GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

XXXIII Niedziela Zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ew. św. Маrkа

Jezus powiedział do swoich uczniw: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
    Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
    Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Mк 13, 24-32

Wydarzenia równie pewne, jak niewiadome
   Cykl roku liturgicznego dobiega końca. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku, będziemy czcić Chrystusa Króla Wszechświata. Ta uroczystość jest zapowiedzią powtórnego przyjścia naszego Zbawiciela na ziemię. Tym razem przyjdzie w chwale, aby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi. Umarli powstaną z grobów i przyobleką się w ciała. I tak wszyscy staną przed trybunałem Bożym. Będzie to czas sądu ostatecznego. Ziemia zostanie odnowiona Bożą obecnością i nareszcie urzeczywistni się w swej doskonałości oczekiwane królestwo Boże. Każdy z nas będzie nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem tych wydarzeń. Scenariusz ten nie jest produktem ludzkiej wyobraźni czy zwykłej, człowieczej tęsknoty za Bogiem. Jest prawdą objawioną przez Jezusa Chrystusa i bardzo wyraźnie zapisaną w Objawieniu. W ten sposób zakończy się doczesność, aby ustąpić miejsca wieczności. Problemy z odczytaniem i zrozumieniem tych prawd zawartych w Piśmie św. nie mają żadnego wpływu na ich wewnętrzną treść. Człowiek jest skłonny odrzucać wszystko, co wydaje się mu niezrozumiałe, niemożliwe do ogarnięcia rozumem. Będąc jednak osobą wierzącą, winien w tym wypadku skorygować swój stosunek do rzeczy ostatecznych pozostających poza granicami ludzkich wyobrażeń. Zbliżający się czas rozliczenia, sąd i wieczność należą do porządku Boskiego. Przez wiarę można jedynie radować się, że tajemnicze plany Bożego zbawienia przewidują w nim miejsce dla każdego z nas.
    Dlatego, oprócz nieporadnych prób ogarnięcia rozumem oczekującej nas wieczności, pozostaje praktyczny problem przygotowania się do niej. „Od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo” – mówi Zbawiciel, zachęcając nas do szukania i odczytywania znaków ostatecznego spotkania się z Bogiem. Jest ono pewne, tak jak pewnym jest następstwo pór roku. Niech nie uśpią nas wątpliwości czy zbytnie troski życia doczesnego. Układajmy życie tak, aby nie stracić perspektywy wieczności! Czasy ostateczne niechybnie nadejdą i otworzą przed nami wieczność. Oby nie była ona dla nas dramatycznym zaskoczeniem, lecz radosnym wypełnieniem oczekiwania.


Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.