GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

15 pazdziernika 2017 roku

Z głębi serca

 
18 pazdziernika Św. Łukasza Ewangelisty

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy moc serdecznych życzeń: radości, zdrowia, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. W sposób szczególny pragniemy podziękować za posługę i troskę o Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”. Niech każdy dzień ofiarnej pracy będzie oświecany światłem Ducha Świętego, Bóg miłosierny zawsze Cię strzeże, a Najświętsza Panna poprzez nasze modlitwy wynagradza i obdarza Cię swoim wstawien- nictwem i miłością.
Z modlitwą apostolat „Margaretka”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, dużo radości w posłudze duszpasterskiej, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech ludzie, których spotykasz na drodze kapłańskiej, darzą Cię przyjaźnią i życzliwością, a Matka Boża ukrywa płaszczem swojej miłości i nieustannie się Tobą opiekuje. 100 lat! Bóg zapłać!
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Kamionki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: natchnienia Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej, opieki Matki Bożej. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie mocnym wsparciem na drodze życiowej.
Komitet Kościelny oraz parafianie z kościoła Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji 61. rocznicy święceń kapłańskich składamy szczere życzenia: dużo sił, niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom, obfitych łask od Wszechmogącego, opieki Matki Najświętszej i mocnego zdrowia na długie lata życia.
Komitet Kościelny oraz parafianie z kościoła Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Urodzin życzymy obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, spełnienia wszystkich marzeń. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, święty Patron pomaga realizować plany i zamiary, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszymi drogami wśród dobrych ludzi. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci za życzliwość, szczerą modlitwę, troskę o świątynię, nas i nasz rozwój duchowy. Dziękujemy za mocną miłość do Boga, którą się dzielisz podczas Mszy św. Życzymy pomyślności we wszystkich sprawach na rzecz ludzi i dla chwały Pana Boga.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Rędzinowszczyzny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Bóg wszechmogący obdarzy Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, doda pewności i sił, napełni pokojem. Matka Najświętsza niech otuli Cię płaszczem swojej miłości i opieki, a Anioł Stróż nieustannie czuwa nad Tobą. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Międzyrzecza
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: zdrowia, optymizmu, satysfakcji z posługi kapłańskiej w nowym miejscu pracy. Niski ukłon za duszpasterską służbę w naszej parafii. Dla nas Ksiądz był nie tylko proboszczem, lecz także kierownikiem duchowym. Szczęść Boże na długie lata!
Z modlitwą byli parafianie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Pacynie z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: opieki Matki Bożej, nadziei, obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twojego życia, wzmacnia rozum i serce, by Słowo wychodzące z Twoich ust stało się ogniem światła i mocą dla naszej wiary. Niech Ciało i Krew Zbawcy tak mocno złączą Cię z Bogiem, byś nigdy nie oddalił się od Niego, a nasza gorąca i serdeczna modlitwa niech będzie dla Ciebie wsparciem w realizacji wszystkich planów i zamiarów na niwie Pana i w Twoim życiu. Szczęść Boże!
Koła Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Klerykowi Władysławowi Małyszce z okazji obłóczyn składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg w Twoim życiu zawsze będzie na pierwszym miejscu, Duch Święty nieustannie Ci ukazuje tę dobrą drogę, Chrystus zawsze będzie Ci najbliższym Przyjacielem. Życzymy Ci wytrwałości i pogody ducha do bycia prawdziwym narzędziem w ręku Boga.
Z darem modlitwy młodzież parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg zawsze Ci pomaga i obdarza wszelkimi łaskami. Życzymy nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, a także mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, codziennej radości, szczerych i życzliwych ludzi obok. Dziękujemy za czułość, dobre serce, miły uśmiech i troskę, którą nas otaczasz.
Parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Aleksandrowi Machnaczowi z okazji Imienin życzymy potrzebnych darów Ducha Świętego, wszelkich łask Wszechmocnego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, dobrego zdrowia, wytrwałości, radości i życzliwych ludzi obok. Życzymy również błogosławieństwa od Chrystusa Pana, który daje moc. Niech Twoja szczera modlitwa i pouczające kazania nadal przenikają ludzkie serca.
Wierni z parafii MB Wniebowziętej, Lida-Industrialny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, wszelkich łask Bożych na każdy dzień, radości, nieustannych sił do służenia Panu, a także obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki świętego Patrona. Szczęść Boże!
Grupa modlitewna MB Miłosierdzia, Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji mianowania na Kanonika z całego serca życzę dużo łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannego zapału w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitego plonu w pracy duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha i szczerej radości w sercu. Szczęść Boże!
Z modlitwą Andrzej
❧✿☙

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.