GRODNO
Wtorek,
31 stycznia
2023 roku
 

25 września 2016 roku

Z głębi serca

 archaniol

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech w sercu zawsze mieszka miłość, gdyż bez niej każdy odruch traci sens. Niech miłosierdzie Boże otacza Ekscelencję, a radość i spokój będą wiernymi towarzyszami w życiu. Niech zdrowie będzie mocne, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi w dniu Urodzin z całego serca składamy najpiękniejsze życzenia. Mocnego zdrowia, spokojnych dni i spełnienia marzeń. Niech Jezus Chrystus oświeca swą łaską drogę życia Ekscelencji, Maryja Panna z miłością czuwa, a Duch Święty dodaje mocy i optymizmu.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Łozowickiemu z okazji jubileuszu składamy serdeczne życzenia. Niech Chrystus umacnia Cię swoimi łaskami, obdarza dobrym zdrowiem i długim życiem, a Matka Boża nieustannie prowadzi pięknymi drogami kapłańskiego życia. Szczęść Boże!
Wierni ze w. Gołowieńczyce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji jubileuszu życzymy dobrego zdrowia, zadowolenia, sił do dalszej aktywnej posługi kapłańskiej. Niech Matka Boża, która patronuje naszej parafii, a którą Ksiądz Prałat tak bardzo ukochał, będzie zawsze wsparciem i umocnieniem, szczególnie w trudnych chwilach.
Kółka Różańcowe z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji pięknego jubileuszu kapłaństwa życzymy prawdziwie duchowego przeżycia tych uroczystych dni. Niech dobry Bóg obdarzy Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Wpatrzony w Miłość Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego trwaj przy Najwyższym Kapłanie pomimo trudności i bądź uległy Duchowi Świętemu, który doprowadził Cię aż dotąd i pragnie ukształtować na wzór Boskiego serca.
Wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
◊◊◊
Czcigodny Księże Prałacie Józefie Trubowiczu! Życzymy, niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, Jezus daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niech Najświętsza Maryja Panna, patronka naszej parafii, wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie jak Najwyższy Kapłan swym wielkim sercem owocnie mogłeś podnosić, rozplątywać to, co powikłane, i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej, przyniesie radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.
Młode rodziny z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Kononowiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha i optymizmu. Niech Twa droga życiowa będzie długa, jasna i radosna. Niech spotykają się na niej dobrzy ludzie, którzy zawsze będą mogli Cię wesprzeć. Niech Twa szczera modlitwa i mądre pouczające kazania przenikają głęboko w dusze i radują serca ludzkie. Anioł Stróż niech zawsze pomaga w życiu. Bardzo Cię kochamy i pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach.
Z szacunkiem rodzice, siostra i krewni
◊◊◊
Szanownej Pani Jadwidze Jermak z okazji 70-lecia składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i nadziei na każdy dzień oraz nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych. Niech obok Ciebie zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a uśmiech nie znika z Twej twarzy.
Bronisława Patejko, Irena Karpowicz, Sergiusz i Kasia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Bogusławowi Wojtowiczowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, życzliwych i szczerych ludzi obok, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny oraz dużo łask od Zbawiciela świata.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Holszan
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin życzymy mocy Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej w każdym dniu życia, a także zdrowia, siły, radości, nadziei, mocnej wiary i życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Steckiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata życia, radości, pomyślności, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, wszelkich łask Bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bierdówki, Pierwszomajska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin życzymy dużo sił w realizacji Bożych planów, wytrwałości w pokonywaniu napotkanych trudności. Niech obok nigdy nie zabraknie gorących i szczerych serc ludzkich, które przybliżają Chrystusa bliźnim i szanują godność człowieka. Niech Pan Bóg Ci błogosławi, a Duch Święty przeniknie do głębi serca i przyniesie radość, pocieczenie i dni wypełnione Jego darami.
Parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, owocnego służenia na Bożej niwie. Niechaj Najświętsza Maryja Panna i święty Patron prowadzą Cię szczęśliwą drogą, a Duch Święty obdarza wszelkimi darami. Szczerze dziękujemy Ci za otwarte serce i szczodrą duszę, a także za to, że odnajdujesz dla nas czas i otaczasz swoją uwagą i opieką.
Wierni z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji jubileuszu składamy moc serdecznych życzeń wszelkich łask Bożych. Niech Patron święty zawsze Tobą się opiekuje, prowadząc przez życie, i mocno trzyma za rękę. Niech wiara codziennie wzrasta, nadzieja nigdy nie opuszcza serce, a miłość kwitnie w duszy pięknym kwiatem, obdarowując wszystkich ciepłem i dobrocią. Życzymy także zdrowia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, nieustannej radości i życzliwych ludzi obok.
Byli parafianie z Zelwy rodziny Trubiejów i Romańczuków, Grodno
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej Miłosierdzia i świętego Patrona. Niech Twoje serce zawsze będzie pełne Bożej radości, miłości i światła Ducha Świętego. Życzymy pogody ducha, optymizmu, niegasnącego zapału wiary, nadziei i miłości. Niech Bóg miłosierny obdarza Ciebie swoim błogosławieństwem, a moc i siła płynie z Krzyża Chrystusa. Niech Boże Słowo, które Ty głosisz, czyni cuda w ludzkich sercach, a Duch Święty hojnie obdarza Cię swoimi darami. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszej parafii.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy czerstwego zdrowia, opieki Matki Niepokalanej – Patronki naszej świątyni, błogosławieństwa Bożego na niełatwej drodze kapłańskiej. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Bożego miłosierdzia.
Z wdzięcznością i darem modlitwy wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  335

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.