GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Piątek, 16 listopada 2018 roku
«Modlitwa za zmarłych jest
najlepszą pomocą duchową,
jaką możemy dać ich duszom»
/ Papież Franciszek /

Słowo redaktora

Ks. Jerzy Martinowicz
Redaktor Naczelny gazety
“Słowo Życia”
- Ks. Jerzy Martinowicz urodził się 20 maja 1985 r. w Grodnie.
- Skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku (Polska).
- Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 maja 2010 r. w Grodnie z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Jest doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
- Pisze pracę doktorską na temat „Katolickie media instrumentem nowej ewangelizacji w odrodzeniu Kościoła na Białorusi”.
- Od 2012 roku pięciu lat pełnił posługę dyrektora służby informacyjnej przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi w Mińsku.
- Od sierpnia 2016 r. ks. bp Aleksander Kaszkiewicz mianował go redaktorem naczelnym diecezjalnej gazety „Słowo Życia”.Wieczność

Słowo redaktora

 Każdego dnia wiele osób budzi się rano, nie wiedząc, że to ostatni poranek ich życia. Śmierć nieraz przychodzi nagle, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, może w najmniej stosownych okolicznościach, wydawałoby się za wcześnie...
   Ktoś prowadzi samochód, by załatwić pilne sprawy, i trafia w wypadek... Ktoś za szybko jedzie motorem i nie wyrabia się na zakręcie... Ktoś staje na peronie zbyt blisko torów i zostaje wciągnięty przez pędzący pociąg... Ktoś idzie popływać i wpada w wir wody... Ktoś wybiera się na zabawę... Ktoś przechodzi przez ulicę... Ktoś...
   

Odpowiedzialni za szerzenie Ewangelii

Słowo redaktora

 Głoszenie Ewangelii jest pierwszym zadaniem Kościoła, który – jak przypomina Sobór Watykański II w dekrecie „Ad gentes” („Do narodów”) – ze swej natury jest misyjny. Apel Jezusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) wciąż pozostaje aktualny i powszechny, skierowany nie tylko do apostołów, lecz także do nas, współczesnych.
   Na mocy chrztu św. stajemy się uczniami-misjonarzami, powołanymi, by nieść Ewangelię całemu światu, wychodzić do ludzi z tym darem, w jego wymiarze duchowym, charytatywnym oraz w diakonii, czyli służbie.
   

Papież pielgrzym

Słowo redaktora

 Sobór Watykański II wniósł nieoceniony wkład w wewnętrzną odnowę Kościoła. Między innymi zmienił się po nim status Ojca Świętego, który wcześniej był uważany za „więźnia Watykanu”. Od tamtej chwili biskupi Rzymu ruszyli w świat, odbywając swoje podróże apostolskie do rozmaitych krajów.
   Pewnego poranka w jednej z rzymskich parafii jedenastoletni chłopczyk zapytał Jana Pawła II: „Ojcze Święty, dlaczego ciągle jeździsz po świecie?”. To dziecięce pytanie zapewne wychodzi z założenia, że biskup Rzymu nie powinien zbyt często opuszczać Wieczne Miasto. A ponieważ zakres posługi papieża jest powszechny, uważa się, że Rzym jest tym miejscem, w którym należy podejmować problemy Kościoła powszechnego.
   

Być uczniem

Słowo redaktora

 Każdy chrześcijanin należy przede wszystkim do szkoły Jezusa Chrystusa. Poprzez przyjęcie chrztu człowiek staje się Jego uczniem, który buduje swoją przyszłość razem z Mistrzem. W tej szkole każdego dnia dorasta do bycia dobrym wychowankiem, który potrafi słuchać swojego Nauczyciela.
   Być uczniem Chrystusa nie oznacza wyuczenia się Ewangelii na pamięć, odmawiania wszystkich modlitw ułożonych przez Kościół. Uczniem Mesjasza jest człowiek zjednoczony ze swoim Mistrzem. Uczestniczy w życiu Bożym, kroczy drogą wiary, sakramentów świętych i przestrzegania przykazań Wszechmocnego.
   

Strona 1 z 55:

Nasz Kalendarz

 

kalendar 2018 pl2s
Kalendarz «Słowo Życia»
na rok 2018

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.