GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

Kim jest Antychryst?

Pytania i odpowiedzi

W języku greckim wyraz „antychryst” to rzeczownik „christos” z przedrostkiem „anti-”. „Christos” dosłownie oznacza „Namaszczony” i jest odpowiednikiem hebrajskiego pojęcia „Mesjasz”. Właśnie takie znaczenie ma przydomek „Chrystus” używany w stosunku do Jezusa. Nie jest to jego nazwisko, jak błędnie myśli wiele osób, tylko określenie funkcji, zadania Zbawcy. Przedrostek „anti-” ma dwa znaczenia: „zamiast” i „przeciwko”. Dlatego też z etymologicznego punktu widzenia mianem Antychrysta można określić tego, kto „zajmuje miejsce Chrystusa”, „stawia siebie na Jego miejsce” lub „przeciwnika Chrystusa”. Większość bibliologów oddaje przewagę drugiemu tłumaczeniu. Warto jednak zauważyć, że oba znaczenia nie przeczą sobie nawzajem, a raczej wzajemnie się uzupełniają.
Wyraz „antychryst” spotyka się w Nowym Testamencie zaledwie 5 razy, wyłącznie w Pierwszym i Drugim Liście
św. Jana Apostoła. Jeśli uważnie zestawimy ze sobą te fragmenty tekstu, zauważymy, że to słowo jest używane zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Antychrystem i Antychrystami w Piśmie Świętym są nazywani oszuści i kusiciele, którzy wprowadzają człowieka w błąd i odwodzą od prawdy, ponieważ odmawiają wcielenia się Chrystusa: twierdzą, że Jezus nie jest Mesjaszem. Nie wchodzili do wspólnoty od zewnątrz, wyszli z samego Kościoła. Mimo że później się od niego odseparowali, niebezpieczeństwo ich czynów nie znikło.
Niektórzy współcześni komentatorzy i kaznodzieje, szczególnie w apokaliptycznie orientowanych gałęziach chrześcijaństwa, utożsamiają Antychrysta z jakąś szczególnie negatywną według nich postacią. Jednak każda z tych identyfikacji nie jest dosyć przekonująca, jak też nieprzekonujące są próby zapowiedzi daty końca świata i jednoznacznego wskazania znaków, jakby już dziś ten koniec był bliski. Dlatego jednoznaczna i całkowita identyfikacja Antychrysta z pewną postacią historyczną jest niemożliwa.
W Biblii idea Antychrysta nie ma szczególnego znaczenia. To raczej obraz marginalny, pozbawiony wyraźnych charakterystyk i konkretnych szczegółów. Wśród bibliologów istnieje nawet opinia, że Antychryst to nie tyle konkretna osoba, ile zasada aktywnego sprzeciwu Bogu, którą można dostrzec w wielu osobach różnych pokoleń. Odgrywają one rolę przeciwników Boga i wspólnoty Kościoła. Mimo różnych tłumaczeń wszyscy bibliolodzy zgadzają się z tym, że podstawowa myśl Pisma Świętego związana z ideą Antychrysta to pewność końcowego jednoznacznego zwycięstwa Boga nad nim, bez względu na moc i głębię zła oraz na realność zagrożenia, które Antychryst sobą przedstawia.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.