Віншаванні! 1 мая

 |  Рэдакцыя  |  Ад шчырага сэрца
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Біскупу
Аляксандру Кашкевічу
жадаем душэўнага супакою, моцнага здароўя, штодзённай радасці і непахіснага жадання абвяшчаць Божае слова.
Рэдакцыя “Слова Жыцця”

6 мая. АПАП. ФІЛІПА І ЯКУБА

❧✿❧
Яго Эксцэленцыі Ксяндзу Біскупу
Аляксандру Кашкевічу
жадаю стойкасці ў святарскай паслузе, нязгаснага запалу ў абвяшчэнні Божага слова і непахіснай надзеі.
Генеральная настаяцельніца Супольнасці Сясцёр Дапаможніц Чыстцовым Душам с. Ірэна Златкоўская
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Віталію Юркевічу
жадаем Божага бласлаўлення, доўгіх гадоў жыцця і спакою ў сэрцы. Няхай кожны Ваш дзень будзе асвечаны прамянямі Божай міласэрнасці.
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам са Слоніма
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Віктару Захарэўскаму
жадаем здароўя, шмат сіл, душэўнага супакою, неабходных Божых ласкаў і багатага плёну ў святарскім служэнні.
Парафіяне з Варнянаў і Вароны
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Станіславу Лабану
і Аляксандру Лебядзевічу
жадаем доўгіх гадоў жыцця ў Божым Провідзе і бласлаўлення Пана на кожны дзень.
Апостальства “Маргарытка” парафіі св. Яна Хрысціцеля ў Беняконях
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Юрыю Свіслоцкаму,
Юрыю Павайбу
і Юрыю Марціновічу
жадаю бязмежнай радасці ад уваскрасення Хрыста і шчодрага плёну ў святарскай паслузе.
Уладзіслаў
❧✿❧
Дарагому Ксяндзу
Юрыю Бяганскаму
жадаем адкрытасці на Божае слова. Няхай яно ўмацоўвае Вас, святы апякун заступаецца за Вас перад Богам, а Марыя ахінае сваёй апекай.
Парафіяне з Тракеляў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Баклажцу
жадаем доўгіх гадоў жыцця, здароўя, Божага бласлаўлення і апекі Найсвяцейшай Маці. Няхай Святы Дух кіруе і асвячае!
Члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Крамяніцы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Генадзю Рамашко
жадаем моцнага здароўя, апекі Маці Божай і бласлаўлення ўваскрослага Езуса на кожны дзень. Аддзяч Божа, што былі з намі!
Парафіяне касцёла Найсвяцейшай Тройцы ў Германішках
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Аляксандру Рудзевічу
жадаем патрэбных Божых ласкаў, моцнага здароўя на доўгія гады, шмат радасных дзён і цішыні ў сэрцы.
Парафіяне з в. Старое Сяло
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Віктару Захарэўскаму
жадаем моцнага здароўя, Божай дапамогі ва ўсім, добрага настрою, апекі Маці Божай і ўсяго найлепшага.
Былыя парафіяне з Астраўца
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі
Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу,
Ксяндзам
Пробашчу Алегу Яновічу,
Юрыю Марціновічу
і Леону Лішыку,
Айцам
Вальдэмару Слоту,
Валерыю Мазюку
і Аляксандру Дрогасю
жадаем добрага здароўя, шчасця, доўгіх гадоў жыцця і Божага бласлаўлення.
Вернікі парафіі Воўпа
❧✿❧
Яго Эксцэленцыі
Ксяндзу Біскупу Аляксандру Кашкевічу,
Ксяндзам
Каноніку Здзіславу Вэдэру,
Паўлу Шчарбіцкаму,
Казіміру Мураву,
Артуру Ляшнеўскаму,
Аляксандру Мятліцкаму,
Віктару Захарэўскаму,
Алегу Каралёву,
Алегу Жураўскаму,
Уладзіславу Сурвілу,
Яўгену Учкуронісу,
Сёстрам
Марыі Стасевіч,
Вераніцы Блізнюк,
Ірыне Барцэвіч,
Валянціне Кот,
Мар’яне Алешчык,
Філатэі Ціхановіч,
Аляксандры Арэшка,
Агаце Смольскай,
Клары Волчэк
і Тэрэзе Сольнічэк
жадаю здароўя на доўгія гады. Няхай Пан Бог адорвае Вас сваімі ласкамі, умацоўвае веру і надзею, а Марыя штодзённа апекуецца.
Аліцыя Воранава са Смаргоні
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Каноніку
Яну Рэйшалю,
Сястры Ганне Насевіч
і Арганістцы Ганне Стасевіч
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос бласлаўляў Вас кожны дзень і адорваў здароўем, Марыя ахінала любоўю і апекай, а Святы Дух удзяляў свае дары.
Вернікі капліцы Ліпічна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Рудзевічу
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос бласлаўляў Цябе ў паслузе, адорваў здароўем і ўмацоўваў веру, а Марыя мела ў апецы.
Мама Антаніна, брат Дзмітрый і брат Генрых з сям’ёй
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Паўлу Гедройцю
жадаем здароўя, радасці і душэўных сіл. Няхай кожны Ваш дзень будзе асвечаны любоўю, міласэрнасцю і спакоем.
Вернікі парафіі Галынка
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Дзмітрыю Несцеру,
Віктару Савіцкаму
і Юрыю Марціновічу
жадаем моцнага здароўя, радасці і прыгожага плёну на Божай ніве. Няхай уваскрослы Езус адорвае Вас бласлаўленнем і любоўю.
Вернікі капліцы Вінцукі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Прэлату
Вітольду Лазавіцкаму
і Айцу Казіміру Енджэйчаку
жадаем добрага здароўя, шчодрых дароў Святога Духа, апекі Панны Марыі і ўваскрослага Хрыста.
Жыхары вёскі Шэмбелеўцы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Паўлу Скубу
і Віктару Захарэўскаму
жадаем шчодрых ласкаў ад уваскрослага Езуса. Няхай Яго міласэрнасць асвячае Ваш шлях.Ксяндзу Віктару з нагоды дня нараджэння жадаем, каб кожны дзень прыносіў добрыя весткі, а сэрца не краналі трывогі.
Вернікі з Раготна
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Раману Ялоўчыку
жадаем, каб Хрыстос заўсёды быў для Вас Крыніцай невычэрпных дароў, каб Вы ўсім жыццём сведчылі аб прыналежнасці да Бога.
Парафіяне касцёла св. Міхала Арханёла ў Гнезне
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Чэславу Паўлюкевічу
і Святарам, якія служылі
ў нашай парафіі,
жадаем, каб Дух Суцяшыцель быў з Вамі праз свае святыя дары і каб Марыя аберагала Вашу веру ды дапамагала захаваць любоў да Бога і Касцёла.
Парафіяне з Росі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Уладзіміру Аксенцьеву
жадаем здароўя, душэўнага супакою і Божага бласлаўлення. Няхай Святы Дух асвячае Ваш шлях, а Маці Божая дадае сіл.
Вернікі парафіі Лядск, в. Еўлашы, Багданы і Доўгая
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Каноніку
Віктару Велівісу
і Сястры Паўліне
жадаем, каб Езус быў для Вас Крыніцай сіл і радасці, Святы Дух апраменьваў святлом, а Марыя прытуляла да сябе.
Парафіяне касцёла св. Роха ў Грандзічах
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Юзафу Багдзевічу
і Яўгену Ціхану,
Сёстрам Але і Рэгіне
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос адорваў Вас сваімі ласкамі, бласлаўляў у паслузе і спадарожнічаў на шляху да святасці.
Вернікі парафіі свсв. Космы і Дам’яна ў Астраўцы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Уладзіміру Гуляю,
Віталію Сідорку,
Раману Вайцяховічу,
Марэку Занеўскаму,
Дыякану Уладзіславу Малышку,
Ксяндзам, якія служылі
ў нашай парафіі,
а таксама Сёстрам
Галіне Занеўскай
і Дануце Бяленік
жадаем добрага здароўя, шчасця і шчодрых Божых ласкаў. Няхай Езус Вас бласлаўляе, Святы Дух вядзе праз жыццё, а Марыя апекуецца.
Касцёльны камітэт, апостальства “Маргарытка” і вернікі парафіі Ліда-Фара
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Алегу Канановічу
і Святарам дэканата Вялікая Бераставіца
жадаем, каб Хрыстос – уваскрослы Збаўца свету – шчодра адорваў Вас ласкамі, радасцю, супакоем і бласлаўленнем.
Францішканскі ордэн свецкіх з Вялікіх Эйсмантаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Паўлу Скубу
і Віктару Захарэўскаму
жадаем спакою, які прыносіць свету ўваскрослы Пан. Няхай Хрыстос сцеражэ і бласлаўляе. Ксяндзу Віктару з нагоды дня нараджэння жадаем здароўя і патрэбных Божых ласкаў.
Вернікі парафіі Дварэц
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Антонію Казлоўскаму
жадаем Божага бласлаўлення, апекі Маці Божай, моцнага здароўя, сіл на святарскім шляху, радасці і супакою ў сэрцы.
Вернікі в. Малінавая
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Лебядзевічу
жадаем бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста, апекі Панны Марыі і моцнага здароўя. З нагоды імянін жадаем патрэбных Божых ласкаў і нястомнасці ў абвяшчэнні Яго Слова.
Колы Жывога Ружанца парафіі Суботнікі
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Паўлу Шанчуку
жадаем бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста на кожны дзень. Няхай Ваш святарскі шлях будзе шчаслівы.
Парафіяне з Гожы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам Пробашчу
Паўлу Безляповічу,
Валерыю Спірыдону,
Юрыю Канапельку
і Андрэю Пышынскаму
жадаем шчодрых Божых ласкаў і бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста. Няхай уваскрасенне Пана дазволіць Вам з даверам глядзець у будучыню.
Вернікі парафіі Мсцібава
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Юрыю Барташэвiчу
жадаем, каб уваскрослы Езус бласлаўляў кожны дзень Вашага жыцця, адорваў здароўем, сiламі i душэўным супакоем. З нагоды імянін жадаем радасцi, зычлiвых людскiх сэрцаў побач і апекі святога Юрыя.
Парафiяне, Колы Жывога Ружанца і Касцёльны камiтэт з Жырмунаў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Паўлу Калесніку,
Анджэю Ганчару,
Дзянісу Бразінскаму,
Яну Гавецкаму,
Віталію Цыбульскаму,
Артуру Валчкевічу
і Алегу Яновічу,
Сёстрам
Ірэне, Марыі і Зоф’і
жадаем, каб святло ўваскрослага Хрыста апраменьвала Ваша жыццё, Святы Дух удзяляў свае дары, а Марыя з любоўю чувала над Вамі. Ксяндзу Анджэю з нагоды 5-ай гадавіны святарства жадаем Божага бласлаўлення і шчодрага плёну ў паслузе Касцёлу.
Легіён Марыі, апостальства “Маргарытка” і літургічная служба алтара парафіі свсв. апосталаў Пятра і Паўла ў Іўі
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Паўлу Калесніку
і Анджэю Ганчару
жадаем радасці ад выканання паслугі, дароў Святога Духа і патрэбных ласкаў ад уваскрослага Хрыста.
Вернікі капліцы Маці Божай Вастрабрамскай у Урцішках
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Руслану Мазану
жадаем шчодрых ласкаў і бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста, дапамогі Маці Божай, здароўя, радасці і людской дабрыні.
Сябры
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Рушніцкаму
жадаем здароўя, поспехаў, зычлівых людзей побач, душэўнага супакою, нястомнай радасці на кожны дзень і апекі Маці Божай.
Сем’і Стэцкевіч і Васільевых
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Рушніцкаму
жадаем, каб Бог спадарожнічаў Вам кожны дзень, ахоўваў ад усякага зла, а таксама дадаваў сіл для выканання паслугі.
Парафіяне і Касцёльны камітэт з Каробчыцаў і навакольных вёсак
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу Пробашчу
Яну Кучынскаму
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос адорваў Вас патрэбнымі ласкамі і ўзмацняў для змагання са штодзённасцю.
Малітоўная група Маці Божай Кангрэгацкай
❧✿❧
Паважаным Ксяндзу Пробашчу
Яўгену Учкуронісу
і Сястры Ідаліі Мархоцкай
жадаем здароўя на доўгія гады, душэўнага супакою, радасці, усмешкі і цудоўнага плёну на ніве Пана.
Легіён Марыі, апостальства “Маргарытка” і вернікі парафіі св. Яна Паўла II у Смаргоні
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Юрыю Канапельку
жадаем, каб Бог Айцец і Божы Сын заўсёды Вамі апекаваліся, Святы Дух удзяляў свае дары, а Панна Марыя нястомна была побач. З нагоды дня нараджэння і імянін жадаем здароўя на доўгія гады, штодзённай радасці і надзеі.
Парафіяне са Студзенікаў
❧✿❧
Паважаным Айцу Пробашчу
Аляксандру Махначу,
Дыякану Аляксанру Гецевiчу
і ўсім Айцам Піярам
жадаем, каб кожны дзень быў шчаслівы і бласлаўлёны, сэрца напаўнялася радасцю, любоўю і надзеяй, а ў душы жыў супакой. Айцу Пробашчу з нагоды імянін жадаем моцнага здароўя, сіл і цярплівасці ў паслузе.
Вернікі і члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам парафіі Ліда-Індустрыяльны
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Валянціну Хведуку
жадаем моцнага здароўя, нязгаснага запалу ў абвяшчэнні Евангелля, душэўнага супакою, патрэбных Божых ласкаў і апекі Маці Божай.
Сем’і Палубок, Амяльянчык і Хвядук
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Паўлу Звяжынскаму
жадаем шчодрых ласкаў ад уваскрослага Пана, апекі Маці Божай, здароўя і плённай душпастырскай паслугі.
Вернікі касцёла св. Станіслава Косткі ў Ваўкавыску
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Мар’яну Хаменю
і Пятру Вішнеўскаму
жадаем здароўя і стойкасці на доўгія гады паслугі, дароў Святога Духа і апекі Маці Божай. Ксяндзу Пробашчу з нагоды імянін жадаем патрэбных Божых ласкаў і бласлаўлення.
Вернікі парафіі Найсвяцейшай Тройцы і члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам з Шылавічаў, Субачаў і Кукелкаў
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Вячаславу Матукевічу
жадаем здароўя, сіл і душэўнага супакою. Няхай Бог Вас бласлаўляе, Марыя ахінае апекай, а Святы Дух будзе шчодры на свае дары.
Касцёльны камітэт і вернікі парафіі Нараджэння НПМ у Дудах
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Здзіславу Пікулу
жадаем моцнага здароўя, сіл, людской зычлівасці, радасці, душэўнага супакою і шчодрага плёну на ніве Пана.
Касцёльны камітэт і вернікі парафіі Унебаўзяцця НПМ у Дзятлаве
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Прэлату Антонію Філіпчыку,
Юрыю Садоўскаму
і Віталію Пяткевічу,
а таксама Сёстрам Школьным
дэ Нотр-Дам, якія працуюць у парафіі,
жадаем моцнага здароўя, дароў Святога Духа, бласлаўлення ад уваскрослага Хрыста і людской добразычлівасці.
Парафіяне, Ружанцовыя колы і Францішканскі ордэн свецкіх
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Рудзевічу
жадаем, каб уваскрослы Езус быў для Вас Крыніцай радасці і супакою, адорваў здароўем, цярплівасцю і патрэбнымі ласкамі.
Вернікі парафіі св. Міхала Арханёла ў Луконіцы
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Яну Этэлю,
Аляксею Венцкевічу,
Генадзю Лаўніковічу
і Валерыю Пупкевічу,
Сёстрам
Дароце і Аўгустыне,
а таксама Арганістцы Юліі
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос бараніў ад няшчасцяў, а Святы Дух шчодра адорваў патрэбнымі ласкамі.
Касцёльны камітэт і вернікі парафіі Гродна-Вішнявец
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Валянціну Хведуку
і Віктару Захарэўскаму
жадаем, каб Бог адорваў Вас сваімі ласкамі, а Маці Божая апекавалася на працягу ўсяго жыцця. З нагоды дня нараджэння жадаем Вам моцнага здароўя, душэўнага супакою, радасці і плённай паслугі.
Парафіяне з в. Моцевічы
❧✿❧
Паважаным Кяндзам Пробашчу
Аляксандру Раманоўскаму,
Яну Варанецкаму
і Андрэю Зайко
жадаем, каб Ваша вера ўзрастала кожны дзень, надзея ніколі не пакідала сэрца, а любоў квітнела ў душы цудоўнай кветкай. Ксяндзу Пробашчу з нагоды імянін жадаем моцнага здароўя, сіл і душэўнага супакою.
Парафіяне і члены Апостальства дапамогі чыстцовым душам касцёла Беззаганнага Зачацця НПМ, Гродна-Паўднёвы
❧✿❧
Паважанаму Ксяндзу
Віктару Ханько
жадаем, каб уваскрослы Хрыстос блаславіў Вас і ахоўваў, а Марыя няспынна апекавалася. Моцнага здароўя і нязгаснага запалу ў паслузе.
Парафіяне з Мастоў
❧✿❧
Паважаным Ксяндзам
Пробашчу Антонію Абухоўскаму,
Каноніку Юрыю Свіслоцкаму,
Юрыю Павайбу
і Юрыю Марціновічу,
Сёстрам
Гарэцці, Паўле,
Эўхарыі і Юліце
жадаем здароўя і радасці. Няхай сэрцы будуць напоўнены Божым спакоем і любоўю ўваскрослага Пана.
Касцёльная рада і сям’я Касцюшкаў
❧✿❧
Паважанаму Айцу
Казіміру Енджэйчаку
жадаем спазнаць радасць, якую прыносіць уваскрослы Пан. Няхай Божы супакой напоўніць сэрца, каб з надзеяй і адвагай крочыць праз жыццё.
Валерый, Вераніка і Яна
Пры выкарыстанні матэрыялаў сайта газеты "Слова Жыцця" актыўная індэксуемая і прамая гіперспасылка на крыніцу абавязковая.
Слова Жыцця:  інфармацыйна–рэлігійная газета Гродзенскай дыяцэзіі; Год заснавання 1997.
Заснавальнік: Гродзенская Рыма–Каталіцкая Дыяцэзія; Выдаўца: Курыя Гродзенскай Дыяцэзіі;
Адрас: Гродна 230025, вул. К. Маркса, 4, тэл. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
Галоўны рэдактар кс. Юрый Марціновіч. Тэхнічны рэдактар Юрый Лавыш
Веб-версія: Аляксандр Лавыш, Андрэй Міскевіч

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top