GRODNO
Niedziela,
01 października
2023 roku
 

30 czerwca 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu ks. redaktorowi Pawłowi Sołobudzie z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, siły i wytrwałości w pełnieniu niełatwej posługi, a także opieki Matki Bożej i św. Patrona na każdy dzień życia oraz dużo łask Bożych.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Janowi Gaweckiemu, Janowi Załodze, Janowi Rejszelowi, Janowi Romańczukowi, Pawłowi Koleśnikowi, Pawłowi Astukiewiczowi, Pawłowi Szańczukowi, Pawłowi Białonosowi oraz o. Piotrowi Morcińcowi z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, wszystkich darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki kapłanów, a także dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia w pracy duszpasterskiej.
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Władysławowi Surwile z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, spokoju, wytrwałości w pracy duszpasterskiej na każdy dzień. Niech w każdym dniu Cię otaczają promnie Miłosierdzia Bożego, łaska Boża, opieka Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszej parafii.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość zagoszczą w Twoim sercu, a uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, radości i wytrwałości. Niech Duch Święty obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza i św. Patron bronią od wszelkiego zła.
Parafianie z par. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego oraz obfitego plonu na niwie Pana. Niech zdrowie, radość i spokój nigdy Księdza nie opuszczają, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Szczęść Boże.
Ministranci i chór kościelny z par. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata życia, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona.
Wierni parafianie z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, napełni Twoje serce pokojem, radością i nadzieją, pomoże w przezwyciężeniu trudności i stanie się źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Życzymy dużo zdrowia, pogodnych dni oraz dobrych ludzi na drodze duszpasterskiej. Niech Matka Boża otacza Cię swoją opieką, a św. Patron pomaga w każdej chwili życia.
Kółka Różańcowe oraz wierni z par. MB Różańcowej w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Romanowskiemu w dniu Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, mocnej wiary, nadziei, a także życzliwości i szacunku od ludzi. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, pomaga w realizowaniu powołania, głoszeniu słowa Bożego i szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.
Kółka Różańcowe oraz wierni z par. MB Różańcowej w Raduniu
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witoldowi Czurganowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, dobrobytu, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi na niełatwej drodze kapłańskiej, opieki Matki Bożej, spełnienia wszystkich zamiarów, wiary w dobrych ludzi, radości od wykonywanej posługi kapłańskiej.
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie za stancji Juraciszki
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Janowi Puzynie, Pawłowi Pawlukiewiczowi oraz kl. Pawłowi z okazji dnia Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, połączone z modlitwą. Niech Bóg, któremu zaufaliście, błogosławi w trudnej posłudze i wynagrodzi za otwarte serca. Życzymy dużo zdrowia, twórczego natchnienia i mądrości.
Parafianie z Oszmiany
◊◊◊
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości w niełatwej pracy duszpasterskiej, opieki Maryi Panny i potrzebnych łask Bożych. Dziękujemy za stałą pomoc i ciekawe katechezy.
Dzieci oraz młodzież ze wsi Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Ejsmontowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, dobra, radości, ciepła. Życzymy, żeby drogę, wybraną dla Księdza przez Boga, zawsze oświecała Matka Najświętsza. Niech dobry Jezus trzyma Księdza przy swym sercu i obdarza swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie hojny na swoje dary. Dziękujemy Księdzu za modlitwę, dobre serce i życzliwość, Bogu – za Księdza, a Rodzicom – za Syna.
Z modlitwą Halina i Nikita
◊◊◊
Czcigodnym księżom: Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbanowi, Pawłowi Gordziejczykowi, Pawłowi Borysiewiczowi oraz kl. Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Maryi Panny, zdrowia, pogody ducha, siły, cierpliwości i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech z pomocą Bożą spełniają się wszystkie szlachetne plany i zamiary.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodny księże Zenonie Romejko! Jak w promieniach słońca rozkwitają kwiaty, tak w promieniach dobroci codziennie otwiera się Twoje serce. Ono dla naszej rodziny parafialnej jest źródłem życia, a Twoje słowo – głosem Boga. Za miłość do nas, za modlitewną troskę i całkowite oddanie się służbie Bogu i ludziom, za wszelką dobroć, płynącą z Twego serca, serdeczne „Bóg zapłać!” Z okazji Jubileuszu życzymy Księdzu tego, co jest najpotrzebniejsze człowiekowi – zdrowia. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niechaj Ci zawsze towarzyszy dobroć, wiara i życzliwość ludzka. Niegasnącego zapału do pracy, natchnienia Ducha Spiętego oraz dużo, dużo słońca i radości od nas wszystkich.
Parafianie z Ostryny
◊◊◊
Drogie nasze panie Irena i Magdalena! W dniu Waszych Urodzin życzymy zdrowia, szczęścia, uśmiechu na co dzień, żeby smutek i kłopoty zniknęli. Niech dobry Bóg zawsze ma Was w swojej opiece, a Anioł stróż zawsze będzie obok. Życzymy długich lat życia i dobrych ludzi na drodze życiowej.
Parafianie z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnemu o. Piotrowi Morcińcowi z okazji Imienin oraz 31. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, szczęścia pomyślności, życzliwych ludzi obok, opieki Matki Bożej. Niech Pan Bóg codziennie dodaje sił, optymizmu i nadziei na lepsze.
Wierni parafianie z Jezior, Starzyny, Stryjówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin życzymy Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy Matki Najświętszej w pracy wzmocnienia naszej wiary, a także zdrowia i radości. Niech Anioł stróż będzie z Tobą zawsze i wszędzie.
Wdzięczni parafianie ze wsi Stara Rudnia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Kiewlukowi z okazji 5. rocznicy kapłaństwa z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, radości, mocnej wiary i nadziei oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Matka Boża zawsze Cię strzeże, a Duch Święty obdarza swoimi łaskami.
Rodzice, babcia, krewni
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego, a także dużo zdrowia i powodzenia w pracy duszpasterskiej.
Wierni ze wsi Korolino i Dobrowolszczyzna
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin mocnego zdrowia, nieustannej radości, pogody ducha, szczęścia i powodzenia w realizacji wszystkich planów, a także nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i obfitych plonów na niwie Pańskiej
życzą wierni z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym radosnym dniu Jezus miłosierny przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca oraz obdarzy mocnym zdrowiem, błogosławieństwem i wszelkimi łaskami na długie lata. Życzymy nieustannej opieki św. Patrona, obfitych darów Ducha Świętego, żeby na Twej twarzy zawsze gościł uśmiech. Niech Twoje życie będzie napełnione światłem, radością i mocną niezachwianą wiarą. Powodzenia w realizacji postawionych celów. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi Ciebie i wzmocni. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszym kościele, głoszenie słowa Bożego, dobre serce oraz troskę o parafianach i świątyni.
Z modlitwą parafianie z Cudzieniszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Sareło z okazji Imienin z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia, obfitych plonów w pracy duszpasterskiej, dobrych i życzliwych ludzi obok, nieustannej pomocy Matki Najświętszej i św. Patrona, oraz mocnego zdrowia i radości.
Wierni z par. Wołpa
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Janowi Rejszelowi z okazji Urodzin i Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia i opieki Matki Bożej Częstochowskiej. Niech dobry Bóg błogosławi Cię w niełatwej posłudze kapłańskiej. Dziękujemy za kochające serce i wielki trud w naszej świątyni oraz za cierpliwość do nas. Szczęść Boże.
Parafianie ze wsi Mociewicze
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Piotrowi Kubelowi z okazji Imienin składamy z głębi serca płynące życzenia: wszelkich łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha i miłosierdzia Bożego.
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Stapyro z okazji 30. rocznicy kapłaństwa składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus, który powołał Cię do kapłaństwa, zawsze prowadzi łatwiejszą drogą. Życzymy obfitych łask od Jezusa Chrystusa, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, natchnienia, cierpliwości. Szczerze dziękujemy za modlitwę, naukę i wspaniały głos. Niech obok Ciebie zawsze będą szczerzy i życzliwi ludzie. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami. Szczęść Boże.
Z szacunkiem i modlitwą parafianie z Brzozówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Imienin i Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech łaska Jezusa Chrystusa napełnia zawsze i coraz bardziej Twego ducha, a Matka Boża niech Cię strzeże. Niech płomienie Bożej miłości nieustannie wzrastają w Twoim sercu i niech niszczą to wszystko, co nie jest z Jezusa Chrystusa. Niech Boski Mistrz umożliwia Ci nieustanne kosztowanie słodyczy Jego najmilszego zaproszenia, które kieruje do wszystkich dusz pragnących iść za nim: „Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. Życzymy Ci zdrowia i Bożego błogosławieństwa, niezbędnych w dźwiganiu ciężaru codziennej duszpasterskiej posługi. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafią i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swej opiece. Szczęść Boże.
Rodzice dzieci pierwszokomunijnych z katedry
◊◊◊
Czcigodnym ks. Pawłowi Białonosowi, kl. Pawłowi Mazanowi oraz dk. Pawłowi Bezlapowiczowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą wybraliście, będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niech Bóg wszechmogący obdarza Was wszelkimi łaskami, a Matka Boża i św. Patron nieustannie bronią przed złem i słabościami. Mocnego zdrowia, radości oraz szczęścia
życzą wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin, Imienin oraz 14. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń, połączonych z modlitwą. Niech Chrystus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca, obdarzy swoimi łaskami i udzieli błogosławieństwa. Życzymy też opieki św. Jana Chrzciciela, darów Ducha Świętego, zdrowia oraz długich lat życia, obfitego plonu we wszystkich sprawach Bożych i ludzkiej życzliwości. Niech Matka Boża Kongregacka zawsze się Tobą opiekuje i dodaje sił w prowadzeniu ludzi do Boga.
Z wdzięcznością za naukę i modlitwę oraz z szacunkiem członkowie modlitewnej grupy MB Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnej p. Halinie Szarapo w związku ze śmiercią kochanego Ojca przesyłamy słowa głębokiego współczucia i wyrazy serdecznego żalu.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  92

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.