GRODNO
Niedziela,
01 października
2023 roku
 

I Krajowy Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej odbył się w Smorgoniach

Życie Kościoła

«Kto z nas nie słyszał i nie wie, że chrześcijanie powinni żyć w jedności, współpracy i wzajemnie się wspierać, zwłaszcza w smutku?» - te słowa skierował ks. Aleksander Jaszewski SDB, wikariusz Stowarzyszenia Katolickiej Misji św. Franciszka Salezego podczas kazania na uroczystej Mszy świętej, którą rozpoczął się I na Białorusi Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej.
    Od czasów św. Jana Bosko do dzisiaj święto Jedności Rodziny Salezjańskiej jest obchodzone w dniu urodzin lub imienin przełożonego i ojca duchowego danego regionu. Dlatego na Białorusi jest obchodzone w dniu 21 czerwca w urodziny regionalnego przełożonego Misji, księdza Wiktora Hajdukiewicza SDB. «Dzień jego urodzin - to znak łaski Bożej dla nas, łaski jedności, miłości, łaski modlitwy, dzielenia się doświadczeniami radości» - powiedział ks. Aleksander SDB.
Obchody rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył ks. Wiktor Hajdukiewicz SDB. Wokół ołtarza zgromadzili się ci, którym bliski jest duch salezjański: księża - salezjanie, siostry - salezjanki, salezjanie - wolontariusze, dzieci i młodzież. Podczas kazania ks. Aleksander Jaszewski SDB zwrócił uwagę na słowa apostoła Pawła: «Żyjcie w sposób godny Ewangelii Chrystusowej». Tylko wtedy jedność i współpraca między nami będą możliwe, jeśli rodzą się z Ducha Świętego i kiedy nawracamy się do Boga i prowadzimy życie godne dzieci Bożych».
    Jedność polega nie tylko na wspólnej modlitwie, ale również na wspólnych obchodach uroczystości. Dlatego druga część festiwalu poświęcona była śpiewom, tańcom, przedstawieniom. Przygotowały je różne grupy z Mińska, Borowlan, Smorgoń, Dziatłowa, Wornian i Żupran. Święto zakończyła wspólna modlitwa, po której ksiądz Wiktor Hajdukiewicz SDB zwrócił się do zebranych:
    «Dziś obchodzimy święto naszej, jak widać, licznej rodziny salezjańskiej. Dzięki naszemu duchowemu ojcu i nauczycielowi św. Janowi Bosco przyjechaliśmy z różnych zakątków Białorusi. To on jednoczy nas wszystkich w trosce o naszą przyszłość - dzieci i młodzież. W trosce o ich wychowanie, zbawienie dusz, zwłaszcza we współczesnym świecie. Dziś cała nasza nadzieja, nadzieja całego Kościoła spoczywa na młodzieży. Patrząc na obecne pokolenie, może się wydawać, że to stracone pokolenie. Ale, jak mówił św. Jan Bosko - nie ma złej młodzieży. On, stając się ich przyjacielem, został ojcem, nauczycielem i duchowym przywódcą, a to znaczy niezastąpionym człowiekiem w każdym znaczeniu tego słowa dla ówczesnej młodzieży, mocno wierząc w dobroć każdego z nich. (...)
    Zwracając się do obecnej na obchodach Jedności Rodziny Salezjańskiej młodzieży, ks. Wiktor powiedział:
    «Droga Młodzieży! Każdego z was, każdego z nas Bóg kocha niewypowiedzianą miłością i każdy z nas jest wybrany przez Chrystusa do realizacji swojego powołania. On obdarza nas niezbędnymi darami i talentami. Ks. Bosko powiedział, że Bóg kocha młodych ludzi, bo są młodzi i mają czas, by zrobić wiele dobrego. Kocha młodzież, bo jest w wieku prostoty, niezepsuta przez złego ducha. Dlatego, drodzy młodzi ludzie, uwierzcie i wy w siebie, szukajcie w sobie tej odrobiny dobroci od Boga, rozwijajcie ją w sobie i dzielcie się z innymi, nie załamujcie się i nie poddawajcie się trudnościom życia. Wykorzystujcie dobrze czas, dany wam przez Boga, w celu czynienia dobra i z uśmiechem na twarzy idźcie drogą świętości. Niech taka będzie wasza odpowiedź na Bożą miłość za wstawiennictwem św. Jana Bosco”. (...)
    Przemawiając do członków rodziny salezjańskiej, powiedział: «My, jako rodzina św. Jana Bosko jesteśmy powołani do współpracy w Kościele i społeczeństwie. Powinniśmy być adwokatami młodych ludzi, działać jak zaczyn, który zawsze szuka możliwości, aby wystąpić w obronie młodego człowieka i jego interesów. Codzienne świadectwo każdego z nas powinno być znakiem naszej jedności i wierności naszemu założycielowi i jego charyzmatowi». Po przemówieniu i błogosławieństwie odbył się wspólny uroczysty obiad na podwórku Oratorium im. Św. Jana Bosco.
    Cała rodzina salezjańska życzy ks. Wiktorowi wszelkich łask Bożych nie tylko na tegoroczne urodziny, ale także na wszystkie lata życia, a wszystkim salezjanom jedności w realizacji wspólnej misji - żyć zgodnie z Ewangelią Chrystusa.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  92

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.