GRODNO
Wtorek,
05 grudnia
2023 roku
 

31 sierpnia 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej i szczodrych darów Ducha Świętego, dużo sił i wytrwałości w pracy, natchnienia, cierpliwości, życzliwych ludzi obok, obfitych plonów na niwie Pana oraz mocnego zdrowia, by Ksiądz jak najdłużej mógł cieszyć nas swoją obecnością i posługą.
Z szacunkiem „Legion Maryi” z kośc. Miłosierdzia Bożego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Ludwikowi Staniszewskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a trud na niwie Pana przynosi bogate owoce. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Gniezna
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Urodzin z całego serca przesyłany najpiękniejsze życzenia. Niechaj zdrowie będzie mocnym, życie długim, siły nieskończonymi, a radość codzienną. Niech obok będą życzliwi ludzie, a zapał do głoszenia Dobrej Nowiny nigdy nie słabnie. Wdzięczni wierni z Międzyrzecza
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Urodzin moc najserdeczniejszych życzeń dobrego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, radości i nadziei na każdy dzień, a także nieustannej opieki św. Patrona i św. Judy Tadeusza, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych. Niech obok zawsze będą życzliwi ludzie, a uśmiech nigdy nie znika z Twojej twarzy. Zdzisław ze Smorgoń
◊◊◊
Szanownej Siostrze Annie Szuporowej z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i obfitych darów Ducha Świętego. Niech obok zawsze będzie Twój Anioł Stróż, a Matka Najświętsza otacza swym matczynym płaszczem. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, mocnej niezachwianej wiary i nadziei. Niech zawsze omija Cię smutek i życie płynie w radości. Szczerze dziękujemy Ci za Twą dobroć i czułe serce. Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Girowicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wielu łask Bożych. Niech wszystko zaplanowane się spełnia, radość i pokój zawsze goszczą w sercu, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Życzymy też mocnego zdrowia na długie lata życia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej i niegasnącego zapału do głoszenia Ewangelii Bożej. Szczęść Boże! Wdzięczni parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mieć dobre zdrowie i zawsze być otoczonym promieniami Miłosierdzia Bożego. Niech radość i pokój zawsze Księdzu towarzyszą, a cierpliwości i wytrwałości starczy na długie lata oddanej pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za głoszenie słowa Bożego, dobre serce, życzliwość i wychowanie młodzieży w duchu wiary, nadziei i miłości. Niech Matka Najświętsza opiekuje się Księdzem, a Jezus Chrystus błogosławi każdy dzień. Szczęść Boże! Z szacunkiem młodzież par. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego każdego dnia trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża niech otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty prowadzi przez całe życie i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a Twe serce niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością. Niech na Twej drodze życiowej zawsze się spotykają tylko życzliwi ludzie. Szczerze Ci dziękujemy za posługę kapłańską, czułe serce i pomnożenie naszych sił, żebyśmy mogli trwać w wierze. Szczęść Boże! Z szacunkiem i modlitwą grupa modlitewna z par. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Dulowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, codziennej radości, 100 lat życia, pogody ducha, nieustannej opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych i sił dla pełnienia codziennych obowiązków duszpasterskich. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu za Księdza, za tę pewność, pokój i nadzieję, którą nam dajesz w swych cudownych kazaniach. Dziękujemy za ofiarną pracę w budowie naszego kościoła, za dobre serce, życzliwość i wychowanie naszych dzieci i wnuków w duchu wiary i miłości. Szczęść Boże! Z szacunkiem i wdzięcznością wierni z kośc. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Urodzin życzymy długich i obfitych lat życia oraz pogody ducha. Niech Twoimi Przyjaciółmi przez całe życie będą Jezus i nasza Niebieska Matka, Maryja Wspomożycielka Wiernych! Jak mówił św. Jan Bosko, „nogami kroczcie po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie”. Dziękujemy za uśmiech, wsparcie i dobry stosunek do nas! Modlimy się za Ciebie za pośrednictwem tego wielkiego świętego! 100 lat! Z miłością parafianie i młodzież z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Cybulskiemu z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, mocnej wiary, nadziei oraz życzliwości i szacunku od ludzi. Niech Pan Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, pomaga w realizacji powołania, w głoszeniu słowa Bożego oraz w szerzeniu królestwa Bożego na ziemi. Z szacunkiem i modlitwą kółko różańcowe oraz Apostolat „Margaretka” z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodny Księże Jerzy Jodzik! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, sił, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom, życzliwych i szczerych ludzi obok, powodzenia we wszystkich sprawach. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, obdarza swoimi łaskami i spokojem, a Matka Boża oświetla Twą drogę promieniami swojego Miłosierdzia. Z szacunkiem i modlitwą kółko różańcowe z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Murawie z okazji Urodzin z całego serca życzymy zawsze być otoczonym promieniami miłosierdzia Bożego, mocą Ducha Świętego i opieką Najświętszej Maryi Panny. Życzymy także dobrego zdrowia, szczęścia, radości, długich lat życia i pogody ducha! Niech Jezus króluje w Twoim sercu i łaskawie obdarza swoimi łaskami! Niech radosny uśmiech nigdy nie gaśnie na Twojej twarzy! Szacunku, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życiowej! Z wdzięcznością byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Puzynie z okazji Urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Boskiej Częstochowskiej, wielu sił, cierpliwości, niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej oraz mocnego zdrowia. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkie starania, wysiłki, prace, które Ksiądz podejmuje, by przybliżyć nas do Ojca. Dziękujemy za piękne i mądre słowa oraz przykład głębokiej wiary. Z modlitewną pamięcią wierni par. św. Michała Archanioła w Oszmianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Bóg wszechmogący obficie obdarzy Cię swoimi łaskami, a Matka Boża i św. Patron opiekują się w każdą chwilę i nieustannie towarzyszą w życiu. Szczęść Boże! Wdzięczni wierni par. Wołpa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu, pomyślności na każdy dzień posługi kapłańskiej, sił i wytrwałości w kroczeniu drogą Chrystusowego powołania, wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Parafianie z Michaliszek
◊◊◊
Szanownym Siostrom Ludmile Maruszewskiej i Józefie Sikorze ze zgromadzenia Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej za zorganizowanie odpoczynku naszych dzieci na koloniach „Caritas” w Polsce. Wdzięczni rodzice z par. Miłosierdzia Bożego w Lidzie oraz par. Przemienienia Pańskiego w Wiewiórce
◊◊◊
W imieniu wszystkich pielgrzymów XIII Pieszej Pielgrzymki z Grodna do sanktuarium Jezusa Frasobliwego w Rosi pragnę podziękować i zapewnić o modlitwę wszystkich, kto przyjmował pielgrzymów na nocleg: parafie w Wielkich Ejsmontach i Rosi; tych, kto karmił obiadem: parafie w Kwasówce i Repli. Dziękujemy mieszkańcom wszystkich wsi i miejscowości, przez które przechodziła pielgrzymka, za już tradycyjne przygotowanie posiłków. Wszystkim kapłanom i klerykom, którzy pomagali podczas pielgrzymki, także z całego serca dziękujemy. Naszych sponsorów i ofiarodawców niech Pan Bóg błogosławi! Ks. Jerzy Martinowicz, kierownik pielgrzymki, oraz wdzięczni pielgrzymi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych i Jego błogosławieństwa na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona, obfitych darów Ducha Świętego i pięknego plonu na niwie Pańskiej. Z modlitwą Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Zelwy
◊◊◊
Odeszła do Pana Leonida Chołupko. Krewnym i bliskim Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu, połączone z modlitwą.
Kółko Żywego Różańca oraz Komitet Kościelny ze w. Żemosław
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z powodu śmierci Brata Stanisława przesyłamy słowa szczerego żalu i chrześcijańskiego wsparcia.
Wierni par. Wołpa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z powodu śmierci Ojca przesyłamy wyrazy serdecznego żalu i współczucia.
Wierni par. św. Józefa w Grodnie

 

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  27

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.