GRODNO
Sobota,
04 lutego
2023 roku
 

5 stycznia 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Matka Najświętsza otula swym macierzyńskim płaszczem, przynosząc pokój w serce i uśmiech na twarz, mocno trzyma za rękę i prowadzi prostą i najpiękniejszą ścieżką do Pana. Duch Święty niech nieustannie czuwa nad Ekscelencją, a święty Patron opiekuje się w każdej chwili życia. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dziemiance z okazji Urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, radości na każdy dzień, mocnej nadziei i wytrwałości w pełnieniu posługi pasterskiej. Niech Jezus Chrystus, który powołał Ekscelencję na drogę kapłańską i powierzył pełnienie takiej niełatwej i odpowiedzialnej posługi, obdarza wszelkimi łaskami i tak niezbędnym błogosławieństwem, a każdy dzień życia niech staje się kolejnym krokiem, zbliżającym Ekscelencję do świętości.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Imienin i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata, a w nowym roku mnóstwa sił i radości kroczenia drogą Bożą do świętości. Jezus niech będzie Księdza Przyjacielem, a Maryja przytula do swojego serca. Zawsze będziemy pamiętali o ofiarności Księdza i wszystkich wysiłkach w sprawie remontu kościoła.
Wdzięczni wierni z Łukonicy
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia i obfitych łask Bożych. Niech Matka Boża ciągle ma Księdza Prałata w swojej opiece, a św. Patron strzeże przez całe dalsze życie. Dziękujemy za oddaną służbę Bogu oraz ludziom, życzymy wiele radości i optymizmu.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Południowego
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Zdzisławowi Wederowi, Aleksandrowi Jaszewskiemu, Iwanowi Ogarowi oraz Stanisławowi Krawczence z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy mnóstwo życzeń mocnego zdrowia, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech nowo narodzone Dziecię Boże błogosławi Was każdy dzień, a Matka Boża zawsze otacza swoją opieką.
Wdzięczni parafianie, młodzież i ministranci ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi i Witalijowi Słuce z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Wasza posługa kapłańska będzie oświetlona pełnią błogosławieństwa Dzieciątka Bożego, radością głoszenia słowa Bożego, które pomaga nam iść drogą nawrócenia i wytrwałości w wierze oraz napełnia każde pokolenie radością spotkania Chrystusa, który niesie błogosławieństwo w nasze serca, rodziny i domy. Szczerze dziękujemy za owocną pracę. Życzymy mocnego zdrowia, miłości, pogody ducha, wszelkich darów Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny.
Kolo Biblijne ze Szczuczyna
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu i Jerzemu Biegańskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, nieustannej opieki Patronki naszego kościoła - Niepokalanej Maryi Panny. Niech prowadzi Was pięknymi ścieżkami wśród życzliwych ludzi, niech wspólna modlitwa całej parafii będzie wdzięcznością za głoszenie słowa Bożego i posługę duszpasterską.
Parafianie z Lidy-Słobódki
◊◊◊
Szanownym Siostrom: Miriam, Teresie i Reginie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, szczerych i wdzięcznych ludzi na drodze życiowej. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam za pracę oraz poświęcenie.
Parafianie z Lidy-Słobódki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Ejsmontowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: dobrego zdrowia, szczęścia, wielu łask Bożych, radości na każdy dzień życia oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Młodzież z parafii św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym Ks. Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Ks. Henrykowi Jabłońskiemu i Ks. Pawłowi Ejsmontowi z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w pracy kapłańskiej, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za ofiarną pracę, dobre i czułe serca, które wysłuchują każdego. Niech zawsze będzie z Wami Boże błogosławieństwo, a na drodze życia będą obok dobrzy ludzie. Szczęść Boże!
Młodzież z parafii św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Waleremu Lisowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia przesyłamy najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, wytrwałej nadziei i mocy do nowych poczynań. Niech w Twoim sercu zawsze lśni radością tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej. Serdecznie dziękujemy w modlitwie za Twoją służbę pasterską i trud na rzecz kościoła.
Wdzięczni parafianie z Wierejek
◊◊◊
Szanownym Siostrom: Alicji, Agnieszce, Karolinie i Antoninie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia, szczodrej łaski Bożej, światła Ducha Świętego, opieki Matki Bożej. Niech służba Bogu i ludziom przynosi Wam zadowolenie i szczodry plon.
Młodzież z parafii św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Piotrowi Kubelowi z okazji świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzymy, by Chrystus obdarzył Cię zdrowiem i błogosławieństwem, a Matka Boża Ostrobramska opiekowała się każdego dnia. Niech te Święta będą przepełnione szczęściem, a Nowy Rok przyniesie ogromną radość.
Z modlitwą rodzina Ambrożuków z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Imienin, świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, radości z plonu pracy duszpasterskiej i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech nowo narodzone Dzieciątko Jezus obdarza Księdza swoimi łaskami, a Matka Najświętsza i św. Patron nieustannie się opiekują. Szczęść Boże!
Wierni z Wiercieliszek i Kozłowiczów
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Janowi Kuczyńskiemu, Kazimierzowi Żylisowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Pawłowi Bezlapowiczowi, Jerzemu Górskiemu, Witalijowi Dobrołowiczowi oraz Klerykom i Siostrom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z głębi serca życzymy, by narodzony Jezus Chrystus obdarzał Was swoimi łaskami i dodawał sił w pełnionej posłudze. Niech ogień miłości Bożej wzrasta w Waszych sercach, a Gwiazda Betlejemska nigdy nie gaśnie. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, radości, darów Ducha Świętego. Dziękujemy za całkowite oddanie się służbie Bogu i ludziom, za dobry uśmiech i czułe serca. Szczęść Boże!
Z szacunkiem grupa modlitewna z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Tadeuszowi Kaczanowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech dobry Pan Bóg obdarza Księdza swoją łaską, ciepłem i mocnym zdrowiem, Matka Boża otula płaszczem swojej macierzyńskiej miłości i opieki, a Dzieciątko Jezus daje siły w pracy na długie lata i pomaga z kroczyć pewnością drogą życiową.
Z wdzięcznością chór kościelny z Konwaliszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Henrykowi Jabłońskiemu, Pawłowi Ejsmontowi i Olegowi Dulowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, długich lat życia oraz życzliwych ludzi obok. Niech Jezus narodzony błogosławi Wam na co dzień, a Matka Boża wstawia się za Wami w ciężkich chwilach życia.
II Zakon św. Franciszka z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Władysławowi Surwile, Witalijowi Sidorce, Stanisławowi Pacynie, Andrzejowi Znosce, Dk. Dmitryjowi Lewczykowi, Kl. Witalijowi Aleksiejczykowi, wszystkim Księżom, którzy pracowali w naszej parafii, a także szanownym Siostrom Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek, Stanisławie Kuczyńskiej i Tatianie Stasiukiewicz z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku przesyłamy serdeczne życzenia dobrego zdrowia na długie lata, żeby zawsze starczało sił i zapału w drodze do celu swojej posługi, żeby każda chwila była napełniona radością i Bożym błogosławieństwem. Niech nowo narodzone Dziecię Boże obdarza Was swoimi niezliczonymi łaskami, a Jego miłosierna Matka opiekuje się Wami zawsze.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Imienin, świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Najświętszej, pogody ducha, dobrych i serdecznych ludzi na drodze kapłańskiej, pięknego plonu na niwie Pana. Niech dobry Bóg oświeca Cię swoją łaską i obdarza dobrym zdrowiem w codziennej posłudze Bogu i ludziom. Niech nowo narodzony Jezus w każdej chwili życia będzie obok i obdarza swoim błogosławieństwem.
Parafianie z Torfobrykietnego i Wiercieliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyslności w pracy duszpasterskiej, radości i wytrwałości na każdy dzień życia. Niech Jezus Chrystus obdarzy Księdza swoją siłą, a dobry Bóg i Matka Najświętsza pomagają w pracy. Dziękujemy Księdzu za cierpliwość i troskę.
Rodzina Jakielów
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Konopielce z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa na co dzień, wszelkich darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej na drodze życia. Życzymy też mocnego zdrowia, satysfakcji z pełnionej posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże!
Parafianie z kaplicy w Wierdomiczach
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Kazimierzowi Jędrzejczakowi i Kazimierzowi Morawskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i posługi duszpasterskiej, darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech nowo narodzone Dziecię Boże obdarzy Was wszelkimi łaskami na każdy dzień życia.
Wierni z kaplicy w Niemnowie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Szemetowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech radość, pokój i szczęście wypełnią każdy dzień życia, obok będą tylko życzliwi ludzie, a nowo narodzony Zbawiciel oświetla drogę i darzy swoimi łaskami. Szczęść Boże!
Wierni z kaplicy w Niemnowie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku z całego serca życzymy wiele szczęścia, zdrowia, radości, spokoju w sercu, optymizmu, niezachwianej nadziei, siły i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony światłem Bożym i Jego darami. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wierni z par. Dociszki
◊◊◊
Czcigodny Ks. Antoni Gremza! Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 Roku przesyłamy Księdzu najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień służby Panu i ludziom, opieki Maryi Panny, będącej przykładem bezgranicznej wiary i cichej pokory, a także mocnego zdrowia i wielu sił! Dziękujemy Księdzu za modlitwę oraz postawę pełną miłości i głębokiej wiary!
Wdzięczni uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Olegowi Żurawskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, niezachwianej wiary, niegasnącej nadziei, szczerej miłości do Boga i bliźniego. Życzymy słuchać Nowonarodzonego sercem i biorąc za przykład św. Jana Bosko naśladować Chrystusa! Dziękujemy Księdzu za ofiarną pracę, za to, że kieruje nas do Chrystusa i uczestniczy w osobistej historii zbawienia każdego parafianina.
Z wdzięcznością i najlepszymi życzeniami młodzież, studenci oraz parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Witoldowi Łozowickiemu, Antoniemu Obuchowskiemu i Jerzemu Powajbie, a także Siostrom Eucharyi, Goretti, Paule i wszystkim wiernym z parafii Teolin z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości i mocy na co dzień. Niech nowo narodzone Dzieciątko Jezus obdarzy Was wszelkimi łaskami, a Jego Matka nieustannie ma w swojej opiece. Szczęść Boże!
III Zakon św. Franciszka i wdzięczni parafianie z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodny Ks. Proboszczu Antoni Filipczyk, Księża Wikariusze i Siostry Zakonne z parafii św. Wacława w Wołkowysku! Nadeszły radosne święta Bożego Narodzenia. Ta wielka okazja jest wspaniałym darem, aby na nowo przeżyć bliskość Boga i odnowić wzajemną pamięć o sobie. Co roku słyszymy słowa: „Chrystus nam się dziś narodził...”. Niech Aniołowie pomogą nam przeżyć tę Dobrą Nowinę w radości, harmonii, pokoju, dobrym zdrowiu i miłości. Życzymy, aby każdy z Was przeżył to Boże Narodzenie oraz cały Nowy Rok 2014 w atmosferze wzajemnego zrozumienia, przyjaźni Boga i ludzi oraz radości ducha i ciała. Te wszystkie życzenia wspieramy darem modlitwy.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Jerzemu Konopielce oraz Ks. Waleremu Bykowskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi Was przez dalsze lata życia, niech Bóg obdarza szczęściem i pomyślnością w Nowym Roku. Życzymy, by narodzone Boże Dziecię błogosławiło i obdarzało swoimi łaskami i zdrowiem na długie lata życia. Dziękujemy Proboszczowi za ofiarną pracę w kościele i kaplicy. Najserdeczniejsze życzenia radości i wytrwałości, pogody ducha oraz mocy na każdy dzień posługi duszpasterskiej składają wierni z kościoła
św. Jana Chrzciciela i kaplicy Bortniki parafii mścibowskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i wszystkich darów od maleńkiego Jezusa Chrystusa. Niech te Święta będą napełnione radością i szczęściem, a Nowy Rok przyniesie tylko najlepsze przeżycia.
Parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi i Pawłowi Gordziejczykowi, a także Siostrom: Natalii, Irenie, Antoninie i Tatianie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia: niech Boże Dziecię obdarzy Was mocnym zdrowiem i radością, a Duch Święty – swoimi darami. Matka Boża niech otacza swoją matczyną miłością i opieką. Niech w Nowym Roku spełnią się Wasze marzenia. Dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną pracę w naszym kościele.
Z wdzięcznością i szacunkiem Koło Żywego Różańca św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Ostrowca
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, pogody ducha, nieustannej radości z pełnionej posługi i spełnienia wszystkich szlachetnych marzeń. Niech nowo narodzone Dzieciątko Jezus obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece. Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Twe życie i ukazuje najpiękniejszą drogę do Pana. Szczęść Boże!
Wierni parafianie z Indury
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Dmitryjowi Urbanowiczowi i Witalijowi Cybulskiemu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, ludzkiej życzliwości i szczodrych ofiarodawców. Dziękujemy bardzo za ofiarną pracę! Niech Boże Dziecię Was błogosławi, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece.
Z pamięcią w modlitwie Zdzisław z mamą Haliną ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Janowi Etelowi z okazji Urodzin życzymy zdrowia, wszelkich łask Bożych oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Niech Twoje życie zawsze będzie napełnione światłem i miłością. Niech Boże Dziecię prowadzi Cię piękną, choć i niełatwą drogą służby Bogu i ludziom.
Wdzięczni wierni oraz Legion Maryi z parafii Wiszniowiec
◊◊◊
Serdeczne podziękowania dla Kółka Biblijnego ze Szczuczyna za złożoną na rzecz gazety „Słowo Życia” ofiarę!
Redakcja „Słowa Życia”

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  331

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.