GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Triduum Paschalne

Tradycje chrześciańskie

Wielki Czwartek
    W tym dniu jest sprawowana Msza Krzyżma Świętego, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji.
    W bazylice katedralnej w Grodnie Msza św. Krzyżma Świętego odbędzie się o godz. 10.00. Podczas tej Mszy św. ks. biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz konsekruje święte krzyżmo. Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, sta­re zaś się spala.
    Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej.
    Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew.

    Wielki Piątek
    Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętych z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata.
    W godzinach wieczornych w rzym­skim Koloseum pod prze­wodnictwem Papieża odbywa się Droga Krzyżowa. Centrum tego dnia jest Litur­gia Męki Pańskiej.
    Adoracja Krzyża jest uro­czys­tym odsłonięciem krzyża (zakry­tego najczęściej od V Niedzieli Wielkiego Postu).
    W tym dniu rozpoczyna się również nowenna do Miłosierdzia Bożego, która w naszej diecezji będzie trwać 9 dni.
    Zgodnie z wielowiekową tradycją, na zakończenie liturgii przenosi się puszki z komunikantami do Grobu Pańskiego, gdzie następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tym dniu można poprowadzić rozważanie Drogi Krzyżowej o cierpieniu i smierci odkupieńczej Chrystusa.

    Wielka Sobota
    W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
    Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania.
    W tym dniu wierni przynoszą do Kościoła potrawy wielkanocne, aby je poświęcić.
   
    Niedziela Wielkanocna
    Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym.
   
    Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy z soboty na niedzielę.
    Liturgia Światła. Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni. Wierni zapalają świece od płomienia paschału.
    Liturgia Słowa. W tym dniu przewidziane jest dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistoła oraz Ewangelia, przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie kapłan śpiewa hymn „Chwała na wysokości”. Podczas śpiewania biją wszystkie dzwony. Po uroczystym hymnie celebrans odmawia kolektę. Następnie lektor odczytuje epistołę, a później śpiewane jest uroczyste Alleluja i psalm responsoryjny. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię.
    Liturgia Chrzcielna. Po homilii następuje liturgia Chrzcielna, podczas której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych. Następnie celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. Jeśli jest taki zwyczaj, udziela się chrztu katechumenom i bierzmowania młodzieży.
    Liturgia Eucharystyczna. Jej przebieg jest podobny do liturgii Eucharystycznych innych niedziel. Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.
    W Wigilię Paschalną wiernym należy przynieść do kościoła świece.
    W naszej diecezji procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a w niedzielę przed pierwszą Mszą św., tzw. rezurekcją. Rozpoczyna się ona przy Grobie Pańskim, gdzie kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Po powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn „Chwała na wysokości”. Po udzieleniu wiernym Komunii św. śpiewa się uroczysty hymn „Te Deum” (”Ciebie, Boga, wysławiamy”).
    Od tej niedzieli krzyż przy ołtarzu jest ozdobiony czerwoną stułą.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.