłosierdzia Bożego w Lidzie (dekanat Lida);
    . 270-lecie wzniesienia kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Dworze;
    . 250-lecie powstania kościoła pw. Jana Chrzciciela w Wasiliszkach (dekanat Szczuczyn);
    . 290-lecie wzniesienia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Starojelni (dekanat Dziatłowo);
    . 250-lecie wzniesienia i konsekracji kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach;
    . 90-lecie wzniesienia i konsekracji kościoła pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Dojlidkach,
    . 80-lecie powstania i 25-lecie poświęcenia kościoła św. Andrzeja Boboli w Gradowszczyźnie (dekanat Ostrowiec);
    . 230-lecie założenia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza w Sopoćkiniach;
    . 90-lecie powstania parafii Matki Bożej Różańcowej w Łabnie (dekanat Sopoćkinie);
    . 110-lecie wzniesienia kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Repli (dekanat Wołkowysk);
    . 80-lecie powstania kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kopciówce;
    . 25-lecie założenia parafii i 20-lecie wzniesienia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grodnie (dekanat Grodno-Zachód).

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.