GRODNO
Poniedziałek,
24 czerwca
2024 roku
 

5 maja 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi w dniu Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: siły w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi, niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii, opieki Matki Bożej Kongregackiej i św. Patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego.
Redakcja „Słowa Życia” i wierni diecezji grodzieńskiej 
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy najlepsze życzenia. Dziękujemy za trud pracy na Grodzieńszczyźnie. Życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech Niepokolana Matka nasza, Maryja, która króluje na całym świecie, opiekuje się Waszą Ekscelencją i wyprasza potrzebne łaski u swego Syna.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij ze Smorgoń
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji zbliżającego się dnia Imienin przesyłamy z głębi serca płynące życzenia. Niech Ten, który jest Dobrym Pasterzem, nieustannie prowadzi Ekscelencję poprzez trudy życia i posługi, udzielając potrzebnych sił i łask do wypełnienia zleconej przez Boga misji.
Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem Rodzina Tyczyno z Ejszyszek (Litwa)
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Wielikosielcowi z okazji Urodzin składamy moc najgorętszych życzeń: wielu łask Bożych, siły w głoszeniu Dobrej Nowiny, nieustannej opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego oraz pięknych plonów na niwie Pana.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia: obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.
Pamiętający w modlitwie parafianie, młode małżeństwa i młodzież z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie-Południowym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Imienin chcemy złożyć najlepsze życzenia: niech Boża radość towarzyszy Ci w każdym dniu kapłańskiej posługi, a obok będą życzliwi ludzie, gotowi przyjść Ci z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię i obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem. Niech przedłuża lata Twego życia i pozwoli jak najowocniej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Niech wspiera Cię Maryja i swą macierzyńską miłością broni Cię i osłania. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu p. organiście Stanisławowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: Dużo zdrowia i radości, W życiu wszelkiej pomyślności. Niech Cię kocha cały świat. Żyć życzymy Ci 100 lat!
Przyjaciele z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona oraz szczodrych darów Ducha Świętego. Niech Twoje życie będzie pełne radości i szczęścia, a obok będą tylko życzliwi ludzie.
Chór kościelny z Dociszek
◊◊◊
Kochanej s. Marianie Oleszczyk z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Cię Bóg obdarza zdrowiem i miłością do ludzi. Niech da Ci siły i dobre serce, byś mogła ukazywać ludziom Jezusa, niech Ci zawsze świeci słońce, a dusza się raduje.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij ze Smorgoń
◊◊◊
Kochanej s. Zofji, naszej organistce, z okazji jubileuszu Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: dożo zdrowia, sił i wytrwałości, wszelkiej pomyślności, dużo dobrych i radosnych chwil w życiu, a także niegasnącego zapału na każdy dzień pracy. Niech Pan Bóg obdarza Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie ma w swojej opiece. Niech Twój wdzięczny śpiew zawsze raduje nasze serca. Cieszymy się, że jesteś z nami.
Parafianie i III Zakon św. Franciszka z par. św. Władysława w Sobotnikach
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: wielu łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, mocnego zdrowia, siły na długie lata życia, radości, pokoju na każdy dzień oraz życzliwych ludzi obok.
Młodzież ze wsi Nacza
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, szcęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, dużo pogodnych dni i dobrych ludzi obok. Niech Bóg wszechmogący obdarzy Cię wszelkimi łaskami, a św. Patron i Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekują.
Parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu o. Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił, wszelkich łask od Najświętszej Maryi Panny. Niech dobry Bóg strzeże Cię i prowadzi przez długie lata życia, a św. Józef opiekuje się w trudnych chwilach życia.
Z pamięcią w modlitwie wdzięczni parafianie z par. św. Michała Archanioła w Porozowie, wsie Bobrowniki Wielkie i Sokolniki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: obfitych łask Bożych od Jezusa Chrystusa, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, pogody ducha, wielu sił i wytrwałości w kapłańskiej posłudze, wiary, nadziei, życzliwych ludzi na życiowej drodze. Życzymy, aby Twa kapłańska ścieżka przerosła w szeroką drogę, po której obok będą kroczyć nasz Zbawiciel i Jego Najświętsza Matka.
Parafianie z Południowego
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą: opieki Matki Najświętszej, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz dużo sił i zdrowia w realizacji Bożych zamiarów, życzliwych i dobrych ludzi na kapłańskiej drodze. Niech każdy dzień Twej posługi duszpasterskiej będzie napełniony radością i pokojem, a praca na rzecz Bogu i ludziom przynosi obfite owoce.
Z szacunkiem wierni i Kółko różańcowe ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wytrwałości, radości, dobrego zdrowia, nieustannej opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego oraz wszelkich łask Bożych. Niech Jezus obdarza Cię swoją mocą i miłością, a Anioł Stróż zawsze będzie obok. Dziękujemy za głoszenie słowa Bożego, za dobre serce i obecność wśród nas.
Rodzina Kościuszków z Sopoćkinia
◊◊◊
Czcigodnemu o. Piotrowi Morcińcowi z okazji Jubileuszu dziękujemy za ojcowskie serce i życzymy mocy Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, optymizmu, zdrowia oraz mądrych i życzliwych ludzi na drodze do świętości.
Z modlitwą młodzież, dzieci i ich rodzice z par. Chrystusa Króla w Jeziorach
◊◊◊
Czcigodny ks. Walery Bykowski. Z całego serca dziękujemy Księdzu za wsparcie duchowe i moralne. Niech każdy dzień życia będzie oświecony promieniami Bożego miłosierdzia, Duch Święty niech obdarza Księdza mądrością, cierpliwością i pokojem, a każdy dzień posługi duszpasterskiej przynosi radość i szczęście. Potrzebujemy Księdza opieki i wsparcia, ponieważ Księdza posługa pomaga nam wzrastać duchowo i napełnia serca pokojem. Serdecznie za to dziękujemy.
Wiktor Soroka i więźniowie ZP-11 w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu o. Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin, Urodzin i 26. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: niech na drodze, którą wybrał Ci Bóg, zawsze towarzyszy Matka Najświętsza, niech dobry Jezus trzyma Cię przy swym sercu i obdarza błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Ducha Święty będzie nieskończenie hojny na swoje dary. Życzymy Ci zdrowia, pogody ducha, dobra i radości.
Z modlitwą parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnym księżom: proboszczowi Janowi Reszelowi i Andrzejowi Kiewlukowi oraz siostrom Annie i Katarzynie z okazji 160-lecia kościoła Wniebowzięcia NMP w Żołudku, a także 21. rocznicy święceń kapłańskich Księdza proboszcza życzymy szczęścia, radości, pogody ducha. Niech Bóg Miłosierny wynagrodzi Wam mocnym zdrowiem, wytrwałością, niegasnącą energią w pracy na Bożej niwie, a Matka Boża obdarza wiarą, dobrocią, łaską i miłością. Dziękujemy za Wasze modlitwy i mądre kazania, za ciepłe serce i życzliwość.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni z kapliczki Lipiczno
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Walentynowi Chwiedukowi z okazji Urodzin życzymy zdrowia na długie lata, szczęścia, wytrwałości, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej oraz dużo sił w ciężkich chwilach życia. Niechaj każdy dzień będzie napełniony radością i uśmiechem. Dziękujemy za dobre, czułe serce i troskę o nas.
Wdzięczni parafianie z Mociewicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin życzymy, aby Bóg, któremu zaufałeś do końca życia, błogosławił w ciężkiej i odpowiedzialnej posłudze, a Maryja, Matka kapłanów, okrywała płaszczem macierzyńskiej opieki zawsze i wszędzie. Szczęść Boże.
Byli parafianie z Mociewicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Sergiuszowi Angurowi z okazji dnia Urodzin z całego serca dziękujemy Bogu za dar Twojego życia i życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, a także błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych plonów na niwie Pańskiej oraz siły w odnowieniu kościoła. Z całego serca dziękujemy za troskę o wszystkie sprawy kościelne.
Komitet kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnym księżom Stanisławowi Łabanowi, Stanisławowi Pytlowi oraz o. Stanisławowi Staniewskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień posługi kapłańskiej, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i prawdziwej miłości do Boga i ludzi. Cieszcie się każdym dniem życia z Bogiem i niech Was trzyma pod swoją opieką Matka Boża i św. Stanisław. Szczęść Boże.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, obfitości darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, a także prawdziwej radości i pokoju.
Z modlitwą Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich oraz Kółko Żywego Różańca z Jodkiewicz Wielkich
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg obdarza Cię zdrowiem, szczęściem i pokojem. Bądź mocnym w wierze i zawsze ciesz nas swoją obecnością. Niech nad głową cały czas świeci słońce, a w duszy zawsze będzie wiosna.
Kochająca mama i cała rodzina
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Piotrowi Morcińcowi w dniu Urodzin życzymy dużo zdrowia i siły. Niech promień Bożej łaski nad głową Twą świeci, niech Duch Święty pomaga Ci w ciężkiej pracy duszpasterskiej, a dni Twego życia niech płyną w spokoju. Niech Pan Bóg darzy Cię zdrowiem do setnych lat życia.
Koło Żywego Różańca Niepokalanego Serca Maryi w Żytomli

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  191

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.