GRODNO
Środa,
17 kwietnia
2024 roku
 

7 grudnia 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Pawłowi Sołobudzie z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, pomyślności, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, obfitych łask Bożych oraz stałej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Księdza dzień będzie napełniony szczęściem i radością, na twarzy gości uśmiech, a duszę ogarnia spokój.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji dnia św. Patrona przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy prawdziwej radości i pokoju oraz dziękujemy za szczerą modlitwę.
Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów i Kółko Żywego Różańca Imienia Maryi z Wielkich Jodkiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiesławowi Dąbrowskiemu z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, serdecznych i szczerych ludzi obok oraz błogoslawionego plonu w pracy duszpasterskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dworca
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Sołobudzie z okazji Urodzin przesyłamy moc najpiękniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża niech otacza swoją miłością i opeką, a Duch Święty pomaga godnie wykonywać posługę duszpasterską i nieustannie obdarza swoimi darami. Niech każdy dzień Twojego życia będzie napełniony błogosławieństwem Bożym, mocą Ducha Świętego i potężnym wsparciem św. Pawła Apostoła, Twojego niestrudzonego patrona. Niech zdrowie Ci sprzyja, radość i nadzieja napełniają serce, a z twarzy nie znika uśmiech. Szczęść Boże!
Z szacunkiem parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi w dniu Imienin życzymy dużo łask Bożych, obfitości darów Ducha Świętego, dobroci ludzkiej, pomyślności oraz dużo, dużo radości. Niech Bóg miłosierny błogosławi każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wielkich Ejsmontów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału wiary i nadziei, pogody ducha i optymizmu na każdy dzień. Niech Twoja posługa kapłańska przynosi Tobie radość. Dziękujemy za cudowne głoszenie słowa Bożego i radosny uśmiech na twarzy.
Parafianie ze wsi Stare Sioło
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu. Dziękujemy za naukę, mądre słowo, otwarte serce oraz troskę o świątynię i parafian.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni parafianie i Kółko Różańcowe p.w. św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Waldemarowi Słocie z okazji Imienin życzymy dużo radości, szczęścia, uśmiechu. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty hojnie obdarowuje swoimi darami. Błogosławieństwa Bożego, siły w pełnieniu codziennych obowiązków oraz obfitych plonów na niwie, na którą posłał Cię Pan.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wielkiej Brzostowicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi, kapelanowi Stowarzyszenia Sybiraków przy ZPB, z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Życzymy, aby na Twej twarzy zawsze gościł uśmiech. Niech Twe życie będzie napełnione światłem i wiarą. Z całego serca dziękujemy za troskę o nas oraz za całkowite oddanie się służbie Bogu i ludziom.
Sybiracy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha, zawsze dobrych i życzliwych ludzi obok, a także osiągnięcia wszystkich celów. Niech Ostrobramska Matka Boża chroni Cię w każdą chwilę Twego życia, a Pan Jezus przytuli do swojego Serca, chroni od nieszczęść i chorób, błogosławi i dodaje sił dla owocnej pracy duszpasterskiej.
Młodzież z par. Augustówek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego oraz ludzkiej życzliwości. Niechaj Duch Święty oświetla Twoją drogę przez wszystkie lata pracy duszpasterskiej, a Matka Boża dodaje sił, cierpliwości i wytrwałości na wybranej drodze życia. Niech każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.
Rodzice oraz krewni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, siły, pogody ducha, Bożego błogosławieństwa i opieki św. Patrona. Niech Matka Boża nieustannie otula Cię płaszczem swojej macierzyńskiej miłości, a Duch Święty hojnie obdarza swoimi darami. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wierejek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin z całego serca przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech Chrystus Pan, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami.
Z modlitwą parafianie z Dereczyna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wiele łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i św. Mikołaja, zdrowia oraz mocnej wiary. Niech pogoda ducha, radość i dobroć zawsze żyją w Twoim sercu, a nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem duchowym.
Duszpasterstwo służby zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwym i błogosławionym, a Pan Bóg nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Bezlapowiczowi z okazji 1. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń radości, mocnego zdrowia, życzliwości od ludzi, niegasnącego zapału wiary, sił i nieustanności w posłudze duszpasterskiej. Niech wszystkie problemy, które spotykasz na swojej drodze, nigdy nie zniechęcają, ale naodwrót wzmacniają i prowadzą do świętości. Niech Matka Boża i św. Paweł Apostoł nieustannie czuwają nad Tobą i wspierają w niełatwej pracy duszpasterskiej.
Z ogromną miłością rodzice, brat z rodziną, babcie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń, połączonych z modlitwą: opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia dla spełnienia planów Bożych, a także życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony radością Bożą i pokojem.
Mama, siostra, brat i siostrzenice. Do życzeń dołączają się chrzestny Jan, Helena
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia, niech Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, napełni Twe serce pokojem, radością i nadzieją, pomoże w pokonaniu trudności i zostanie źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Życzymy Ci dużo zdrowia, pogodnych dni i dobrych ludzi na drodze pasterskiej. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami!
Rada Parafialna z Wielkich Ejsmontów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i św. Patrona, dobroci ludzkiej oraz sił i radości na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej. Niech ogień miłości i dobroci, który płonie w Twoim sercu, nigdy nie gaśnie.
Z szacunkiem i modlitwą członkowie grupy modlitewnej z Augustówka
◊◊◊
Kochanej Siostrze Antonii Szejgierewicz z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech poprzez nasze i Twoje modlitwy dobry Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą, niegasnącym zapałem w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka Boża Kongregacka opiekuje się Tobą i błogosławi na długie lata życia, otula Cię swym płaszczem i miłością swojego Niepokalanego Serca. Niech Duch Święty oświetla drogę, którą kroczymy razem z Tobą. Dziękujemy za Twe modlitwy, życzliwość, uśmiech i dobre serce. Dziękujemy też mamie za takie wspaniałe dziecko i życzymy jej szczęścia, zdrowia i wszelkich łask Bożych.
Parafianie ze Swisłoczy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  259

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.