GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Poniedziałek, 30 marca 2015 roku
paralin„Jesteście najpiękniejszym kwiatem
w ogrodzie Kościoła”
/ kard. Pietro Parolin /

Co symbolizuje baranek na wielkanocnym stole?

Pytania i odpowiedzi

Na naszym wielkanocnym stole jest dużo różnych potraw, elementów, o których znamy bardzo mało, a które mają bogatą symbolikę. Na przykład, wielu z nas umieszcza na stole baranek wielkanocny, upieczony z mąki lub sztuczny. Baranek jest symbolem samego Chrystusa. Starotestamentalna figura, która przypomina nam pomazane drzwi domów Izraelitów przez krew baranka, dla ocalenia przez Boga pierworodnych od śmierci, a także inne fragmenty Starego Testamentu mówią nam o baranku. Na przykład, czytamy o nim przy ofierze Abrahama. Przez krew Baranka Jezusa każdy z nas również został ocalony. Jest to także liturgiczny symbol Wielkiej Nocy: baranek z czerwoną chorągwią symbolizuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Na Święta Wielkanocne podczas śpiewania „Gloria” z większym modlitewnym nastrojem będziemy śpiewać słowa: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”. Prefacja wielkanocna także przypomina nam, że „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, ponieważ jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata”, a także modlitwa przed Komunią: „Oto Baranek Boży….”. Baranek był elementem święconego już w VII wieku, ustawianym także na stołach z wielkanocnym śniadaniem.
Ten ostatni zwyczaj oficjalnie wprowadził do tradycji Kościoła papież Urban V (19 XII 1370). W ikonografii baranek jest też atrybutem wielu świętych, a wśród nich św. Agnieszki, św. Franciszka z Asyżu, św. Jana Chrzciciela. Zgodnie z dawną tradycją w dniu św. Agnieszki (21 stycznia) w bazylice jej imienia w Rzymie poświęcane są dwa baranki, które następnie składa się w darze papieżowi; z ich wełny tkane są potem paliusze. Baranek Boży i jajko, kolorowe szaty, bicie dzwonów i procesja rezurekcyjna wyrażają radość z powodu nowego życia w Chrystusie Zmartwychwstałym.

Numer aktualny

Nasz kalendarz

kalendar 2015 pl1s
Kalendarz „Słowa życia”
na 2015 rok

Kalendarz liturgiczny

violet
Czytanie na dzisiaj:
Imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  277

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.