GRODNO
Poniedziałek,
04 grudnia
2023 roku
 

Prośba biskupa Władysława Blina o rezygnację

Życie Kościoła

кс. біскуп Уладзіслаў Блін25 lutego 2013 roku Papież Benedykt XVI przyjął prośbę biskupa Władysława Blina o rezygnacji z obowiązków wyko­nywania posługi ordy­nariusza Diecezji Witebskiej na Białorusi, zgodnie z kan. 401§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Jednocześnie Ojciec Święty mianował Administratorem Apostolskim sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis Diecezji Witebskiej ks. prałata Franciszka Kisiela, dotychczasowego wika­riusza generalnego tej diecezji.
    Wiadomość o rezygnacji biskupa Władysława Blina, o której powiadomił 3 dni przed abdykacją Papieża Benedykta XVI, była prawdziwym zaskoczeniem. Szczególny smutek sprawiła diecezjanom, którzy modlą się za swego pasterza.
Wszyscy znają biskupa Wła­dysława Blina jako człowieka, który nigdy nie narzeka. Zawsze mówi: „Nie wolno się poddawać! Ponieważ Bóg jest z tobą!” Biskup często przypomina słowa św. Pawła: “Jeden sieje, drugi podlewa, trzeci będzie zbierał”. Na pewno te słowa pomogły mu podjąć decy­zję o odejściu. Przykładem dla bpa Władysława było odejście z urzę­du ordynariusza wileńskiego bpa Jerzego Matulewicza, obec­nie błogosławionego, przez wsta­wiennictwo którego on gorąco się modli.
    25 lat temu dzisiejszy hierarcha wrócił na ziemię swoich przodków, do swojej umiłowanej Białorusi. Został skierowany do wschodniej części kraju – Mohylewa, gdzie odnowił katedrę.
    Jednak z posługą duszpasterską śpieszył się także na południe – od Homla do Mozyrza, na wschód – aż do Mścisławia i Kościukowicz, i na północ – do Orszy, Połocka i Witebska.
    13 października 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II oznajmił o założeniu nowej diecezji – Witebskiej. Pierwszym jej ordynariuszem został mianowany ks. Władysław Blin. Stojąc u podstaw utworzenia nowej diecezji, często zapominał o własnych potrzebach, ponieważ pragnął troszczyć się przede wszystkim o człowieka, który 70 lat nie słyszał Ewangelii. Diecezja Witebska jest młodą, dynamiczną wspólnotą wiernych i 100 kapłanów. Najstarszym kapłanem w diecezji był ks. bp Władysław Blin.
    Troszcząc się o duszę i ciało człowieka, biskup założył Diecezjalną Charytatywną Organizację „Caritas”, a pomocy dla najbiedniejszych szukał po całym świecie. Biskupa można było zobaczyć także ze skarbonką przy kościele, co świadczyło o jego prostocie i pokorze.
    Remontował kaplice i kościoły. Budował nowe świątynie. W ten sposób ozdobą Witebska została nowa katedra.
    Sympozja naukowe, festiwale, Dni Kultury Chrześcijańskiej, dusz­pasterstwa studentów, kaplice w szpitalach i więzieniach, pielgrzymki, programy telewizyjne i radiowe, gazeta diecezjalna – to wszystko świadczy o tym, jak zaradnie on szukał ludzi dla Chrystusa.
    Wspólnota Diecezji Witebskiej modli się, aby Bóg zawsze miał ks. bpa Władysława w swojej opiece, umacniał jego zdrowie i aby uwieńczeniem jego życia było niebo, o którym tak często mówił. Diecezjanie z miłością proszą również swego pasterza o dalszą modlitwę i błogosławieństwo dla diecezji.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  28

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.