GRODNO
Sobota,
30 wrzesnia
2023 roku
 

2 lipca 2017 roku

Z głębi serca

 
TROKIELSKA MATKA BOŻA

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. W tym wspaniałym dniu życzymy mocnego zdrowia, radości na całe życie. Niech w posłudze kapłańskiej Maryja oświeca Ci drogę. Jesteś Księdzem od Boga! Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Wierni z parafii Zabłocie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Sołobudzie z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy mocnego zdrowia, niegasnącej radości i pokoju. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Janowi Pieciunowi i Janowi Załodze z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymacie w swych kapłańskich rękach, błogosławi na każdy dzień życia, Matka Boża, która wybrała Was, abyście się opiekowali Jej Synem, otacza miłością i dobrocią, święty Patron pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską i nieustannie wyprasza wszelkie potrzebne łaski. Długich lat życia!
Wierni z parafii Zabłocie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, Bożej pomocy i pocieszenia w trudnych chwilach, cierpliwości, ciepła w sercu, nadziei, światła Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona, czułych ludzi obok. Niech Wszechmogący obdarzy Cię swoim miłosierdziem, będzie źródłem miłości i pokoju w życiu codziennym. Dziękujemy za ofiarną pracę, szczerą modlitwę, mądre i pouczające kazania, przykład pobożności, dobre serce oraz za to, że jesteś z nami i dla nas.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie i Kółko Różańcowe z Nowojelni
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji 18. rocznicy święceń kapłańskich oraz Imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pomyślności, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, obfitych łask Bożych oraz stałej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Księdza dzień będzie napełniony szczęściem i radością, na twarzy gości uśmiech, a duszę napełnia pokój.
Komitet Kościelny, wdzięczni parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Makarowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Pawłowi Romańczukowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, wytrwałości, pogody ducha, Bożego błogosławieństwa i opieki świętego Patrona. Niech Matka Boża nieustannie otula Cię płaszczem swojej matczynej miłości, a Duch Święty hojnie obdarza swoimi darami. Szczęść Boże!
Rycerstwo Niepokalanej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, orędownictwa świętego Pawła Apostoła, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej dobroci. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, cierpliwość do nas, troskę, mądre i pouczające kazania, skromność i czułe serce.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z kościoła w Wornianach i kaplicy w Woronie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji Imienin i 50. rocznicy Urodzin życzymy dużo sił, mocy, zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, czułych ludzi obok i uśmiechów na co dzień. Dziękujemy za dobre serce i wspaniały przykład wiary. Bóg zapłać!
Wdzięczni parafianie, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krupowa i Wołdaciszek
❧✿☙
Czcigodnym Siostrom Julicie Pietrowej i Paule Radziwiłko z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, serdecznych i szczerych ludzi obok oraz błogosławionego plonu w posłudze.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Różańcowe z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona, zdrowia oraz mocnej wiary. Niech pogoda ducha, radość i dobroć zawsze wypełniają Twoje serce.
Parafianie ze wsi Andrzejowce oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żodziszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych, obfitości darów Ducha Świętego, ludzkiej dobroci, pomyślności oraz dużo, dużo radości. Niech Bóg miłosierny błogosławi każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Indury
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Morcińcowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej oraz ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan Bóg nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Jezior
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Słonimcowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału wiary i nadziei, pogody ducha i optymizmu na każdy dzień. Niech posługa kapłańska przynosi Ci zadowolenie. Dziękujemy za wspaniałe głoszenie Słowa Bożego i radosny uśmiech na twarzy.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hoży
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łazowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego, łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Strubnicy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości, a także wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny i świętego Patrona. Dziękujemy za otwarte serce, ofiarną posługę, mądre kazania i rady, troskę o kościół i ludzi. Nisko się kłaniamy, dziękując za pracę w naszej parafii!
Wierni z kościoła pw. świętych Piotra i Pawła Apostołów w Graużyszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi w dniu Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, wytrwałości, radości, opieki świętego Patrona, niegasnącego zapału w pracy, życzliwych ludzi obok. Niech nigdy nie wieje wiatr, co niszczy wnet marzenia, a wszystkie Twoje życzenia w rzeczywistość Bóg przemienia. Niech nie zgaśnie ogień nadziei, Matka Najświętsza łask swoich udziela, a Anioł Stróż zawsze wspiera, szczególnie w trudnych chwilach. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwie. Bóg zapłać za nieustanną pracę na rzecz naszej parafii!
Rada kościelna, parafianie, Koła Żywego Różańca MB Nieustającej Pomocy i MB Królowej Pokoju z Repli
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Bezlapowiczowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, mądrości i cierpliwości, optymizmu, dużo dobroci. Życzymy przez całe życie iść z ufnością i nadzieją za Jezusem. Niech Cię zawsze napełnia bezgraniczna energia, abyś mógł realizować wszystkie marzenia, Matka Boża i Duch Święty niech dodają Ci sił, a święty Patron opiekuje się Tobą każdego dnia.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Skubie z okazji Imienin i Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dużo radości, zdrowia, sił i wytrwałości w trudnych chwilach życia. Niech Jezus umacnia w powołaniu i strzeże, abyś zawsze czuł Jego wsparcie. Życzymy niegasnącego ciepła w duszy od Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech w pewności prowadzą Cię przez drogę życia, napełniając serce męstwem, odwagą i szczerą wiarą.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” oraz młodzież z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Pawłowi Szańczukowi i Pawłowi Urbanowi z okazji Imienin życzymy zdrowia, cierpliwości, wyrozumiałości, spełnienia marzeń, wytrwałości i sił od Ducha Świętego. Niech Anioł Stróż zawsze ma Was w swojej opiece. Niech Jezus codziennie błogosławi Waszą działalność apostolską i będzie źródłem świętości, radości i satysfakcji, a Najświętsza Matka pomaga w każdym momencie życia.
Wierni z kościoła pw. MB Szkaplerznej we wsi Przywałka oraz apostolat „Margaretka”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Gordziejczykowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej oraz świętego Patrona, a także życzliwych ludzi obok. Dziękujemy za dobre i szczere serce, mądre nauki oraz wspaniały przykład wiary. Szczęść Boże!
Wierni z parafii Narodzenia NMP w Kiemieliszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Cybulskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, radości na każdy dzień niełatwej posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, dobrych i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z kościoła pw. świętych Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej. Niech Duch Święty opromienia każdy Twój dzień.
Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi w dniu Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dużo zdrowia, Bożej opieki i pomocy, ludzkiej życzliwości oraz dobrych plonów na niwie, na którą posłał Bóg. Niech Duch Święty obdarza Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza i święty Patron mają w swojej opiece.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego na drodze kapłańskiej, nieustannej pomocy świętego Patrona, miłosierdzia Wszechmogącego, zdrowia i radości na co dzień. Niech Matka Boża otula płaszczem swojej opieki i wstawia się za Tobą przed Panem.
Wierni z Wołkowyska
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Goretti Milkiewicz z okazji Imienin życzymy dużo radości, szczęścia, uśmiechu. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty hojnie obsypuje swoimi darami. Błogosławieństwa Bożego, wytrwałości w pełnieniu codziennych obowiązków oraz obfitych plonów na niwie Pańskiej.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnym Annie Wydrze, Apolonii Hańczyc, Józefie Romańczuk, Stanisławowi Romańczukowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Czcigodnym Aleksandrowi, Władysławowi i Janowi Osowik z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, zawsze dobrych i życzliwych ludzi obok, a także realizacji wszystkich zamiarów.
Helena Krzywicka z rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń, połączonych z modlitwą: opieki Matki Bożej i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia dla realizacji planów Bożych, a także życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony radością Bożą i pokojem.
Wierni z parafii Hoża
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia, niech Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, napełni Twe serce pokojem, radością i nadzieją, pomaga w pokonywaniu trudności i pozostaje źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Życzymy Ci dużo zdrowia, pogodnych dni i dobrych ludzi na dro- dze duszpasterskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lipniszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Wnorowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona, dobroci ludzkiej oraz sił i radości na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej. Niech ogień miłości i dobroci, który płonie w Twoim sercu, nigdy nie gaśnie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Odelska
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Pan, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi łaskami.
Mama i krewni
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sawickiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, nieustannej opieki Matki Bożej. Niech Anioł Stróż wyprasza u Pana wszelkie potrzebne łaski. Dziękujemy za piękne kazania i przykład pobożności, a matce księdza – za takiego dobrego syna kapłana.
Kółko Żywego Różańca i wierni ze wsi Wincuki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg opromienia światłem każdy dzień życia, obdarza zdrowiem, radością i cierpliwością, a Matka Najświętsza przytula do swego serca. Bóg zapłać za wspólne modlitwy i głoszenie Ewangelii, która zostawia w naszych duszach głęboki ślad.
Koła Żywego Różańca oraz wdzięczni parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg Ojciec Ci błogosławi, Jezus Chrystus pomaga być wiernym kapłanem, Duch Święty prowadzi prostą drogą życia ku świętości, a Matka Najświętsza zawsze opiekuje się Tobą i uczy pokory. Niech każdy dzień mija w radości i zdrowiu. Życzymy również obfitych plonów na niwie, na którą Cię powołał Bóg.
Koła Żywego Różańca i wdzięczni parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Pan obdarza potrzebnymi łaskami, Matka Boża opiekuje się Tobą, a święty Patron zawsze będzie obok w trudnych chwilach życia. Życzymy niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej, uśmiechu na twarzy, wytrwałości i natchnienia w służbie Bogu i ludziom.
Wierni z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żyrmunach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji Imienin i Urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia i radości, dobrych i życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą. Niech Anioł Stróż czuwa nad Tobą, Jezus, którego codziennie trzymasz w swoich rękach, błogosławi każdy dzień, a Maryja otula płaszczem swojej macierzyńskiej opieki. Dziękujemy za szczere modlitwy, pracę duszpasterską, troskę o nas i naszą świątynię.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Ostryny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona oraz wszelkich darów Ducha Świętego. Niech zdrowie będzie mocne, szczęście bezgraniczne, w duszy panują pokój i radość, a obok kroczą życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Rada kościelna z parafii Hołynka

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  93

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.