GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Słowo dla Życia (38)

Słowo dla Życia

benedykt4Benedykt XVI

    Przy czym jasne jest, że to Królestwo polega na relacjach z Bogiem, z prawdą i nie jest Królestwem politycznym. Jezus otworzył nam drogę do głębokich relacji z Bogiem. Być uczniem Jezusa oznacza przeciwstawić się pokusom czasowej logiki władzy i zamiast tego nieść w świat światło Bożej prawdy i miłości. Warunkiem stworzenia Królestwa Chrystusa jest nasze nawrócenie jako odpowiedź na łaskę Bożą. Jest to mocne wołanie, adresowane do wszystkich i do każdego - „nieustannie nawracać się do Królestwa Bożego, do Bożego królowania, Prawdy w naszym życiu”.

   
    Według białoruskiej sekcji Radio Vaticano, 25.11.2012

 
Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz
   Dzisiaj, kiedy mamy wolność wyznania i jednocześnie kiedy sekularne i liberalne tendencje niszczą wiarę, należy być mocnymi w wierze, aby jej bronić i głosić ją przykładem swego życia.

    Fragment homilii, według catholic.by, 25.11.2012

 Ks. bp Edward Janiak
  Apokalipsa nazywa Chrystusa „Władcą królów ziemi” ze względu na Jego przewyższającą wszystko doskonałość. Chrystus jest jednak przede wszystkim Prawdą, która pragnie być umiłowana i z posłuszeństwem przyjęta, aby swoimi natchnieniami wpływać na naszą wolę i pobudzać ją do czynienia tego, co dobre i szlachetne. Każdy, kto w ten sposób przyjmuje Chrystusa, buduje swoim życiem Jego królestwo na ziemi. Królestwo to „nie jest z tego świata”, ponieważ ma Boga za wzór i punkt odniesienia. Nie jest więc projekcją naszych oczekiwań i ludzkich pragnień, ale uczymy się go, wpatrując się w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

    Fragment homilii, według episkopat.pl, 25.11.2012

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.