GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

22 czerwca 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Wielikosielcowi z okazji kolejnej Rocznicy Święceń Biskupich z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i posługi pasterskiej, niezłomności w głoszeniu Królestwa Bożego słowem i przykładem życiowym, codziennej radości oraz pogody ducha. Niech Najświętsza Maryja Panna codziennie otacza Ekscelencję swą macierzyńską pieszczotą i łaską, a Duch Święty nieustannie zsyła swe dary i oświetla drogę do Pana.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Redaktorom Pawłowi Sołobudzie i Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin życzymy wszystkiego najlepszego: niech Pan Bóg zawsze obdarza Was swoimi łaskami, Matka Boża otacza swą macierzyńską opieką i miłością, Duch Święty zsyła swe szczodre dary, a św. Patronowie napełniają pokojem i radością. Życzymy też mocnego zdrowia, niezachwianej nadziei, niegasnącej wiary i nieustanności w pracy duszpasterskiej. Niech Wasze życie będzie napełnione tylko przyjemnymi momentami, a obok będą dobrzy i szczerzy ludzie. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodny Księże Eugeniuszu Uczkuronis! Z okazji 10-lecia Twojego Kapłaństwa życzymy, by serce stawało się ołtarzem miłości Bożej, język by zawsze wysławiał dobroć Boga, a oczy były skierowane na rany Chrystusa, by w Sercu Jezusa zawsze odnajdywałeś światło, odwagę i prawdziwą radość.
Z darem modlitwy parafianie z Dereczyna
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji 20. Rocznicy Święceń Kapłańskich składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, uśmiechu na co dzień oraz wszelkich darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża zawsze ma Ciebie w swojej opiece, Pan Bóg prowadzi przez życie, a Duch Święty uświęca drogę kapłańską. Dziękujemy Ci za codzienny trud w naszej parafii i prosimy Boga, żebyś nadal był z nami. 100 lat życia i Bożego błogosławieństwa!
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Rejszelowi z okazji Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech Twoje zdrowie każdego dnia staje się tylko mocniejsze, zapał duchowy rośnie, serce bardziej otwiera się na Boga i ludzi, a dusza cieszy się owocem pracy. Niech Matka Najświętsza i św. Patron codziennie się Tobą opiekują, a Duch Święty nieustannie zsyła swe dary.
Wierni ze w. Skiersie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Gaweckiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia, dużo sił i cierpliwości w pracy duszpasterskiej, życzliwych ludzi obok i pokoju w duszy. Niech każda Twa idea i zamysł realizują się z Bożą pomocą, a wsparcie św. Patrona niech będzie pomocą nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Iwia
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Łozowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, pogody ducha, radości, wiele łask Bożych, życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą, dużo sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Z całego serca dziękujemy za starania i troskę o zakończenie budowy naszej kaplicy. Niech Pan Bóg za wszystko Cię wynagrodzi, a Matka Boża codziennie się opiekuje. Szczerze dziękujemy rodzicom za syna kapłana.
Jadwiga i Stanisław Burniewiczowie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Piotrowi Kubelowi z okazji Imienin z całego serca przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Twojego życia. Życzymy, by podczas każdego uderzenia Twojego czułego serca odczuwałeś obecność Jezusa, by każdy krok Twojej ofiarnej pracy duszpasterskiej był oświetlony promieniami nadziei i łaski Bożej. Niech zawsze obok będzie Twój Patron, a Matka Boża, która powierzyła Ci swojego Syna, niech ogarnie swoją macierzyńską czułością. Życzymy mocnego zdrowia i wiele życzliwych serc obok. Dziękujemy za światło Twojej duszy, troskę o nasze dzieci, wspaniałe rozważania słowa Bożego, po których serca napełniają się radością. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Etelowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, sił i cierpliwości w pracy duszpasterskiej, pogody ducha i optymizmu na każdy dzień. Niech Twoja praca na niwie Pana przynosi obfity owoc, a błogosławieństwo Boże zawsze na Tobie spoczywa. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wiśniowca
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Antoniemu Chańce oraz Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy jak najwięcej zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, nieustannej pomocy św. Patronów w posłudze kapłańskiej oraz dobrych, życzliwych ludzi obok. Szczerze dziękujemy Księżom za pięknie głoszone słowo Boże oraz za życzliwość i otwarte serca. Szczęść Boże!
Członkowie chóru kościoła Pobernardyńskiego
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej nieustannej opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych oraz mocy do wykonania codziennych obowiązków pasterskich. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu za Księdza, za tę pewność, pokój i nadzieję, którą nam Ksiądz darzy w swych pięknych kazaniach. Dziękujemy za ofiarną pracę w naszym kościele. Niech miłosierny Jezus poprzez naszą szczerą modlitwę odwdzięczy się darami Ducha Świętego, a św. Patron nieustannie opiekuje i strzeże od zła. Życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości i staropolskich 100 lat życia!
Z modlitwą wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Ejsmontowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radości. Niech Pan Jezus, który powołał Cię do kapłaństwa, prowadzi bezpieczną drogą, a Matka Boża pomaga w trudnych chwilach życiowych.
III Zakon św. Franciszka z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin, Imienin i 15. Rocznicy Święceń Kapłańskich przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech św. Jan Chrzciciel zawsze Tobą się opiekuje, a Duch Święty obdarza potrzebnymi darami. Życzymy zdrowia i obfitych owoców w wszystkich sprawach duszpasterskich. Matka Boża Kongregacka niech zawsze ma Księdza w swojej opiece i niesie nasze wspólne modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa.
Z modlitwą i szacunkiem członkowie modlitewnej grupy MB Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Aleskiewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, pogody w duszy i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Najświętsza i św. Patron zawsze Tobą się opiekują, a dobry Bóg obdarza swoimi darami.
Z modlitwą Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin, Imienin i 15. Rocznicy Święceń Kapłańskich przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech św. Jan Chrzciciel zawsze Tobą się opiekuje, a Duch Święty obdarza potrzebnymi darami. Życzymy zdrowia i obfitych owoców w wszystkich sprawach duszpasterskich. Matka Boża Kongregacka niech zawsze ma Księdza w swojej opiece i niesie nasze wspólne modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa.
Z modlitwą i szacunkiem członkowie modlitewnej grupy MB Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Aleskiewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, pogody w duszy i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Najświętsza i św. Patron zawsze Tobą się opiekują, a dobry Bóg obdarza swoimi darami.
Z modlitwą Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu O. Piotrowi Morcińcowi z okazji Imienin z całego serca życzymy realizacji wszystkich szlachetnych planów i zamiarów, mocnego zdrowia na długie lata życia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej oraz wszelkich łask Bożych, tak niezbędnych każdemu człowiekowi. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Jezior
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin życzymy moc łask Bożych, zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej i św. Jana na każdy dzień.
Komitet Kościelny katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Sołobudzie z okazji Imienin serdecznie życzymy długich lat życia, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej oraz błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.
Komitet Kościelny katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech łaski Boże hojnie na Ciebie zstępują, Matka Najświętsza niech otacza swoją macierzyńską miłością, a Duch Święty uświęca drogę kapłańską i prowadzi do świętości. Życzymy też Bożego błogosławieństwa na każdy dzień i nieustannej opieki św. Patrona. Szczęść Boże!
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Łozowskiemu z okazji Imienin szczerze życzymy zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej, pogody ducha, dobroci i życzliwości ludzkiej oraz nieustannej opieki św. Patrona i wszystkich darów Ducha Świętego na każdy dzień życia i pracy kapłańskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Strubnicy
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech zdrowie zawsze sprzyja, życie będzie długie, dnie szczęśliwe i radosne, a ludzie obok – życzliwi i gotowi przyjść z pomocą w trudnych chwilach. Życzymy też Bożego błogosławieństwa na każdy dzień i opieki Najświętszej Maryi Panny.
Komitet Kościelny i wdzięczni parafianie z Wiśniowca
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia, długich lat życia, optymizmu, pogody ducha, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty obficie obdarzy swoimi darami, a Matka Boża i św. Patron nieustannie się opiekują.
Chór „Cantate Domino”
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Prałatowi Antoniemu Filipczykowi w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg wynagrodzi Księdzu za dobre i pokorne serce, droga kapłańską niech będzie usłana najpiękniejszymi kwiatami, a niestrudzona praca na niwie kapłańskiej niech wydaje obfite owoce. Niech Matka Boża nieustannie czuwa nad Księdzem, by nic nie zasmuciło jasnego uśmiechu, co promieniuje z serca i tej wielkiej dobroci, którą obdarzasz ludzi.
Młodzież z parafii św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń. Niech każdy dzień Twojego życia będzie napełniony błogosławieństwem Bożym, mocą Ducha Świętego i potężnym wsparciem św. Pawła Apostoła, Twojego niestrudzonego patrona. Niech zdrowie Ci sprzyja, radość i nadzieja napełniają serce, a z twarzy nie znika uśmiech. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin przesyłamy moc najpiękniejszych życzeń. Niech zdrowie, siły, wytrwałość i optymizm nigdy Księdza nie opuszczają, każde marzenie niech z Bożą pomocą się spełnia, a obok będą życzliwi ludzie. Z całego serca dziękujemy za dobroć, otwarte serce, gotowość przyjść z pomocą oraz ofiarną pracę na rzecz Bogu i ludziom. Niech Pan Bóg błogosławi i strzeże każdego dnia!
Janina Miskiewicz z mamą
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Urodzin życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, radości, wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej. Niech Pan Bóg zawsze obdarza swoimi darami i błogosławieństwem, a obok będą życzliwi ludzie.
Byli parafianie ze w. Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin z całego serca życzymy niezmiernych łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz codziennej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Niech ta praca, którą wykonujesz, przynosi Ci radość i zadowolenie, a jej plon będzie miły Panu Bogu. Życzymy też mocnego zdrowia, pogody ducha i wszystkiego najlepszego na długie lata życia. Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni ze w. Andrzejowce, par. Trójcy Przenajświętszej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Puzynie z okazji Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: wielu sił, wytrwałości na drodze dążenia i prowadzenia innych do świętości, mocnego zdrowia, wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Boskiej Jasnogórskiej oraz świętego Patrona na każdy dzień życia, a także realizacji pięknych pomysłów i zamiarów.
Wdzięczni wierni par. oszmiańskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Dnia Patrona przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń ogromu łask Bożych, zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego oraz przybliżania wiernych do Pana, serca zawsze gorejącego miłością i wiarą do Boga i bliźnich, a także opieki Maryi Panny i świętego Patrona.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i pracy duszpasterskiej, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki św. Patrona. Niech Najświętsza Maryja Panna mocno trzyma Cię za rękę i prowadzi przez drogę życia, żebyś omijając wszystkie nieszczęścia i trudności mógł osiągnąć główny cel każdego chrześcijanina – życie wieczne obok z Bogiem.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin z całego serca życzymy dużo radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Księdza matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach, i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski. Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Księdza uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia. Szczęść Boże!
Młodzież z par. katedralnej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia. Niech Jezus zawsze błogosławi Ci w posłudze duszpasterskiej i obficie wynagradza za Twoją pracę i starania na rzecz rodzin i młodzieży, za miłujące serce, kulturę i życzliwość. Niech każdy dzień będzie napełniony słońcem, radością i szczęściem, a Matka Boża z lidzkiej Fary otacza swoim płaszczem.
Komitet Kościelny i parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata życia, powodzenia w pracy duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł-stróż dodaje sił, matka Boża otacza swą matczyną pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez całe życie. Szczerze dziękujemy za posługę kapłańską, czułe serce i pomnożenie naszych sił, żebyśmy mogli trwać w wierze. Szczęść Boże!
Z modlitwą i szacunkiem modlitewna grupa z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, codziennej opieki Matki Bożej i szczodrych darów Ducha Świętego. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, praca przynosi radość i zadowolenie, a pokój i nadzieja napełniają serce. Niech ludzie, którzy się znajdują obok, zawsze będą gotowi przyjść z pomocą, a św. Patron czuwa nad Tobą zawsze i wszędzie.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żodziszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Witoldowi Czurganowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najpiękniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża niech otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie wykonywać posługę duszpasterską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce Twe niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością. Niech na Twojej drodze życiowej zawsze spotykają się jedynie życzliwi ludzie.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Białonosowi z okazji Imienin i 15. rocznicy święceń kapłańskich, a także Dk. Pawłowi Mazanowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wiele łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Pawła Apostoła oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech wszystko zaplanowane realizuje się, a radość i nadzieja nigdy WAs nie opuszczają. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Witoldowi Czurganowi z okazji Urodzin mocnego zdrowia, spokoju w duszy, codziennej radości, niegasnącego zapału miłości do Boga i bliźniego oraz niezachwianej wiary, wytrwałości i cierpliwości na każdy dzień posługi duszpasterskiej
życzy Kółko Żywego Różańca MB Trokielskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Aleskiewiczowi z okazji Imienin i Urodzin szczerze życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, wykonywana praca przynosi radość i zadowolenie, a miłosierny Bóg wynagradza swoimi łaskami. Dziękujemy za mądrą naukę na każdej Mszy św. i obiecujemy swe wsparcie modlitewne.
Wdzięczni parafianie i III Zakon św. Franciszka z Sobotnik
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Rejszelowi z okazji Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń mocnego zdrowia, powodzenia w pracy duszpasterskiej, radości i pogody ducha. Niech Twój mocny św. Patron zawsze będzie obok i nieustannie wspiera w każdej sytuacji życiowej.
Z modlitwą członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żołudka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi w dniu św. Patrona z całego serca życzymy mieć mocne zdrowie i zawsze być otoczonym promieniami Miłosierdzia Bożego. Niech radość i pokój zawsze Ci towarzyszą, a cierpliwości i wytrwałości sterczy na długie lata oddanej pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za głoszenie słowa Bożego, dobre serce, życzliwość i wychowanie naszych dzieci i wnuków w duchu wiary i miłości. Niech Matka Najświętsza opiekuje się Tobą, a Patron św. zawsze pomaga w życiu.
Z szacunkiem parafianie z kośc. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach oraz wierni z Oszmiany
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym radosnym dniu Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy mocnym zdrowiem, błogosławieństwem i wszelkimi łaskami na długie lata życia. Niech na Twojej twarzy zawsze gości uśmiech, a życie będzie napełnione światłem, radością i mocną niezachwianą wiarą. Pomyślności na drodze kapłańskie! Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię i wzmocni. Z całego serca dziękujemy za szczerą modlitwę, piękne kazania i dobre słowo.
Legion Maryi z kośc. Miłosierdzia Bożego na Wiśniowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Kuczyńskiemu z okazji Imienin, Urodzin i 10-lecia posługi kapłańskiej w katedrze grodzieńskiej pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg obdarza zdrowiem i szczęściem, posyła życzliwych ludzi na drogę kapłańską i obficie wynagradza za wszystko, co zrobiłeś w naszej parafii, a św. Patron niech pomaga w każdej chwili życia. Niech praca wyda plony bogate – w sercach i duszach ludzkich zapłoną miłości kwiaty.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z Katedry
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Gordziejczykowi, Pawłowi Borysiewiczowi oraz Dk. Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin życzymy, aby św. Paweł, patron i orędownik w niebie, wstawił się za Księżmi przed Bogiem Wszechmocnym. Niech Matka Boża okrywa swym płaszczem, a Pan Bóg w Trójcy jedyny posyła wszelkie potrzebne łaski dla spełnienia Jego świętej woli.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Michałowi Łastowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej Częstochowskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Życzymy też dużo sił i wytrwałości w pracy, natchnienia, cierpliwości, życzliwych ludzi obok, obfitych owoców na niwie Pana oraz mocnego zdrowia, żebyś jak najdłużej mógł cieszyć nas swoją obecnością i posługą.
Wdzięczni parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Szanownemu Kl. Pawłowi Szemietowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił i cierpliwości na wybranej drodze, moc łask Bożych na każdy dzień oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Załodze z okazji Imienin z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Opatrzność Boża zawsze i wszędzie Tobą kieruje, dni będą szczęśliwe i radosne, a ludzie obok zawsze będą gotowi przyjść z pomocą. Niech Duch Święty oświetla Twą drogę kapłańską, a Najświętsza Maryja Panna i św. Patron codziennie się Tobą opiekują.
Z modlitwą członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień płynie w spokoju, radość napełnia serce, wiara tylko wzrasta, a ludzie obok zawsze pomogą w trudnej chwili i podzielą się nadzieją. Niech św. Patron zawsze czuwa nad Tobą, a Trójca Przenajświętsza i Matka Boża nieustannie darzą swoimi darami i pokojem.
Wdzięczni parafianie z Indury
◊◊◊
Szanownej P. Teresie Bykowskiej z okazji Jubileuszu Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. W ten wspaniały dzień życzymy Tobie wszystkiego, co najlepsze. Niech Boże łaski nadal spływają na Ciebie, a życie będzie radosnym, pogodnym i szczęśliwym. Nie znaj smutku, zawsze uśmiechaj się i tylko z nadzieją patrz w przyszłość. 100 lat!
Rodzina, dzieci i wnuki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji dnia Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarzy swoją łaską i mocnym zdrowiem, Duch Święty ześle swoje dary, Matka Boża otuli swą macierzyńską opieką, a św. Patron pomaga w pracy duszpasterskiej i w każdej chwili życia. Pokoju w sercu oraz wytrwania we wszystkim
życzą wierni z par. Szydłowice
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask Bożych, powodzenia w realizacji szlachetnych planów i zamiarów, aby rytm Twego kapłańskiego serca bił rytmem miłości Serca Jezusa. Niech Matka Boża zawsze czuwa nad Tobą, aby nic nie zaćmiło jasnego uśmiechu, promieniującego z serca, i tej ogromnej dobroci, którą obdarzasz ludzi.
Chór kościelny ze w. Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń mocnego zdrowia, siły, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, darów Ducha Świętego i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy dzień Twojej duszpasterskiej pracy będzie pełen radości i pokoju, a praca na korzyść Bogu i ludziom przynosi obfite owoce.
Kółko Różańcowe, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wdzięczni wierni z par. MB Różańcowej w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Białonosowi w dniu Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń Bożego błogosławieństwa, opieki Świętej Rodziny, mocnego zdrowia na długie lata, cierpliwości i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, wszelkich łask Bożych i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża prowadzi Ciebie najprostszą drogą życia, którą wybrał dla Ciebie Bóg. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wdzięczni wierni z par. MB Różańcowej w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Bezlapowiczowi z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech łaski Boże zawsze Cię otaczają, Duch Święty obdarza swoimi darami, a Matka Boża nieustannie się opiekuje. Życzymy też mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, nadziei, życzliwych ludzi obok oraz cierpliwości i niegasnącego zapału w trudzie głoszenia Ewangelii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Twojego kapłaństwa.
Rodzice, brat z rodziną i babcie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń wielu łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, potrzebnych sił w głoszeniu Ewangelii i prowadzeniu ludu Bożego do zbawienia. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy, radosny, pełny dobroci i życzliwości. Szczęść Boże!
Parafianie z Dociszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Witoldowi Czurganowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi Twoją drogę kapłańską, Matka Boża codziennie opiekuje się, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pomyślności w nieustannej pracy, cierpliwości i mocy w prowadzeniu ludu do Pana oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni ze stacji Juraciszki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Antoniemu Gremzie z okazji Imienin z całego serca życzymy radości, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Fatimskiej, Błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, realizacji planów i obfitych plonów w pracy duszpasterskiej. Niech św. Antoni zawsze kroczy obok. Dziękujemy za posługę kapłańską i głoszenie słowa Bożego.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jackowi Markielowi z powodu śmierci kochanej Mamy przesyłamy wyrazy szczerego żalu i współczucia, połączone z modlitwą.
Róże Żywego Różańca i Komitet Kościelny z par. Trójcy Przenajświętszej w Zelwie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.