GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

V Niedziela Wielkanocna

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Jana
Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

J 13, 31-35


Tu znajdujemy Jezusa
   Wieczernik to niezwykłe miejsce. Tyle się tam wydarzyło! W Wieczerniku Jezus umył nogi uczniom. Tam odbyło się ich ostatnie „normalne” spotkanie. Później zobaczą Go z daleka podczas męki i na krzyżu. Po zmartwychwstaniu spotka się z nimi w tym samym miejscu, ale już zupełnie inaczej. W Wieczerniku została ustanowiona Eucharystia i z nią sakrament kapłaństwa. Tu, zaraz po Zmartwychwstaniu, Apostołowie otrzymali władzę odpuszczania grzechów. Św. Tomasz miał okazję przekonać się prawdzie Zmartwychwstałego Jezusa, a nam z Wieczernika ciągle dźwięczą chrystusowe słowa pełne nadziei: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Miejsce to stało się jakby pierwszym kościołem. W Wieczerniku - gromadzili się Apostołowie na modlitwie z Maryją. Wreszcie to tu – w Wieczerniku miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego, który nieustannie napełnia Kościół Bożą mocą.
    Dodajmy do tego słowa Zbawiciela z dzisiejszej Ewangelii również wypowiedziane w Wieczerniku: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”. Dziś każda nasza świątynia jest Wieczernikiem, bo w każdym kościele spotykamy Zmartwychwstałego Chrystusa. Tu nas uczy słowem, wzmacnia Ciałem, Duchem napełnia.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.