GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Wtorek, 13 listopada 2018 roku
«Modlitwa za zmarłych jest
najlepszą pomocą duchową,
jaką możemy dać ich duszom»
/ Papież Franciszek /

Rozważania

„Archanioł” miasta nad Niemnem

Rozważania

5 listopada – Diecezjalny Dzień Modlitw za Zmarłe Duchowieństwo
W У kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie znajduje się tablica ku pamięci ks. infułata Michała Aronowicza, ufundowana przez wdzięcznych wiernych. Grób kapłana na starym cmentarzu katolickim zawsze jest zadbany. Często modlą się przy nim ludzie, dla których wyjątkowa osobowość duszpasterza nie może zostać zapomniana, przeciwnie – wciąż inspiruje swym przykładem. 43 lata działalności duszpasterskiej ks. Michał poświęcił Grodzieńszczyźnie. Wybrał Boga i został wierny Jemu i swemu powołaniu aż do ostatniej chwili życia.
Początki drogi kapłańskiej
    Ks. Michał urodził się w 1907 roku we wsi Lubieszcze na Białostocczyźnie (Polska). W 1926 roku wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie (Litwa). Jednocześnie studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego.
 

Czas świadomości religijnej młodych ludzi

Rozważania

Rozpoczynając naukę w szkole, dzieci przejawiają chęć poznania świata przyrodniczego i zaspokaja ciekawość. Jest to najbardziej właściwy okres do uczenia się religii, zadanie której polega na wykształceniu w dziecku miłości do Boga i bliźniego.
Lekcje religii
    Katecheta doprowadza dziecko, by zrobiło konkretne postanowienia, do zrealizowania których potrzebni są ojcowie i matki. Rozmawiając z dzieckiem na temat wiary, rodzice pomagają mu w przeniesieniu treści z lekcji religii do praktyki codziennego życia: sama wiara bez uczynków nie wystarczy. Pomocą służą spotkania katechety z rodzicami.
    Ponieważ dziecko w tym wieku (6-7 lat) łatwo i szybko przyswaja sobie wiedzę, trzeba zadbać o to, by znało na pamięć i rozumiało krótki katechizm, podstawowe modlitwy oraz pieśni liturgiczne. Jest to składowa przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
   

Świętość ukryta w drobiazgach

Rozważania

1 listopada jest dniem wymiany spojrzeń ze wszystkimi świętymi, dniem wdzięczności i modlitwy o ich wstawiennictwo w najróżniejszych sprawach. Jak trafnie zauważył papież Benedykt XVI, „towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą. [...] Nie muszę nieść sam tego, czego w istocie nie byłbym w stanie sam udźwignąć.
    Rzesza świętych Bożych ochrania mnie, wspomaga i prowadzi”.
Istotnie, ich szlak już został pokonany, my zaś nadal jesteśmy w drodze. Ale gdzie idziemy? Jak dawno sprawdzaliśmy, w jakim kierunku zmierzamy? W tych pytaniach nie ma surowości, tylko zaproszenie, by przyjrzeć się uważnie rzeczywistości, która nas otacza. Zaczniemy od końca: od naszego celu. Prosto i zrozumiale określa go papież Franciszek w adhortacji „Gaudete et exsultate” („Cieszcie się i radujcie”). Pisze: „...chciałbym przede wszystkim przypomnieć o powołaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas, o tym wezwaniu, które kieruje też do ciebie: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty» (Kpł 11, 44; 1P 1, 16)” (GE 10).
   

Wychowanie religijne na czas

Rozważania

Jeśli od najwcześniejszych lat rodzice nie podzielą się z dzieckiem prawdami o Bogu, w przyszłości praktyki religijne będą dla niego nic nie znaczącymi gestami. Nie pokocha ono Boga, o którym nic nie wie.
Kiedy i w jaki sposób trzeba rozwijać religijność dziecka?
    Zwykło się przyjmować, że niemowlęctwo (od urodzenia do pierwszego roku) jest okresem bez religijności. Tymczasem już w drugim półroczu widać prawie religijne zachowania – dziecko jest zdolne nauczyć się prostych gestów religijnych. Na przykład, zapytane przez rodzica, jak się modli, składa ręce. Od pierwszego roku życia zaczyna obserwować i naśladować zachowanie ojca i matki.
    Warto zauważyć, że pierwsze wyobrażenia religijne pozostają na całe życie. Jest to tzw. prawo trwałości pierwszego wrażenia.
   

Różaniec ratunkiem dla świata

Rozważania

Jesień to niezwykła pora roku. Mimo że coraz dotkliwiej odczuwamy chłód na dworze, zakładamy cieplejsze ubrania, częściej wstępujemy do apteki po leki na przeziębienie, a na portalach społecznościowych czytamy lub nawet sami piszemy o tym, że chciałoby się wrócić do ciepłych i radosnych chwil lata, jesień jest wyjątkowa.
    W Kościele niezwykłość tego okresu przejawia się w tym, że w październiku szczególną czcią otaczamy Matkę Bożą przez modlitwę różańcową. Może czasami przychodzi nam na myśl, że przecież już tyle razy słyszeliśmy o jej znaczeniu, słyszeliśmy zachętę do niej. Jednak warto pamiętać, że modlitwy nigdy nie jest za dużo. Świadectwem tego są wierni, którzy w świątyniach, kaplicach i domach w różnych zakątkach świata gromadzą się, by wspólnie odmawiać Różaniec, ponieważ ta modlitwa posiada szczególną moc i może dużo w życiu zmienić.
   

Życie w wyciszonym trybie

Rozważania

gluchi plW pobliżu Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie kiedyś znajdowała się szkoła dla dzieci z wadami słuchu. Pewien kleryk, przechodząc obok, nie raz myślał: „A czy wiedzą niesłyszące osoby o Bogu? A czy ktoś w mieście się nimi opiekuje?”. Kiedyś zapytał znajomych rodziców wychowujących głuche dziecko o to, jak będą przygotowywać je do I Komunii św. I otrzymał następującą odpowiedź: „Bóg przyjmie...”. Po tej rozmowie kleryka często nawiedzała myśl: nie musi tak być. Ci ludzie kończą szkoły, idą do pracy, zakładają rodziny – są pełnowartościowymi osobami. Różnica polega tylko na tym, że nie słyszą. A więc osoby z wadami słuchu mają pełne prawo do poznania Boga na tym samym poziomie, co inni. Jednak kto będzie gotów podjąć się tej odpowiedzialności?
Zbudować most porozumienia
    Tym klerykiem był ks. Walerian Lisowski, obecny proboszcz parafii Wierejki (dekanat Wołkowysk). Udał się do szkoły dla niesłyszących i nauczył się języka gestów. Tam też pod jego kierownictwem odbyła się pierwsza katecheza dla dzieci.
    Po pewnym czasie wśród osób niesłyszących dowiedziano się o Mszy św. po rosyjsku, którą kleryk przekładał na język gestów. Ludzie zaczęli chętnie przychodzić.
   

Katecheza to więcej niż nauka

Rozważania

Minął radosny czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim - nowy rok katechetyczny. Jest to wyjątkowy czas kształtowania umysłu i serca. Na pierwszej linii frontu walki o duszę młodego pokolenia są katecheci. Nie tylko przekazują oni konkretną wiedzę religijną, lecz także stają się dla swoich uczniów świadkami Bożej obecności w świecie.
Efektywność katechezy w dużym stopniu zależy od katechety, od jego postawy, stylu pracy. Jeśli lekcja odbywa się w żwawym rytmie, dzieci chętnie włączają się do procesu edukacyjnego, z przyjemnością słuchają, z entuzjazmem wykonują zadania. Ważne jest zainteresować wychowanków, a w dzisiejszym świecie uczynienie tego nie jest takie łatwe.
   

Strona 1 z 44:

Nasz Kalendarz

 

kalendar 2018 pl2s
Kalendarz «Słowo Życia»
na rok 2018

Kalendarz liturgiczny

green
Liturgia Słowa na dzisiaj:
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  49

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.