GRODNO
Piątek,
31 marca
2023 roku
 

24 grudnia 2017 roku

Z głębi serca

 
Стаенка

❧✿☙
Czcigodnym Księżom Redaktorowi Jerzemu Martinowiczowi, Pawłowi Sołobudzie, Waleremu Bykowskiemu, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Olegowi Kononowiczowi oraz Janowi Romanowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ślemy moc życzeń dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych na co dzień, światła Ducha Świętego. Niech dobry Pan oświeca Was swoją miłością i obdarza mocą w codziennej służbie Jemu i ludziom.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę dużo łask od Dzieciątka Jezus, świąt wypełnionych pokojem i radością, ciepłem, szacunkiem i dobrocią oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿☙
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Antoniemu Dziemiance, czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Bezlapowiczowi, Aleksandrowi Siemińskiemu, Andrzejowi Honczarowi, Pawłowi Skubie, Rusłanowi Mazanowi, Aleksandrowi Mackiewiczowi, Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Witalemu Dobrołowiczowi, Ojcu Kazimierzowi Żylisowi, wszystkim Kapłanom i Siostrom diecezji grodzieńskiej, Księdzu Rektorowi i Klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzone Dziecię Jezus obdarza Was swoimi łaskami, napełnia pokojem, radością, i miłością, błogosławi na każdy dzień posługi, a Najświętsza Maryja Panna zawsze się Wami opiekuje. Niech światło Ducha Świętego, które lśni w Waszych sercach, nigdy nie zgaśnie, dodając sił i natchnienia, a Gwiazda Betlejemska wskazuje piękną drogę do Pana.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie Aleksandrze Kaszkiewicz! Czcigodni Księża Dymitrze Urbanowicz, Arturze Wołczkiewicz, Jerzy Jodzik i Denisie Braziński! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na każdy dzień, optymizmu, niegasnącego zapału w wierze, nadziei i miłości, pokoju w sercu, pogody ducha w posłudze kapłańskiej. Niech Jezus Chrystus udziela Wam swych obfitych łask, a Matka Boża opiekuje się i broni od zła. Niech ludzie, których spotykacie w życiu, darzą życzliwościąi dobrocią. Codziennie wspominamy Was w swoich modlitwach.
Z szacunkiem apostolat „Margaretka” ze Smorgoń
❧✿☙
Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Antoniemu Dziemiance, Czcigodnym Księżom Proboszczowi Witalemu Cybulskiemu, Romanowi Jałowczykowi, Wiktorowi Sawickiemu, Leonowi Liszykowi, Dymitrowi Siedleckiemu, Janowi Bołtrukiewiczowi oraz wszystkim kapłanom, którzy pracowali w naszej parafi i, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi obok, owocnej posługi kapłańskiej, mocy Ducha Świętego. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana, a On obdarza swoim ojcowskim błogosławieństwem, abyście nadal mogli budować Królestwo Boże na ziemi. Pamiętamy o Was w swoich modlitwach. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza we Wsielubie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz obfitych łask Bożych. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który niesie pokój całemu światu, nieustannie obdarza Cię swoimi darami: radością, miłością, nadzieją i pogodą ducha.
Kochająca mama wraz z rodziną
❧✿☙
Czcigodny Księże Redaktorze Jerzy Martinowicz oraz wszyscy Pracownicy gazety „Słowo Życia”! Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wam gorące życzenia. Bądźcie prawdziwą bronią w ręku Chrystusa, za pomocą słowa nawracając ludzi do Boga. Życzymy darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, zdrowia, nadziei, mądrości, pogody ducha. Niech każdy dzień przynosi siły i radość do pełnienia Waszej posługi. Dziękujemy i nisko się kłaniamy!
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Szanowny Zespole Redakcyjny „Słowa Życia”! Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby miłość Pana, promieniująca dziecięcą prostotą, uzdolniła Wasze serca do jak najpiękniejszego otwarcia się na Jego hojne dary oraz do dzielenia się z nami owocami swojej pracy.
Wierni z Ostryny
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Pawłowi Bezlapowiczowi, Rusłanowi Mazanowi, Andrzejowi Honczarowi, Aleksandrowi Siemińskiemu oraz Klerykowi Tomaszowi Mikołajczykowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfi tych łask od Pana Jezusa, pomocy i błogosławieństwa we wszystkich dobrych sprawach i poczynaniach. Niech Pan Bóg obdarza Was wszelkimi dobrami tego świata, abyście jak najdłużej służyli Jemu i ludziom.
Młodzież z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławionych, radosnych świąt, obfitych w dobroć, wypełnionych pokojem i wszelkimi łaskami Bożymi. Dziękujemy za ofiarną posługę w naszej parafii. Niech nowonarodzony Jezus obficie wynagrodzi Tobie mocnym zdrowiem i pogodą ducha i obdarzy wielką radością na początku Nowego 2018 Roku!
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, a także błogosławieństwa Bożego na każdy dzień następnego roku. Dziękujemy za głoszenie Ewangelii, piękny przykład wiary i mądrości. Niech Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekuje.
Z szacunkiem parafianie z kościoła pw. Zwiastowania NMP, Międzyrzecze.
❧✿☙
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji Urodzin oraz świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, obfitych łask od Dzieciątka Jezus, szczęścia, radości, wytrwałości w nauce oraz codziennej posłudze Bogu i ludziom. Niech Maryja i święty Patron opiekują się Tobą i pomagają w każdej chwili życia.
Rodzice i brat z rodziną
❧✿☙
Czcigodny Księże Zenonie Romejko! Na progu Nowego 2018 Roku w liturgicznym okresie świąt Bożego Narodzenia oraz z okazji Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: potrzebnych łask Bożych, zdrowia, miłości od Pana do kroczenia z nadzieją przez codzienność. Niech Matka Boża prowadzi Księdza przez drogę życia. Dziękujemy za pracę i każde słowo skierowane do nas.
Z pamięcią w modlitwie parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Ostryny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w pracy kapłańskiej, dużo łask od Dzieciątka Jezus oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: niech nowonarodzony Zbawiciel obdarza Cię zdrowiem, radością, pokojem i błogosławieństwem, a Matka Boża otula swym macierzyńskim płaszczem i chroni od zła. Dziękujemy za opiekę, dobroć, uwagę i czas, które nam ofiarujesz.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Michałowi Łastowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, obfi - tych darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, zdrowia, radości oraz ludzkiej dobroci. Niech Święta Rodzina błogosławi Ci, a obok zawsze będą życzliwi ludzie.
Wierni z Kopciówki i Kamionki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.
Parafianie z Iszczołna
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu, Pawłowi Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus oraz stałej opieki Maryi Panny. Niech Pan wynagrodzi Wam za modlitwę i nieustanną pracę.
Rycerstwo Niepokalanej i Kółko adoracyjne z parafii MB Anielskiej w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Edwardowi Sinkiewiczowi, Aleksandrowi Fiedotowowi, Wiktorowi Sinickiemu oraz Siostrom Aleksandrze i Dorocie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca drogę życiową, Dzieciątko Jezus obdarza pokojem, miłością i radością, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a Duch Święty obficie udziela swych darów. Życzymy szczęścia, zdrowia na długie lata, wytrwałości i pogodnych dni w posłudze kapłańskiej i zakonnej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, dobre serce i modlitwę.
Legion Maryi, modlitewna grupa Dobrego Pasterza, Komitet Kościelny i parafi anie, Grodno-Wiśniowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy świętego Patrona na każdy dzień nadchodzącego roku. Niech Wszechmogący oświeci swoją łaską Twą ziemską drogę, a Matka Najświętsza otuli płaszczem macierzyńskiej opieki. Obfitych owoców na niwie duszpasterskiej!
Wierni z parafii Wierejki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca składamy szczere życzenia połączone z modlitwą. Niech nowonarodzony Zbawiciel obficie obdarza Cię swoimi łaskami, Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Duch Święty zsyła swe dary. Życzymy zdrowia, radości, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Dziękujemy za dobre serce, za to, że uczysz nas miłości do Boga i bliźniego, wspierasz i ofiarujesz nam swój czas, troskę i wiedzę.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Wornian i Worony
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy potrzebnych łask Bożych, obfi tych darów Ducha Świętego, codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona, a także mocnego zdrowia na długie lata, radości i cierpliwości w niełatwej posłudze kapłańskiej. Niech każdy dzień przynosi Ci siły do głoszenia Słowa Bożego.
Z modlitwą parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿☙
Czcigodny Księże Witalij Cybulski! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku z całego serca życzymy Ci mądrości, radości, szczęścia i zapału w służbie Bogu i ludziom, dobrego humoru, zdrowia, obfi tych owoców z posługi duszpasterskiej. Niech Pan Jezus, Duch Święty, Matka Boża będą Twoimi najbliższymi i drogimi Pomocnikami w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Dużo radości z okazji świąt dla Ciebie i Twoich bliskich!
Wdzięczni wierni z Iwia
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Olegowi Janowiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Siostrom Irenie, Marii i Zofii z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca wszystkie dni życia, Dzieciątko Jezus obdarza pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili, Duch Święty opromienia światłem i obficie udziela swych darów, abyście mogli jeszcze owocniej służyć Bogu i ludziom.
Z modlitwą Legion Maryi z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿☙
Czcigodni Ojcowie Proboszczu Andrzeju Agiel i Aleksandrze Machnacz! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy dużo łask od Wszechmogącego na każdy dzień, mocnego zdrowia, a także obfitych darów Ducha Świętego i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech te wspaniałe święta, a także dalsze dni życia będą napełnione pokojem, ciepłem i dobrocią.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafi i Lida-Industrialny
❧✿☙
Czcigodni Księża Włodzimierzu Hulaj, Witalij Sidorko, Olegu Kononowicz, Denisie Braziński, a także Szanowne Siostry Halino i Agnes! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całemu człowieczeństwu, obdarza zdrowiem, radością, pogodą ducha, a także dobrocią i życzliwością serc ludzkich. Niech nasza wdzięczna modlitwa towarzyszy Wam każdego dnia. Życzymy wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Komitet Kościelny i parafianie, Lida-Fara
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Urodzin życzymy wytrwałości w powołaniu kapłańskim, pokoju i pogody ducha, zdrowia i szczęścia oraz wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zaś Światła tak silnego i jasnego, aby go Księdzu nic nie zasłoniło.
Wdzięczni parafianie z Brzostowicy Małej
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Zdzisławowi Pikule i Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, dużo sił i energii, radosnych i spokojnych dni w łasce Bożej. Niech Wszechmogący, któremu się zawierzyliście, błogosławi, Matka Boża przytula do swojego Serca, a Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni parafi anie z Dziatłowa
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Janowi Romanowskiemu, Antoniemu Gremzie oraz Pawłowi Białonosowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarza Was zdrowiem, radością, pogodą ducha oraz dobrocią ludzkich serc. Życzymy też nieustannej opieki Matki Bożej, obfi tych darów Ducha Świętego i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus. Niech Wasza droga życiowa będzie przykładem dla wszystkich wiernych.
Kółka Żywego Różańca, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, wszelkich łask Bożych, obfi tych darów Ducha Świętego. Niech Święta Rodzina ma Księdza w swojej opiece przez całe życie, dodając sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej.
Parafianie ze wsi Szembielowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Murawie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy moc serdecznych życzeń. Niech wraz z nowonarodzonym Jezusem w radości i miłości płyną chwile życia, a pokój jak Gwiazda Betlejemska lśni w Twym sercu. Niech Dzieciątko Jezus będzie obok i szczerze błogosławi, a Matka Boża rozjaśnia każdy dzień życia.
Z szacunkiem i miłością rodziny Ioda, Walak, Lach
❧✿☙
Czcigodnym Siostrom Alicji, Lilianie, Teresie, Karolinie, Miriam, Reginie, Natalii ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu łask od Dzieciątka Jezus, radości, pokoju, ciepła, szacunku i dobroci od ludzi oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Z szacunkiem i miłością Ludmiła, Tatiana, Olga
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Spirydonowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności, szczerych i wiernych ludzi obok, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus i nieustannej opieki Maryi Panny. Dziękujemy za przykład głębokiej modlitwy, mądre i pouczające słowa, opiekę duchową i naukę, która zostawia ślad w naszych sercach. Niech Twa droga służenia Bogu będzie długa, szczęśliwa i owocna, a Wszechmocny wynagrodzi za to, że pomagasz ludziom iść przez życie z wiarą, nadzieją i miłością.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Rędzinowszczyzny
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Syna Bożego, a także zdrowia, długich lat życia, radości, życzliwych ludzi obok, owocnej pracy duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Parafianie z Nowej Rudy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, radości w posłudze kapłańskiej, a także życzliwych ludzi obok. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do swojego Serca, a święty Patron zawsze się Tobą opiekuje.
Parafi anie z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela we Mścibowie, wierni z kaplicy Wierdomicze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: pomyślności, dużo sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus i opieki Jego Matki. Niech każdy dzień będzie oświecony promieniami miłosierdzia i miłości Bożej, a życie będzie spokojne i szczęśliwe. Życzymy, abyś przez długie lata służył Bogu i ludziom.
Z modlitwą i wdzięcznością byli parafi anie z Rędzinowszczyzny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Codziennej radości, wewnętrznego pokoju, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i niegasnącej miłości w duszy. Niech Matka Boża przytula Cię do swojego Serca, a Duch Święty udziela mądrościi dodaje sił w posłudze duszpasterskiej.
Z szacunkiem byli parafianie
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Jerzemu Sakowiczowi i Ojcu Anufremu Olchowikowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel opiekuje się Wami, obdarza dobrym zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszej parafii, za to, że wychowujecie nasze dzieci i młodzież w wierze. Niech Matka Boża otula Was swoją miłością i zawsze towarzyszy na drodze życia.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem, radością i miłością, Najświętsza Maryja Panna otula swą macierzyńską opieką, a Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Wielkich Ejsmontów
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu i Ojcowi Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, obdarzy Was swoimi darami, zdrowiem, radością i pogodą ducha, a nasza wdzięczna modlitwa towarzyszy Wam na każdy dzień.
Parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena ze Staniewicz
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Jerzy Żegaryn! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przyjmij nasze serdeczne życzenia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty Patron i Anioł Stróż zawsze bronią przed niebezpieczeństwami. Niech Pan błogosławi Twą nieustanną posługę, Jezus będzie Przyjacielem, a Jego Matka przytula Cię do swojego Serca.
Komitet Kościelny i parafi anie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
❧✿☙
Czcigodny Księże Antoni Kozłowski! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Ci mocnego zdrowia i długich lat życia. Dziękujemy za to, że odwiedzasz chorych, przekazujesz wiarę naszym dzieciom i wnukom, znajdujesz się obok w chwilach radosnych i smutnych. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że posłał do nas Ciebie!
Wierni ze wsi Malinowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Urodzin, a także świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy wszelkich łask Bożych. Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus obdarza Cię swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza zawsze się opiekuje i otacza miłością. Szczęść Boże!
Mama i krewni
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Annie i Agnieszce, Wdowom Konsekrowanym Sabinie i Zofi i z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Jezus malusieńki przytuli Was do swojego Serca i błogosławi, Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana, Matka Najświętsza otacza opieką, a Duch Święty opromienia swoim światłem. Życzymy, aby w sercu zawsze płonął ogień miłości i radości. Szczerze dziękujemy za miłość i cierpliwość do nas. Bóg zapłać za ofiarną pracę w naszej parafii, głoszenie Słowa Bożego i dobre serce!
Komitet Kościelny z parafii Narodzenia NMP w Trabach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy życzenia mocnej wiary, radości, pogody ducha, zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej. Życzymy także błogosławieństwa Dzieciątka Jezus i opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za wspaniałe kazania, które uczą miłować Boga, oraz otwarte serce. Niech nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem w trudnych chwilach życia.
Parafianie z kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi i Pawłowi Urbanowi oraz wszystkim Księżom, którzy pracowali w naszej parafii, z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, obdarza Was mocnym zdrowiem, radością, pogodą ducha, dobrocią i życzliwością ludzkich serc. Pamiętajcie, że nasza wdzięczna modlitwa codziennie Wam towarzyszy. Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi i Eugeniuszowi Cichonowi oraz Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, optymizmu, cierpliwości, szczerych i wiernych przyjaciół. Niech Bóg hojnie wynagrodzi Wam za niełatwą i błogosławioną pracę. Niech Święta Noc napełni serce pokojem i radością, a Boża moc towarzyszy przez wszystkie dni nowego roku.
Parafianie z kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia,szczęścia, niegasnącego zapału i owocnej pracy na niwie Pańskiej, wielu łask od Dzieciątka Jezus, opieki Matki Najświętszej, dobrego humoru, radości i niezliczonej ilości miłych chwil w tych dniach. Wesołych Świąt!
Wierni z kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿☙
Szanowny Ojcze Witalij Sierko! Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, zdrowia, opieki Matki Niepokalanej, św. Maksymiliana i św. Faustyna Migezo, obfi tych łask od Wszechmocnego, pokoju w sercu, uśmiechu na twarzy. Dziękujemy za głoszone nauki, które poruszają nasze serca, za codzienny przykład ofi arnego służenia Bogu i ludziom, modlitwy, dobre słowa i rady.
Z darem modlitwy Rycerze Niepokalanej, Szczuczyn
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Leonowi Ładyszowi i Organiście Leonowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, stałej opieki Matki Bożej i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień życia. Niech Wasze drogi życiowe będą szczęśliwe i błogosławione. Panu Organiście dziękujemy za to, że uczył nas i nasze dzieci modlitwy poprzez śpiew.
Kółko Różańcowe z Bolciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z głębi serca życzymy, aby nowonarodzony Jezus obdarzał swoimi łaskami i dodawał sił w posłudze kapłańskiej. Niech płomień miłości Bożej w Twym sercu się wzmacnia, a Gwiazda Betlejemska nigdy nie gaśnie nad drogą życia. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, radości, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej. Dziękujemy za ofiarność w posłudze oraz troskę o nasz kościół.
Parafianie z Nowojelni
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i optymizmu. Niech Maryja Panna otula Cię swoją troską, a Dzieciątko Jezus oświeca drogę życia. Z całego serca dziękujemy za długie lata posługi w naszej parafi i.
Z modlitwą rodzina Ambrożuk
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszce z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy codziennej radości, szczęścia, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem i wspiera w posłudze duszpasterskiej. Niech Wszechmocny, któremu zaufałeś, pomaga pokonywać wszelkie trudności. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i przykład szczerej wiary.
Parafia Lack, wieś Jewłasze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogę, Dzieciątko Jezus obdarza pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekuje się w każdej chwili życia, a Duch Święty opromienia światłem i obfi cie udziela swych darów. Życzymy szczęścia, zdrowia, długich lat życia, spokojnych i pogodnych dni posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok.
Komitet Kościelny z parafii Imienia NMP w Repli
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Andrzejowi Zajko, Antoniemu Adamowiczowi, Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z całego serca i z ogromną radością składamy życzenia bożonarodzeniowe. Niech Jezus malusieńki prowadzi przez drogę życia, pomaga nie stracić dobrego kierunku, zawsze będzie wsparciem. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej długą i białą wstążką ciągnie się przez całe Wasze życie, oświecając radosne wydarzenia.
Komitet Kościelny oraz parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowyы
❧✿☙
Szanownym Siostrom Julicie Pietrowej i Marii Sokołowskiej z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości oraz obfitych łask Bożych. Niech Wasze życie będzie zgodne z wolą i pragnieniem Najświętszego Serca Jezusowego, a Matka Najświętsza ma Was w swojej opiece i chroni od złego.
Franciszkański Zakon Świeckich oraz Kółka Żywego Różańca z parafii Sopoćkini
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczerze życzymy wielu łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy zdrowiem, a dalsze życie płynie w szczęściu i spokoju.
Stanisława Sidorowicz i Lucyja Łabecka, parafi a Wołpa
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Walentemu Chwiedukowi, Janowi Rejszelowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy szczere życzenia połączone z modlitwą: zdrowia, sił, wytrwałości i radości z wykonywanej posługi. Niech dobry Bóg oświeca swoimi łaskami drogę życia, a Matka Najświętsza zawsze się Wami opiekuje.
Parafianie z Mociewicz
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Jerzemu Sadowskiemu, Dymitrowi Lewczykowi, Janowi Kuziukowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Ejsmontowi, Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzeniai Nowego 2018 Roku życzymy mocnego zdrowia i obfitych łask Bożych. Niech Duch Święty umacnia Was w posłudze duszpasterskiej, a Matka Boża zawsze się opiekuje i otula płaszczem matczynej dobroci.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy i apostolat „Margaretka” z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Jerzemu Grycko i Igorowi Anisimowowi z okazji świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości z owoców swej pracy, życzliwych ludzi na drodze życiowej, obfitych łask Bożych i stałej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwszomajskim i kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Brazińskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, obfi tych łask Bożych na drodze kapłańskiej. Niech nowonarodzony Jezus towarzyszy Ci w życiu, Duch Święty obdarza mądrością, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swojej opieki.
Wspólnota „Matki w modlitwie”, Smorgonie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy codziennej radości, szczęścia, mocnego zdrowia na długie lata życia oraz dobroci i życzliwości od ludzi. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię pokojem i miłością, Najświętsza Maryja Panna przytula do swego serca, a Bóg, któremu zaufałeś, pomaga pokonywać wszelkie trudności. Dziękujemy za ofi arną pracę w naszej parafii.
Z modlitwą wierni z parafii Krupowo
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Imienin, Urodzin, świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy pogody ducha i dużo radości. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Ci Przyjacielem, a Maryja przytula do swojego serca. Szczęść Boże!
Wierni z parafii Hołynka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Bołtrukiewiczowi z okazji Imienin, świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Najświętszej, miłosierdzia, optymizmu, cierpliwości i pogody ducha. Niech Twoje serce zawsze będzie otwarte na ludzi.
Wierni z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku
ciąg dalszy życzeń w następnym numerze

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

violet
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  275

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.